Картичак О. І.

Одеський національний економічний університет

РИЗИКИ ІНВЕСТУВАННЯ В ІРО УКРАЇНСЬКИХ КОМПАНІЙ

 

Класичною парадигмою при дослідженні ІРО українських компаній є думка, що сам факт розміщення на фондовому ринку певним чином гарантує успіх компанії та її власникам.

Така ситуація склалася у зв’язку з наступними чинниками:

Таким чином, при інвестуванні в папери українських компаній лише частина інвесторів може реалізувати свої права як власників частини компанії, причому контрольний пакет акцій навіть через декілька років залишається в засновника компанії. В той же час розміщення значущого пакету акцій несе ризики ворожого поглинання, як, наприклад, в ситуації з Ferrexpo, котра зазнала значних втрат від спроби ворожого поглинання зі сторони групи Приват.

Іншою проблемою, котра виникає при роботі з українськими активами, є низька якість звітності, а також несвоєчасність її надання. Звичайно, такі випадки поодинокі, проте створюють багато проблем і для інших компаній. Як приклад можна привести KSG Agro, несвоєчасна подача звітності котрої викликала падіння котирувань й інших компаній.

Через відсутність зацікавленості контролюючих акціонерів, а також з метою економії на аналітичному покритті діяльності компаній не відбувається «перезапуск» попиту на папери. Наприклад, не зважаючи на досить значну кількість компаній, котрі розмістилися за спрощеною процедурою на ліквідному ринку Франкфуртської фондової біржі, їх папери мало ліквідні: первісні інвестиції списані на збитки відповідними інвесторами, і, навіть не зважаючи на прибуткову діяльність, важко уявити зростання попиту, наприклад, на папери Мотор Січ. Інвестори просто забули про існування таких компаній. Звичайно, про SPO в такій ситуації й мови бути не може.

Що стосується фінансових результатів, то в довгостроковій перспективі папери українських компаній не принесли інвесторам значних прибутків і були досить волатильними, що продемонстровано на прикладі значення індексу WIG-UKRAINЕ на рис. 1.

 

Індекс WIG-UKRAINЕ в 2011–2015 роках

Рис. 1. Індекс WIG-UKRAINЕ в 2011–2015 роках

(складено самостійно на основі даних [3])

 

Ситуація на інших майданчиках аналогічна. За таких умов жоден інвестиційний фонд не буде інвестувати суттєві ресурси в компанію. Саме тому місячні обсяги торгів знаходяться в межах 0,1–1млн. акцій, а для компаній з WIG-UKRAINЕ він може складати 2–3 тисячі акцій за місяць. Такі папери будуть цікаві дейтрейдерам, а інституційні установи можуть зацікавитися лише гігантами як Кернел та Астарта. Дане дослідження висвітлює основні проблеми для подальшого їх аналізу та вирішення.

Список використаних джерел: