К. е. н. Бараннік В. О.

Регіональний філіал Національного інституту стратегічних досліджень

в м. Дніпропетровську (Україна)

АНАЛІЗ ЧИННИКІВ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ ТА ЇЇ РЕГІОНІВ ЗА ДОПОМОГИ ВИРОБНИЧОЇ ФУНКЦІЇ КОББА-ДУГЛАСА

 

Як відомо, залежність величини випуску продукції від основних факторів виробництва описується виробничою функцією. При цьому, використання апарату виробничих функцій дає достатньо прийнятні результати як на макрорівні (фірма, галузь) так і на макрорівні (країна, регіон). Для макрорівня головними вихідними показниками розвитку можна вважати ВВП країни (ВРП для регіону), а основними чинниками такого розвитку: зміну основних виробничих фондів (капітальні інвестиції) та праці (кількості занятого в виробництві населення).

В економічних дослідженнях широко використовується виробнича функція Кобба-Дугласа, яка має наступний вид:

image,                                       (1)

де Y – випуск продукції або ВВП (для країни) чи ВРП (для регіону;

К – капітал чи основні виробничі фонди;

L – праця, яка характеризується кількістю зайнятого населення;

α – коефіцієнт еластичності виробництва за капіталом;

β – коефіцієнт еластичності виробництва за трудом;

А – коефіцієнт, який визначає технологічний рівень, або інші особливості виробництва.

Дані для проведення розрахунків коефіцієнтів α та β для України та її регіонів наведені в табл. 13, а результати обчислень (в даному випадку використовувалася функція ExcelАналіз даних режим регресія й додаткова умова – константа 0, тобто А=1 – для прологаріфмірованих даних табл. 13).

Безумовно, даний аналіз це лише початок великої роботи з визначення чинників економічного зростання (врахування особливостей визначених чинників та інтернаціоналізації екстерналій).

 

Таблиця 1. Валовий регіональний продукт, млн грн

 

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Україна

441452

544153

720731

948056

913345

1082569

1302079

1459096

АР Крим

12848

16044

20874

27365

27396

32426

38220

44536

Вінницька

10207

12414

15381

20094

20104

23589

29099

33024

Волинська

6553

7687

10072

12784

12225

14429

17637

20005

Дніпропетровська

41227

52347

71173

104687

93331

116136

140020

147970

Донецька

58044

72361

92093

117646

103739

128986

161021

170775

Житомирська

7430

8784

11127

15008

14731

18743

21928

24849

Закарпатська

6700

8185

10508

13208

12542

15299

18054

21404

Запорізька

19968

24787

33158

42445

37446

42736

49525

54828

Івано-Франківська

9622

11316

13916

17883

17241

20446

26752

32286

Київська

15362

19188

26221

35687

37548

44953

59154

69663

Кіровоградська

6877

8187

9989

13961

13389

15749

20041

22056

Луганська

19716

24159

32280

42985

38451

45541

57202

58767

Львівська

17192

21486

27987

35534

35955

41655

52103

61962

Миколаївська

9553

11876

14767

19410

20336

24055

27633

29205

Одеська

20762

24898

33116

46994

48647

53878

61499

64743

Полтавська

18099

22179

28355

34118

33629

44291

52252

56580

Продовження табл. 1

 

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Рівненська

7263

8924

11180

14074

13469

15882

19302

21795

Сумська

8025

9566

12341

16210

16060

18333

22907

24933

Тернопільська

5137

6452

8276

10618

11173

12726

16294

17957

Харківська

25618

32023

43868

59389

58923

65293

76866

82223

Херсонська

6469

7565

9034

13174

13436

15649

18448

19357

Хмельницька

7958

9603

12339

16061

15758

18096

22843

26237

Черкаська

9014

10957

13656

19101

18707

22354

27012

31265

Чернівецька

4234

5126

6672

8833

8484

9892

11969

13166

Чернігівська

7627

8950

11532

14918

14636

17008

21165

23934

м. Київ

77124

95267

135900

169564

169537

196639

223774

275685

м. Севастополь

2823

3822

4916

6305

6452

7785

9359

9891

 

Таблиця 2. Капітальні інвестиції, млн. грн

 

