Міщенко К. П.

Запорізька державна інженерна академія (Україна)

 РЕЗУЛЬТАТИВНІСТЬ ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

ЗАПОРІЗЬКИХ МЕТАЛУРГІЙНИХ ПІДПРИЄМСТВ

 

Гірничо-металургійний комплекс (ГМК) має значний потенціал та перспективи подальшого розвитку, оскільки Україна має у своєму розпорядженні всі необхідні для цього ресурси. Однак відсутність підтримки з боку держави та слабкий нагляд за діяльністю металургійних підприємств призводять до поступового занепаду галузі. Особливо яскраво зазначені недоліки проявили себе наприкінці 2008 року, коли підприємства найбільш забезпеченої ресурсами галузі почали працювати збитково та не могли ефективно протистояти кризовим явищам. Незначне пожвавлення господарської діяльності у 2010 році змінив ще більш глибокий занепад у 2011– 2013 роках (табл. 1).

Як бачимо з таблиці, починаючи з 2011 року у всіх трьох запорізьких металургійних підприємств спостерігається постійне скорочення чистого доходу від реалізації продукції. Валовий прибуток у ПАТ «Запорізький завод феросплавів» у 2011–2012 роках взагалі мав від’ємне значення, тобто фактично підприємство реалізовувало продукцію за ціною нижче собівартості. Прибуток від операційної діяльності отримували лише ВАТ «Запоріжсталь» та ПАТ «Дніпроспецсталь» та й то у окремо узяті роки. Чистий прибуток у всіх досліджуваних підприємств був або відсутній, або не перевищував 8,2 млн. грн., при цьому ВАТ «Запоріжсталь», яке є найкрупнішим металургійним підприємством, у 2012 році отримало майже 1,5 млрд. грн чистого збитку.

Таблиця 1. Результати діяльності запорізьких металургійних підприємств

у 2011–2013 роках, тис. грн (складено на основі статистичної інформації [1])

Показник

2011

2012

2013

ВАТ «Запоріжсталь»

Чистий дохід від реалізації продукції

17 906 176

15 560 415

13 579 218

Валовий прибуток

868 754

678 502

1 294 247

Прибуток від операційної діяльності

-23 378

-957 262

365 529

Чистий прибуток/збиток

-124 084

-1 487 824

8 196

ПАТ «Запорізький феросплавний завод»

Чистий дохід від реалізації продукції

1 568 198

1 485 069

2 251 068

Валовий прибуток

-461 354

-455 487

110 335

Прибуток від операційної діяльності

-559 536

-156 904

-42 934

Чистий прибуток/збиток

-758 920

-144 826

-126 911

ПАТ «Дніпроспецсталь»

Чистий дохід від реалізації продукції

5 677 385

4 128 728

3 681 413

Валовий прибуток

550 865

144 503

350 841

Прибуток від операційної діяльності

227 763

-61 236

181 222

Чистий прибуток/збиток

6 394

-176 242

7 499

 

Така низька результативність господарської діяльності практично немає виправдань. Підприємства, що повністю забезпечені сировиною, енергією, трудовими ресурсами, мають вигідне географічне розташування та доступ до розвинутої інфраструктури, не повинні працювати збитково. Відтак можемо констатувати, що ринкові механізми не дають можливості розвивати ГМК, а тому вирішення проблем вітчизняних металургійних підприємств може знаходитися у площині прямого втручання з боку держави.

 

Список використаних джерел:

1.       Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України [Електронний ресурс]. – http://smida.gov.ua

2.       Воронко О. С. Економічний аналіз : навч. посіб. для ВНЗ / О. С. Воронко, Н. П. Штепа. – Львів : Новий Світ – 2000, 2011. – 278 c.