К. психол. н. Крупський О. П., Лісна А. В.

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара (Україна)

ОЦІНКИ ВПЛИВУ КОРПОРАТИВНОЇ КУЛЬТУРИ

 НА ДІЯЛЬНІСТЬ ТОВ «РУШ»

В Україні корпоративна культура останнім часом набуває особливе значення в зв’язку з економічними перетвореннями як всередині самої країни, так і всього світового суспільства. Саме нині прийшов час, коли значимість корпоративної культури починають усвідомлювати керівники не тільки великих, але середніх і малих бізнес-структур.

Товариству з обмеженою відповідальністю «РУШ» – належить мережа магазинів EVA. Магазини мають формат дрогеі. Мережа магазинів EVA входить у трійку лідерів мереж формату дрогері національного ринку. Кількість магазинів лінії EVA збільшується щомісяця. Станом на січень 2015 року мережа EVA нараховує 256 магазинів. 

На підприємстві реалізується стратегія «краща ціна». Конкурентною перевагою мережі є прогресивний розвиток власних торгівельних марок. На даний момент у продажі успішно представлено дванадцять власних торгівельних марок: Управдом, Lito, SKY, Defile, Viv’en, CamillLady, GreenWay, MY, LCF, Patricia Ledo, The City spirit, Honey Bunny [1].

Про присутність добре розвиненої корпоративної культури в організації можна судити за наступними рисами:

1) наявні артефакти (ТОВ «РУШ» має свою емблему та корпоративні кольори: зелений та помаранчевий. Девіз мережі: «EVA – твоя найкраща подруга»);

2) імідж організації (власні торгові марки «Defile» і «MAY» стали перемож­цями щорічної національної бізнес-премії Private Label-2014, переможцями в на­ціо­нальній премії RetailAwards 2014 «Вибір споживача» в номінації «Краща національна торгова лінія краси, здоров’я і побутової хімії»);

3) якість персоналу (на підприємстві функціонують Школа управляючих (120 співробітників пройшли дану школу в 2014 році), Школа адміністраторів (265 співробітників пройшли дану школу в 2014 році), Школа власної торгової марки);

4) присутність системи свят, ритуалів (щорічно по всьому центральному офісу проводиться святкування Нового року, 14 лютого, 8 березня, Дня торгівлі. В кінці січня проводиться підсумок роботи за минулий рік та нагородження кращих співробітників. В кінці кожного місяця визначається рейтинг ефективності мага­зинів. Критеріями оцінки являються: приріст товарообороту, виторг з міста, приріст середнього чека, рівень недостач в магазині);

5) комунікації (ТОВ «РУШ» має як сайт для співробітників, так і сайт для спо­живачів, в період акції випускається безкоштовна брошура. Також на під­приємстві випускається корпоративна газета, котра виходить раз на місяць);

6) лояльність та благодійність (мережа магазинів має дві програми лояльності «EVA-мозаїка» та «Клуб щаслива мама». Підприємство співпрацює з Благодійним фондом «Даримо радість». Співробітники допомагають як дітям с інтернатів та дитячих будинків, так і солдатам із зони АТО).

Таблиця 1. Показники впливу корпоративної культури на діяльність ТОВ «РУШ»*

Група «стейк-

холдерів»

Показник ефективності

Методика розрахунку

Резуль-

тати

Середньо-ринковий рівень

Оцінка

Наймані працівники

Продуктивність праці

ПП = В/ЧПРс.,

де В – виручка,

ЧПРс. – середньорічна чисельність працюючих

67292

69220

1

Менеджери

ROS

ROS = ЧП/В*100,

де ЧП – чистий прибуток,

В – виручка

1,38

22,8

0

Партнери

Відсоток штрафів у виручці

Шв = Ш/В,

де Ш – сума заплачених штрафів,

В – виручка

0

35%

2

Суспільство

Участь та перемоги у рейтингах

Участь, призові або високі місця у галузевих, регіо­нальних, міжнародних рейтингах

-

-

1

Загальна сума

4

* Складено автором на основі [3].

Таким чином, можна зробити висновок, що на ТОВ «РУШ» добре розвинута корпоративна культура. Однак потрібно проаналізувати вплив корпоративної культури на діяльність організації. Для цього скористаємося методикою запро­понованою Д. С. Ліфінцевим [2], який пропонує визначити конкретні вимірювані показники ефективності діяльності організації (табл. 1). Після їх розрахунку залеж­но від одержаних результатів кожній складовій присвоїти певні бали (від 0 до 2), де 0 – мінімальне значення, 2 – максимальне значення.

Максимально можлива кількість балів за даною методикою становить 7 балів. Загальна сума балі по ТОВ «РУШ» – 4. Отримане значення свідчить про «середній» рівень впливу корпоративної культури на діяльність організації. Це є ознакою необхідності підсилення підтримки обраного напряму розвитку організації з боку корпоративної культури. Результат ТОВ «РУШ» говорить про наявність потенціалу для росту значення та впливу корпоративної культури.

На основі викладеного вище матеріалу можна зробити наступний висновок: культура організації зазвичай складається з відносно самостійних елементів, окремих галузей, форм діяльності, соціальних груп. Корпоративна культура ви­значає поведінку кожного співробітника, яку бажано стимулювати і контролювати. Саме тому кожній бізнес-структурі важливо сформувати та підтримувати ту куль­туру, котра найбільш ефективна для роботи конкретного підприємства.

Список використаних джерел:

1. Офіційний сайт компанії Ева [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.eva.dp.ua/about

2. Д. С. Ліфінцев методичні основи оцінки впливу корпоративної культури на діяльність організації [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.economy.nayka.com.ua/ ?op=1&z=635

3. Звіт про фінансові результати ТОВ «РУШ» за 2013 рік.