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Україна

93096

125254

188486

233 081

151777

189061

259932

293692

АР Крим

3375

4684

7007

8655

5536

6927

16911

18332

Вінницька

1693

2494

4136

4752

2670

3545

5081

5824

Волинська

1186

1839

2867

3489

2415

1767

2577

3255

Дніпропетровська

7792

10737

14874

18063

13254

16017

22116

22509

Донецька

9598

11728

16898

22136

12985

14994

26802

31722

Житомирська

1135

1546

2442

3646

2299

2011

2520

2893

Закарпатська

1115

2019

2642

3303

1915

2205

3052

2736

Запорізька

3299

3896

6407

7459

4650

7964

6677

7204

Івано-Франківська

1683

2620

4006

5950

3447

4379

4256

5167

Київська

4519

7032

12658

16921

9955

11331

17673

20367

Кіровоградська

1285

1777

2482

3048

2766

2123

3993

4576

Луганська

4363

5538

9754

9000

4378

5646

6980

8223

Львівська

4682

5875

8287

10799

6708

8830

12114

11173

Миколаївська

2534

3118

3699

4333

4022

4422

4298

4696

Одеська

5154

7339

10500

12484

9959

9724

9347

14631

Полтавська

3709

4760

6672

8840

7691

6289

7859

10218

Рівненська

1184

2144

2924

3672

2696

1937

2566

2771

Сумська

1441

1508

2435

3015

2185

2188

3022

2871

Тернопільська

890

1214

1979

2843

1428

2138

2524

3375

Харківська

5775

7957

12051

11819

8315

8063

13035

14759

Херсонська

1077

1503

2322

3929

2087

1891

2688

2436

Хмельницька

1461

2075

3135

4849

3471

2948

3547

3489

Черкаська

2046

3304

4236

5128

3040

2831

3225

3781

Чернівецька

755

1451

2332

3733

2602

1715

1794

2229

Чернігівська

1333

1520

2422

3053

1588

1891

2397

2737

м. Київ

19468

24858

38230

46574

28228

53726

71143

79614

м. Севастополь

544

718

1089

1588

1487

1559

1735

2104

Таблиця 3. Зайнятість населення, тис. осіб

 

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Україна

20680

20730,4

20904,7

20972,3

20191,5

20266

22056,9

22011,5

АР Крим

906,1

908,6

916,5

918,7

905,7

904,5

972,8

970,3

Вінницька

723

722,6

726,8

725,6

693,5

694,3

773,9

768,4

Волинська

429,9

430,2

433,9

438,6

428

433,6

480

481,8

Дніпропетровська

1573,8

1582

1582,4

1580

1537,1

1541,9

1643,6

1637

Донецька

2124,9

2132,3

2135

2138,8

1981,3

1983,7

2173,1

2157,2

Житомирська

570,6

568,1

570,4

568,2

555,2

560,3

614,9

609,2

Продовження табл. 3

 

2005

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

Закарпатська

551

543,3

547,6

552,2

524,7

531,8

577,9

581,4

Запорізька

846

850,6

850,4

850,4

824,2

825,7

891,9

882,6

Івано-Франківська

522,5

522,3

535,7

541,9

526,3

530,3

580,2

595,4

Київська

791

791,7

795,1

796,1

755

757,9

808,5

808,3

Кіровоградська

457,5

458,9

462,4

459,1

432,7

431,2

474

473,7

Луганська

1054,4

1054,6

1066,7

1068,8

1026,2

1015,4

1072,5

1077,1

Львівська

1064,6

1070,1

1077,3

1092,5

1085

1096,7

1192,8

1189

Миколаївська

539,8

542,7

547,1

548,5

535,2

536,7

584,9

579,3

Одеська

1028,1

1039,2

1059,7

1067,2

1040,2

1044,5

1115,2

1126

Полтавська

690,3

692,7

695,2

691,6

647,1

644,8

720,2

713,9

Рівненська

461,6

465,4

471,8

478,1

461,5

471,2

546

545,8

Сумська

546

542,2

543,1

543,7

500,1

497

570,9

568,6

Тернопільська

425,1

411,7

423,5

424,9

422,1

431,3

483,8

487,4

Харківська

1297,2

1305,8

1311,5

1312,9

1265,6

1267,3

1375,2

1373,6

Херсонська

499,9

504,6

505,7

507,5

486,9

488,8

528,5

523,4

Хмельницька

586

585

589,1

594,4

579

580,6

627,6

625

Черкаська

578,7

580,8

585,2

583,1

561,7

564,9

624,1

618,5

Чернівецька

361,7

363,4

376

381

376,3

382,4

419,6

420,7

Чернігівська

517,9

502,3

503,9

501,4

479,8

480,1

530,2

527,1

м. Київ

1352

1375,6

1405,3

1420,2

1381

1387,8

1483,5

1480,8

м. Севастополь

180,4

183,7

187,4

186,9

180,1

181,3

191,1

190

 

Таблиця 4. Отримані результати обчислювань

 

α

β

α + β

Україна

1,00

0,16

1,16

АР Крим

0,62

0,67

1,29

Вінницька

0,80

0,51

1,31

Волинська

0,60

0,78

1,38

Дніпропетровська

1,23

-0,06

1,17

Донецька

0,83

0,46

1,29

Житомирська

0,78

0,56

1,34

Закарпатська

0,78

0,53

1,31

Запорізька

0,89

0,42

1,31

Івано-Франківська

0,68

0,66

1,34

Київська

0,92

0,27

1,19

Кіровоградська

0,91

0,37

1,28

Луганська

0,58

0,79

1,37

Львівська

1,08

0,10

1,18

Миколаївська

1,78

-0,77

1,01

Одеська

1,02

0,18

1,20

Полтавська

1,02

0,22

1,24

Рівненська

0,44

0,98

1,42

Сумська

1,22

0,04

1,26

Тернопільська

0,74

0,61

1,35

Харківська

0,99

0,25

1,24

Херсонська

0,68

0,67

1,35

Хмельницька

0,78

0,53

1,31

Черкаська

0,47

0,94

1,41

Чернівецька

0,39

1,02

1,41

Чернігівська

0,91

0,42

1,33

м. Київ

0,75

0,54

1,29

м. Севастополь

0,89

0,44

1,33