Підберезкіна М. О., Власенко М. О.

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара (Україна)

ІНТЕРНЕТ-МАРКЕТИНГ ЯК НОВА ТЕХНОЛОГІЯ БІЗНЕСУ

 

Інтернет став частиною майже кожної сфери життя сьогоднішнього сус­пільства і відіграє важливу роль в ньому. І маркетинг не є виключенням із цієї тенденції. Всі методи маркетингу знайшли своє відображення у Всесвітній мережі. Таким чином, Інтернет став специфічним бізнес-середовищем, а Інтер­нет-мар­кетинг – його інструментом.

Розвиток технічних можливостей і споживацьких якостей комп’ютерної техніки та Інтернету, зокрема поява електронних платіжних систем, медійних засобів і дешевих систем комунікацій поряд зі стрімким розповсюдженням мережі на досить велику аудиторію споживачів товарів та послуг, призвело до виникнення нових можливостей реалізації маркетингових зусиль бізнесу і ста­нов­ленню Інтернет-маркетингу.

Інтернет-маркетинг – практика використання всіх можливостей реклами в глобальній мережі для отримання зворотної відповіді від цільової аудиторії, яка враховує як творчі, так і технічні принципи роботи в Інтернеті, в тому числі маркетинг, дизайн, рекламу.

Вперше інтернет-маркетинг з’явився у 1990 році, коли на текстових сайтах почала з’являтися інформація про різні товари. Через деякий час інтернет-мар­кетинг змінився на дещо більше, аніж просто продаж інформаційних продуктів, зараз йде торгівля інформаційним простором, програмними продуктами, бізнес-моделями і багатьма іншими товарами і послугами. Такі компанії, як Google, Yahoo, і MSN підняли на новий рівень і сегментували ринок інтернет-реклами, пропонуючи малому і середньому бізнесу послуги з локальної рекламі. Рента­бельність інвестицій зросла, а витрати вдалося знизити. Цей тип маркетингу став основою сучасного бізнесу, яка дозволяє кожному, у кого є ідея, товар або послуга досягти максимально широкої аудиторії [1].

Інтернет-маркетинг дозволяє виходити на ринок поза географічних, демо­графічних і тимчасових рамок.

В Україні за даними станом на березень 2015 року число користувачів Інтер­нету досягло більше 19 млн чол. Сайт і.ua оприлюднив результати чер­гового дослідження, в ході якого вивчалася динамка зростання чисельності ауди­торії Інтернету в Україні. Найбільше число інтернет-користувачів прожи­вають у Київ­ській області – 5, 9 млн чол. та Дніпропетровській – 1,6 млн чол. [2].

Основні переваги інтернет-маркетингу:

-       онлайн-контакт з кожним споживачем за принципом «один до одного», який дозволяє якомога точніше вибудовувати комунікації, формулювати про­позиції та обслуговувати потреби клієнта;

-       теоретично необмежена й постійно зростаюча клієнтська база;

-       миттєва статистика продаж, попиту та інтересу.

Можна видалити кілька можливостей і перспектив нового маркетингу, що визначаються його перевагами:

-       принципово нові горизонти доступу до інформації про ринок, спожи­вачів та конкурентів;

-       велика кількість прямих точкових контактів з покупцями в режимі діалогу;

-       використання механізму піару замість реклами, що на порядок ефектив­ніше, особливо в цілях управління розвитком бренду;

-       доступність контенту саме тоді, коли він потрібен покупцю;

-       візуальність матеріалу;

В Україні інтернет-маркетинг, в першу чергу, виконує функції брендингу, а Інтернет є каналом підтримки, посилення і навіть створення брендів. Якщо раніше сайт створювався як «модний аксесуар організації», то зараз компанії все частіше використовують рекламу у соціальних мережах, блогах, сайтах. В наш час інвестування грошей в інтернет-рекламу набирає обертів.

Також Інтернет-маркетинг в Україні, як і в усьому світі, освоює соціальні мережі. Facebook, Twіtter, Вконтакте, Однокласники. «Розшарити», «лайкнути», «створити групу», «зробити репост» – ці та багато інших термінів стають звичними і добре знайомими і для українського бізнесу. Адже завдяки всім ним можна налагодити прямий, швидкий і максимально живий зв'язок з потенційними і існуючими клієнтами. Завдяки цьому можливо не лише швидко корегувати недоліки, які не влаштовують споживачів, але і підвищувати репутацію бізнесу, робити людей більш лояльними до існуючого бренду.

Проте основна частина українського бізнесу поки не готова використовувати Ін­тернет в якості прилавка або торгового агента. Інтернет у нашій країні – все ще яскрава обгортка і рекламний ролик. З цієї причини корпоративні сайти викону­ють не стільки безпосередньо комерційні, скільки представницькі функції. Вони не продають, а переконують, агітують і навіть намагаються викликати сильні емоції.

Отже, на сьогоднішній день інтернет-маркетинг в Україні є досить попу­ляр­ним, але українські підприємці застосовують його більше для іміджу ком­панії, аніж для прибутку. Тому на цьому етапі застосування реклами в Інтернет важливо враховувати, як вона допоможе зменшити витрати на рекламу та збільшити продажі товарів [2].

Список використаних джерел: