Гульпа Ю. О.

Одеська національна академія харчових технологій (Україна)

АКТУАЛЬНІСТЬ ІННОВАЦІЙ У ФОРМУВАННІ ВИРОБНИЧОЇ ПРОГРАМИ М’ЯСОПЕРЕРОБНИХ ПІДПРИЄМСТВ

 

Виробнича програма – це система адресних завдань з виробництва і доставки продукції споживачам у розгорнутій номенклатурі, асортименті, відповідної якості і у встановлені терміни згідно з договорами поставок [1, с. 15]. Вивченням виробничої програми займаються багато вчених і практиків: менеджерів, економістів, технологів. Основою для формування виробничої програми є стратегічний план діяльності підприємства, який розроблений за результатами вивчення кон'юнктури ринку і збуту продукції у відповідності з галузевою належністю підприємства.

Діючи в умовах нестабільного середовища ринкової економіки, підприємства можуть досягти успіху тільки тоді, коли їм вдається передбачати зміни і вживати запобіжні адаптивні заходи щодо них. Виробнича програма є надзвичайно важливим розділом плану роботи підприємства і його виробничих підрозділів, оскільки вона виражає зміст їх основної діяльності та засоби досягнення стратегічної мети. Порядок розроблення виробничої програми залежить від призначення їх продукції технологічного та економічного статусу. Розглянемо приклад м’ясопереробних підприємств.

Стан та перспективи розвитку м'ясопереробної індустрії тісно пов'язане з сільським господарством. В даний час м'ясопереробні підприємства активно проводять реконструкцію і модернізацію своїх цехів, що дає можливість досягти позитивних результатів у розвитку галузі і збільшити обсяги виробництва продукції, що випускається.

Розвиток м'ясної галузі було пов'язане з процесами реформування економіки країни. Перехід на ринкові відносини зробило негативний вплив на виробництво і споживання м'ясної продукції, в тому числі, на душу населення. Причинами таких наслідків було: не конкурентоспроможність вітчизняних виробників, руйнування централізованої системи постачання виробництва, падіння доходів населення і зниження купівельної спроможності, відсутність державного регулювання, демпінгові ціни поставленого імпортного м'яса.

Основний приріст виробництва м'яса в останні роки отримано за рахунок модернізованих потужностей промислового птахівництва , які забезпечують найбільшу рентабельність капіталовкладень і всієї виробничої діяльності. Наприклад, за даними Державної Служби статистики по Одеській області [2] щорічно обсяг переробки м'яса птиць зростає на 34-35 %. Вибір підприємств м'ясопереробної галузі Одеського регіону обумовлено передусім, що 3 % виробництва м'ясопродуктів у державі припадає на Одеську область. Але територіальні індекси виробництва сільськогосподарської продукції в Україні вищі за середньоєвропейські.

По оцінкам експертів у 2015 році очікується скорочення виробництва переробленого м'яса на ковбасні та інші вироби: очікується спад на 1-2 % у рік. Тому для покращення виробничої ситуації багатьом підприємства слід дотримуватися стратегічних цілей формування асортименту продукції і підходити до формування виробничої програми з точки зору нових покупців, тобто інноваційне її змінювати. На наш погляд, треба обсяги продукції у певних групах виробів зменшити, але збільшити кількість груп виробів. Внаслідок чого відбудеться збільшення обсягу виробництва нової продукції, та збільшення реалізації нової продукції, що призведе до підвищення прибутку на підприємстві: паштетів, террінів, сухих ковбас, ковбас з додавання горіхів та ін.

 

Список використаних джерел:

1.       Василенко В. О. Стратегічне управління : навч. посіб. / В. О. Василенко, Т. І. Ткаченко. – К. : ЦУЛ, 2003. – 396 с.

2.       Головне управління статистики в Одеської області [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.od.ukrstat.gov.ua