Марченко Г. В., Смирнова Т. А.

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара (Україна)

СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ В ІТ-ГАЛУЗІ УКРАЇНИ

 

В останні роки ринок ІТ-індустрії розвивається швидшими темпами ніж будь-який інший. Не дивлячись на економічну ситуацію, він залишається гнучким і потребує подальшого розвитку, що є гарною тенденцією, яку необ­хідно підтримувати починаючи перш за все з мікрорівня з підприємства.

Тема даної роботи полягає у виявленні особливостей керування підпри­ємством у ІТ-галузі, а саме кадровими ресурсами.

Це дуже актуальний і важливий напрямок у розвитку підприємства, оскільки персонал, це той каркас на якому тримається будь-яке підприємство. Необхідно брати до уваги, що кожна сфера має свої особливості, які необхідно вивчати, оцінювати та використовувати у менеджменті для власних цілей. Зокре­ма, розглядати одразу цілу галузь і рівняти всі її підрозділи, не варто. Це спри­чинить багато непорозумінь між керівництвом і персоналом. HR-ме­недже­ри та менеджери середньої ланки повинні мати різні підходи до програ­містів, тестерів програмного забезпечення (інженерів з забезпечення якості), систем­них адміністраторів та інших не лише за досвідом роботи, а за середовищем розробки або програмного забезпечення, в якому вони працюють. Крім того, більшість досвідчених ІТ-працівників вже не здивуєш гарною зарплатою, тим паче, що підприємствам теж не доцільно саме таким чином боротися за кваліфікований персонал. Тому необхідно звертати більше уваги на те, щоб зацікавити персонал у даному проекті та задачах, які з ним пов’язані. Це дуже важливо, бо особливо програмісти мають не лише аналітичний склад розуму, а й творчий характер. Це є елементом креативності, якої якраз зараз не вистачає на вітчизняних підприємствах. Вони можуть працювати на будь-яких проектах з однаково гарною заробітною платою, тому після цього фактору одразу постає питання про ідею проекту. Також все більше персоналу цікавляться і цінують компанії, які надають різного типу цінні бонуси: важко доступні та необхідні курси, різні фахові підписки, а також особливо ціниться оплата сертифікації працівникам, які того бажають. Це гарний фактор, у якому виграють обидві сторони (компанія та персонал), але щоб запобігти відтік кадрів, компанію може у контракт включити умову про час відпрацювання після отримання сертифікації або будь-які інші на власний розсуд.

По відношенню до малокваліфікованих кадрів існує ряд допоміжних захо­дів, на меті яких є підвищення ефективності праці. Так наприклад, SoftServe, найбільш успішна ІТ-компанія України, надає, щойно найманим працівникам, можливість працювати з наставником (Career Advisor), який допомагає адапту­ва­тися у компанії в перші місяці роботи і успішно завершити випробний термін [4]. Досвід свідчить про те, що це дійсно працює, і більший відсоток пра­ців­ників залишається працювати після випробного терміну ніж у інших компаніях.

Оскільки український ринок лише розвивається у цьому напрямку, необ­хідно уважно розглядати всі аспекти діяльності, своєчасно досліджувати зо­внішнє середовище цього бізнесу і більше використовувати міжнародний досвід у напрямку розвитку персоналу.

 

Список використаних джерел:

  1. Бонусы в IT-компаниях: результаты опроса [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://dou.ua/lenta/articles/bonus-it
  2. Ромашкова А. В. Портрет украинского IT-HR/рекрутера [Електронний ресурс] / А. В. Ро­машкова. – Режим доступу : http://dou.ua/forums/topic/11323
  3. ТОП-25 крупнейших IT-компаний Украины, июль-2014: рост в условиях кризиса – [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://dou.ua/lenta/articles/top-25-july-2014
  4. Join Professionals (SoftServe) [Електронний ресурс]. – Режим доступу : https://softserve.ua/ ru/company/presentation