Кондратенко М. С., д. е. н. Грабчук О. М.

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара (Україна)

ПЕРСПЕКТИВИ МАЛОГО БІЗНЕСУ

У ПРОЦЕСІ ІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ ДО ЄС

Наміри України вступити до ЄС дуже серйозні і тому необхідно знати, до чого готуватись вітчизняному бізнесу. Інтеграція означає, що на наш ринок будуть надходити товари та послуги іноземних виробників з якими конкурувати буде складно, зважаючи на рівень фінансового та технічного забезпечення, що визначає актуальність даної теми.

Питанню розгляду розвитку малого бізнесу присвячено праці багатьох науковців, наприклад : Буряк Л. Д., Ваганів К. Г., Варналій З. С., Виговська В. В., Должанський І. З.

Якщо аналізувати перспективи розвитку малого бізнесу після інтеграції, то треба враховувати деякі особливості малих підприємств. Перш за все, це обмеженість підприємств у власних ресурсах, якщо порівнювати їх з великими підприємствами. По-друге, малі підприємства чутливі до змін середовища. По‑третє, малий бізнес має менше можливостей для захисту своїх інтересів в органах державної влади. У малого бізнесу є і свої переваги. Малі підприємства більш мобільні, краще реагують на нові вимоги споживачів і більш готові для впровадження інновацій. Якщо розглянути досвід інших країн, то можна побачити, що фактором, який розширює можливості малого бізнесу є вступ до СОТ. Основними перевагами для малих підприємств України, які визначає вступ до СОТ є: спрощення зовнішніх торговельних процедур; більш відкритий доступ до іноземних ринків; здешевлення імпортної сировини, яка потрібна для виробництва; створення нових умов для кредитування. Найбільші переваги отримають ті підприємства, які займаються зовнішньоекономічною діяльністю.

Впровадження торговельними партнерами України режиму найбільшого сприяння для українських товарів створить можливості розвитку малих підприємств за рахунок виходу на зовнішні ринки. Якщо взяти до уваги зміст експортних процедур, то конкурентоспроможність малого бізнесу сильно зменшується. Вступ до СОТ, і як наслідок цього, поширення на товари режиму більшого сприяння, можна розглядати як резерв для виходу малих підприємств на зовнішні ринки.

Мале підприємництво, зазвичай, має невеликі обороти, тому вихід на зовнішні ринки буде складним. Для прискорення виходу малих підприємств на світові ринки треба розвивати допоміжну ринкову інфраструктуру. Особливу увагу треба приділи суб'єктам, що виконують функції посередників на фінансовому ринку (біржі, брокерські і дилерські контори та ін.) і допоміжні функції на ринку цінних паперів (депозитарії, реєстратори тощо), а також суб'єктів, які, не будучи фінансовими за змістом, надають послуги іншим суб'єктам у сфері фінансової діяльності (рейтингові та аналітичні агентства, аудиторські і консалтингові фірми, інформаційні служби, рієлтерські контори, бюро кредитних історій тощо).

Найбільш ефективним важелем стимулювання розвитку малого бізнесу буде здешевлення кредитних ресурсів та покращення якості фінансових послуг. По-перше в Україну прийдуть філії іноземних банків, що буде сприяти конкуренції на фінансовому ринку і, виходячи з цього, здешевлення ресурсів. По-друге конкуренція на фінансовому ринку не тільки зменшить вартість послуг, а й збільшить їх обсяг та якість.

Отже, якщо розглядати ситуацію у контексті інтеграції до ЄС і вступу до СОТ, можна побачити великі перспективи для розвитку малого бізнесу. З негативних наслідків інтеграційних процесів можна зазначити: різке підвищення конкуренції, можливість втратити ринок під натиском іноземних імпортерів, великі витрати на модернізацію виробничого обладнання, що необхідне для підвищення якості продукції і підвищення конкурентоспроможності. Позитивними наслідками є: можливість отримання більш дешевших кредитних послуг, відкритий доступ на зовнішні ринки, спрощення процедури експорту, залучення нових клієнтів. Для України покращення розвитку малого бізнесу буде означати підвищення доходів до бюджету, так як більше 90% з усіх підприємств складають саме малі підприємства. Більшість країн, які є членами СОТ, розглядають цю організацію як стимул для створення реформ торговельного режиму та формування прозорої регуляторної політики.

Список використаних джерел:

1. Тарабукіна О. Л. Основні напрями стимулювання розвитку малого бізнесу України в період системних зрушень в економіці [Електронний ресурс] / О. Л. Тарабукіна. – Режим доступу : http://archive.nbuv.gov.ua/portal/Soc_gum/Vzhdtu_econ

2. Юридичний вісник України, Інтеграція України в ЄС [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://yurincom.com/ua/yuridichnyi_visnyk_ukrainy/overview/?id=1123