Литвин К. М., Смирнова Т. А.

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара (Україна)

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ ПІДПРИЄМСТВ ХАРЧОВОЇ ГАЛУЗІ В СУЧАСНИХ УМОВАХ ГОСПОДАРЮВАННЯ

(на прикладі ресторанів швидкого харчування)

 

Одним з провідних завдань ресторанів швидкого харчування є процес здійснення систематизованих та впорядкованих видів діяльності, метою яких є досягнення необхідного рівня конкурентних переваг на стратегічних напрямах діяльності підприємства.

Лідерські позиції світових гігантів у даній сфері, таких як KFC, Burger King, Wendy’s, Nord See та інших багато в чому обумовлені саме вдалим вибором стратегії, яка включає в себе: стратегію зростання; стратегію франчайзингу; стратегію розташування і будівництва ресторанів; стратегію асортименту продукції; стратегію організації роботи; стратегію продажів, маркетингу і збуту.

Важливе значення для ефективного забезпечення конкурентоспроможності підприємства має обґрунтування і вибір пріоритетів. При встановленні пріоритетів забезпечення конкурентоспроможності підприємства можна використати такі підходи: підхід, який ґрунтується на пріоритетних чинниках, результатах різних видів діяльності в сфері забезпечення конкурентоспроможності підприємства, та підхід, який передбачає визначення пріоритетних видів діяльності [1].

Відповідно до першого, поширеного в зарубіжній теорії і практиці підходу, встановлюється рейтинг чинників забезпечення конкурентоспроможності підприємства. Для харчового підприємства такими факторами можна вважати:

–  стійкий рівень якості продукції,

–  високий рівень виробництва,

–  швидка доставка продукції,

–  надійна доставка продукції,

–  низька ціна продажу продукції,

–  гнучкі зміни конструктивних рішень,

–  гнучкі зміни обсягів виробництва,

–  послуги сервісу.

Великий досвід керівної ланки у найкращих мережах швидкого харчування, а також наявність потужностей для встановлення якихось нових елементів покращення системи обслуговування з технічної точки зору забезпечують відомим брендам переваги з якими вони з легкістю можуть увійти на ринок будь-якої країни.

Забезпечення високих стандартів якості продукції, глибоке розуміння актуальних проблем та чітке уявлення про передумови забезпечення конкурентоспроможності, тобто передумови, які здатні забезпечити стійкі конкурентні позиції на ринку допомогли відомим фаст-фуд брендам впродовж десятиліть зробити собі ім’я і статус, завдяки чому вони посіли провідне місце в галузі.

Окрім того велику роль грають у формуванні попиту рекламна діяльність, PR, та стимулювання збуту. З цих елементів виробнику необхідно вибрати таку структуру, яка б дала можливість використати найважливіші переваги кожного. Основними завданнями маркетингової діяльності ресторани швидкого харчування ставлять формування іміджу, підвищення рейтингу підприємства, торгової марки, інформування про характеристики продукції, стимулювання попиту (наприклад, через впровадження сезонних новинок кухні), повідомлення про різноманітні акції, тощо. Якість процесів залежить від виконавців, засобів виробництва, інформації. На кількісні показники процесу впливають організаційні, технічні, екологічні, економічні, правові, соціальні та психофізіологічні чинники (наприклад, смако-харчові особливості у певних регіонах світу, або соціальний статус населення тієї чи іншої країни). Регулювання якості та вартості сервісу є також пріоритетним видом діяльності. Важливе значення тут мають вибір раціональних шляхів та засобів постачання продукції, обґрунтування способів та видів складування продукції, організація потоків руху продукції, забезпечення ефективної взаємодії всіх суб’єктів збутової системи.

На думку опитаних керівників підприємств галузі фаст-фуд, до основних пріоритетів забезпечення конкурентоспроможності ресторану можна віднести управління якістю процесів і продукції та управління витратами на якість. Значну увагу слід приділити вдосконаленню систем маркетингового просування продукції, роботи сервісних служб, розробленню та використанню стандартів підприємств на продукцію та процеси виробництва

При вивченні проблеми забезпечення конкурентоспроможності необхідно враховувати технічні, економічні, організаційні та інші питання. На практиці велика кількість харчових підприємств питання забезпечення конкурентоспроможності зводять до вирішення суто технічних проблем [2]. Такі ж важливі аспекти забезпечення конкурентоспроможності, як формування стратегії, організаційні, соціальні та психологічні особливості, враховуються недостатньо, що суттєво знижує ефективність робіт із забезпечення стабільності позицій підприємства на ринку.

Саме тому лідерські якості на ринку фаст-фуд займають ті підприємства, що змогли якомога краще поєднати політику роботи з клієнтами і технологічні інновації у сфері швидкого харчування.

Список використаних джерел:

1. Jack, R. Meredith. The management of operation / R. Jack. – N.-Y.: John Wilej and Sons, Inc, 1992. –  320 p.

2. Піддубна Л. І. Конкурентоспроможність економічних систем: теорія, механізм регулювання та управління: монографія / Л. І. Піддубна. –  Х. : ВД «ІНЖЕК», 2007. – 368 с.