Мурсаллі Р. А.

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара (Україна)

ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В РЕСТОРАННОМУ БІЗНЕСІ

 

Сьогодні неможливо уявити наше життя без інформаційних технологій, Ін­тер­­нет та гаджети міцно увійшли в побут кожної людини. Щодня ми ко­рис­туємось по­шуковими системами, читаємо стрічки новин, спілкуємось за допо­мо­гою елек­трон­них листів чи у соціальних мережах. Зрозуміло, що маркетологи не могли обійти своєю увагою такий важливий елемент нашого життя. Інформаційні техно­логії дозволили розширити інструментарій реклами і залучити ширшу аудиторію.

Ресторанний бізнес не став виключенням, останнім часом все більше закла­дів застосовують мережу Інтернет в маркетингових заходах. Але ефективність цих технології в сфері саме ресторанного господарства викликає сумніви, що обумовило необхідність даного дослідження. Отже розглянемо особливості застосування Інтернет-ресурсів для реклами ресторанних послуг.

Одним із сучасних методів маркетингу є реклама ресторану в Інтернеті. Для цього можуть використовуватись наступні методи [1]:

1. Банерна реклама. Це своєрідні біл-борди на різних інтернет-сторінках.

2. Створення публічних сторінок і груп в соціальних мережах.

3. Масова розсилка електронних листів з новинами та акціями. Найчастіше застосовується для інформування вже існуючих клієнтів.

4. Створення власного веб-сайту.

Реклама ресторанних послуг в Інтернеті, використовуючи можливості веб-сайту, сама по собі є дуже ефективним інструментом. Вона в кілька разів де­шевше зовнішньої реклами, віддача від неї вище і розповісти вона дозволяє на порядок більше [2]. Отже, розглянемо сутність, переваги та недоліки власного веб-сайту як засобу реклами.

На власному веб-сайті ресторани зазвичай розміщують найважливішу ін­фор­мацію. В залежності від бажаної для ресторану аудиторії кількість інформації може різнитись.

По-перше, на сайті завжди розміщено меню ресторану. Його оформлюють з використанням фото готової продукції. Це дає можливість зацікавити клієнта, розбудити його апетит і підштовхнути до візиту в заклад. Цікава ситуація щодо розміщення цін на страви. Деякі ресторани не наводять їх на сайті, зазвичай це заклади що позиціонують себе як люкс-сегмент. В той же час ресторани, на­цілені на середній клас або молодь, надають таку інформацію.

Другим важливим елементом сайту є контактна інформація. Розміщують телефон, за яким можливо зарезервувати столик і отримати іншу інформацію. Адресу закладу бажано розміщувати разом з картою проїзду, це привабить до закладу гостей міста, особливо тих туристів, які користуються навігацією на мобільних пристроях.

Третій вид інформації, який можна зустріти майже на всіх сайтах, – огляд інтер’єру ресторану. Це можуть бути фотоальбоми або ж 3D тур, який дає можли­вість буквально прогулятися закладом і оглянути все від підлоги до стелі не відходячи від комп’ютера.

Для зручності навігації прийнято виділяти в окремий розділ всі спеціальні пропозиції та акції, що проходять в закладі. Це може бути інформація про зниж­ки, оголошення про проведення певних заходів, тощо. Також в цей розділ до­дають фото звіти з вже проведених заходів.

До варіативних складових можна віднести інформацію про наявність та умови доставки страв, інформацію для партнерів, наявні вакансії. За наявності також наводять дані про бонусну чи дисконтну програму для постійних клієнтів.

Веб-сайтом ресторану зазвичай користуються ті, хто тільки дізнався про заклад і бажає дізнатись про нього більше. За віковою категорією – переважно молодь і люди середнього віку, які є досвідченими користувачами мережі Інтернет. Сайт дає можливість оцінити клас закладу і спланувати своє дозвілля. Також він буде корисний організаторам свят і бенкетів.

Зрозуміло, що наявність сайту дає певні переваги, але також існують і недоліки. Створення сайту потребує початкових інвестицій. Необхідно не тільки створити сам інтерфейс, але й підготувати якісні фото всіх страв для меню, інтер’єру, тощо. Для того, щоб сайт був ефективним, необхідно оптимізувати його для пошукових систем. І головне, адміністрування сайту та оплата сервера і домену потребують постійних витрат.

Отже, Інтернет-реклама загалом і наявність веб-сайту зокрема є досить ефективними інструментом зацікавлення клієнтів підприємств ресторанного бізнесу. Проте, покладати надії, що наявність власного веб-сайту стане основ­ним фактором перемоги в конкурентній боротьбі за клієнта та значно збільшить товарообіг закладу, думаю, не варто. Завоювати та втримати клієнта можливо лише за умови забезпечення оптимального співвідношення смаку, якості та ціни блюд, професійного обслуговування, уважного персоналу та прийнятної загаль­на атмосфери в закладі. Також, не слід забувати вислів, що люди ходять не в рес­торан, а в гості до шеф-кухаря. Отже, сайт є лише одним з елементів марке­тингу і не варто зосереджувати всі зусилля лише на ньому.

 

Список використаних джерел:

1.       Реклама и продвижение ресторанов в Интернете [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.webprojects.ru/services/seo/promo_business/restaurant

2.       Скляр В. С. Рекламна діяльність підприємств ресторанного господарства в умовах мережних технологій / В. С. Скляр, Ж. О. Пророчук [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.rusnauka.com/13_NPN _2010/Economics/65330.doc.htm