Д. е. н. Хамініч С. Ю., Моденко І. М.

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара (Україна)

ДЕРЖАВНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВІДПОВІДНОСТІ ХАРЧОВИХ ПРОДУКТІВ УКРАЇНИ ВИЗНАНИМ СТАНДАРТАМ ЯКОСТІ

          

Життя та здоров'я людини визнається найвищою цінністю, задля оптимального розвитку організму кожної людини нам необхідно повітря, вода, харчі та світло – це найнеобхідніші фактори, адже потреба у духовній їжі, емоціях, спілкуванні, культурному розвитку з'являться при наявності основних. Ми- це те, що ми їмо і я з цим згодна! Обираючи на полицях магазину певні товари ми сподіваємося на добросовісність виробника, розраховуємо на їжу найвищої якості, проте далеко не завжди ми можемо отримати якісний продукт.

Відповідно до ст. 5 Закону України « Про захист прав споживачів», держава забезпечує споживачам захист їх прав, надає можливість вільного вибору продукції, здобуття знань і кваліфікації, необхідних для прийняття самостійних рішень під час придбання та використання продукції відповідно до їх потреб, і гарантує придбання або одержання продукції іншими законними способами в обсязі, що забезпечує рівень споживання, достатній для підтримання здоров'я і життєдіяльності [1].

Держава забезпечує безпечність та якість харчових продуктів з метою захисту життя і здоров'я населення від шкідливих факторів, які можуть бути присутніми у харчових продуктах, шляхом: встановлення обов'язкових параметрів безпечності для харчових продуктів; встановлення мінімальних специфікацій якості харчових продуктів у технічних регламентах; встановлення санітарних заходів і ветеринарно-санітарних вимог для потужностей та осіб, які зайняті у процесі виробництва, продажу, зберігання харчових продуктів; забезпечення безпечності нових харчових продуктів для споживання людьми до початку їх обігу в Україні; встановлення стандартів для харчових продуктів; інформування та підвищення обізнаності виробників, продавців і споживачів; встановлення вимог щодо знань та умінь відповідального персоналу виробників, продавців (постачальників); встановлення вимог щодо стану здоров'я відповідального персоналу виробників, продавців; участі у роботі відповідних міжнародних організацій, які встановлюють санітарні заходи та стандарти харчових продуктів; здійснення державного контролю на потужностях, де виробляються та переробляються продукти, що становлять значний ризик для здоров'я і життя людей; здійснення державного нагляду з метою перевірки виконання виробниками та продавцями об'єктів санітарних заходів; виявлення порушень та здійснення необхідних заходів щодо притягнення до відповідальності осіб [2].

Для забезпечення безпечності харчових продуктів, вироблених в Україні, забороняється:

використання харчових добавок, які не зареєстровані для використання в Україні; використання ароматизаторів та допоміжних матеріалів для переробки, які не зареєстровані для використання в Україні;

використання дієтичних добавок, які не зареєстровані для використання в Україні;

використання допоміжних засобів і матеріалів для виробництва та обігу, які не дозволені для прямого контакту з харчовими продуктами;

використання допоміжних засобів і матеріалів для виробництва та обігу, які за своєю природою та складом можуть передавати забруднюючі речовини харчовим продуктам;

використання харчових продуктів як інгредієнтів для виробництва, включаючи сільськогосподарську продукцію, якщо вони містять небезпечні фактори на рівнях, що перевищують обов'язкові параметри безпечності.

За 30 днів до першого введення в обіг в Україні об'єктів санітарних заходів, за винятком харчових продуктів, підконтрольних ветеринарній службі, виробник або продавець (постачальник), який вперше вводить ці об'єкти в обіг, зобов'язаний надати повідомлення про це та декларацію виробника Головному державному санітарному лікарю України. За порушення даних вимог винні особи несуть цивільно-правову, адміністративну та кримінальну відповідальність.

Таким чином, харчуванню у житті людини займає визначну роль, адже від нього може залежати не тільки задоволення потреб людини, а й інколи життя людини. Держава за допомогою законів та нормативно – правових актів забезпечує безпечність та якість харчових продуктів з метою захисту життя і здоров'я населення від шкідливих факторів, які можуть бути присутніми у харчових продуктах шляхом встановлення відповідних правил, норм та стандартів.

 

Список використаних джерел:

1.       Про захист прав споживачів: Закон України від 12.05.1991 р., 1023-12 [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1023-12/ed19910512

2.       Про безпечність та якість харчових продуктів: Закон України від 23.12.1997 р., № 771/97-вр [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/ show/771/97-%D0%B2%D1%80/ed19971223

3.       Філософія маркетингу: інтеграція теорії та практики : монографія / за ред. С. Ю. Хамініч. – Дніпропетровськ : Наука і освіта, 2010. – 272 с.