Репна О. І., Власенко М. О.

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара (Україна)

ІНТЕРНЕТ-МАГАЗИНИ У ВІТЧИЗНЯНОМУ БІЗНЕС-ПРОСТОРІ

 

Дедалі більше людей здійснює покупки за допомогою інтернет-магазинів. Якщо десять років назад в Україні таких магазинів було дуже мало і через них в основному купувалася різноманітна побутова та комп’ютерна техніка, то на­ра­зі кількість магазинів значно збільшилася, а їх асортимент розширився. Фак­тично можна говорити, що в Україні сформувалася галузь електронної комерції [1].

Сьогодні в Україні функціонує близько 8 тис. інтернет-магазинів, серед яких сформувалися такі потужні гравці, які можуть конкурувати зі звичайними магазинами. Зокрема, інтернет-магазин «Розетка» з оборотом у 130 млн дол. [2], який почав свою діяльність у 2001 р. з продажів електроніки та побутової тех­ніки і на сьогодні є найбільш популярним інтернет-магазином, у якому можна купити майже все, крім харчових продуктів і побутової хімії.

На кінець 2012 р. обсяг продаж через інтернет-магазини в Україні склад близько 1,6% від загального обсягу роздрібної торгівлі (майже 1,6 млрд дол.) [3]. Однак ця цифра все ще у 4 рази менша за середньосвітовий показник, тому можна говорити про потенціал подальшого зростання цієї сфери в Україні.

Перед будь-яким інтернет-магазином (або web-вітриною) стоять чотири основні завдання: постійне залучення нових клієнтів, перетворення нових клієнтів на постійних, зміцнення довіри до компанії та її торгової марки (просу­вання бренду), поліпшення взаємодії з наявними партнерами по бізнесу та залучення нових партнерів.

Найбільш важливим завданням є залучення нових клієнтів, оскільки обіз­на­ність про інтернет-магазин у потенційних покупців є мінливою у часі. З од­но­го боку, на покупців впливають рекламні акції, маркетингові програми та інші зусилля компанії, спрямовані на збільшення відвідуваності сайту та утримання відвідувачів. З іншого боку, в протилежному напрямку діє час (обізнаний про проект користувач може просто забути про його існування), дії конкурентів та інші фактори.

Для нормальної роботи інтернет-магазину необхідна складна інформаційна система бек-офісу, яка дозволяє менеджерам швидко і оперативно змінювати зміст сайту інтернет-магазину, а також інтегрувати інтернет-магазин зі склад­ськими базами даних, бухгалтерськими програмами та службою доставки.

Така система дозволяє вносити зміни в каталог товарів відповідно до зміни асортименту або цін, міняти оформлення сайту, оновлювати новини та тема­тич­ні посилання, відстежувати наявність товарів на складі, виписувати бухгалтер­ські та супровідні документи до замовлення, управляти замовленнями. Недо­ліком таких систем є їх висока вартість.

Доступність створення сайтів призводить до того, що у більшості інтернет-проектів існує величезна безліч конкурентів. Тому, для безперебійної роботи інтернет-магазину необхідно ретельно досліджувати ринок товарів. Необхідно постійно планувати, розробляти і проводити маркетингові, рекламні та PR-ком­панії, аналітичні дослідження ринку, вивчати переваги і побажання користува­чів Інтернету. По мірі розширення вітчизняної Інтернет–аудиторії і проникнен­ня Інтернет–технологій у діяльність нових фірм, Інтернет буде займе все більш важливе місце у розвитку вітчизняного бізнесу.

 

Список використаних джерел: