К. е. н. Холявка В. З., Петришин Д. Ю.

Львівський державний університет фізичної культури (Україна)

ОСНОВНІ ТЕНДЕНЦІЇ КОМЕРЦІАЛІЗАЦІЇ СПОРТИВНИХ ВІДНОСИН В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ

 

Фізкультурно-спортивна діяльність є важливою складовою функціонування суспільства як в кожній окремій країні, так і в усьому світі. Розвиток даної сфери повинен відповідати всезростаючим потребам людства. Постіндустріальний розвиток суспільного виробництва створив нові можливості для спорту, але й супроводжується суттєвими змінами запитів на фізкультурно-спортивні послуги.

Громадськість має потребу підтримувати та формувати своє здоров’я із використанням засобів та технологій фізичної культури і спорту (ФКіС), зростає чисельність тих хто бажає підвищувати свою спортивну майстерність. Особливим чинником зростання попиту на фізкультурно-спортивні видовищні заходи є глядацька аудиторія.

Для здійснення фізкультурно-спортивної діяльності необхідне належна матеріальна база, спортивне обладнання та спорядження, що вимагає значних матеріальних та фінансових ресурсів.

Потреба в додаткових ресурсах із сторони спортсменів та спортивних організацій, а також бізнесові інтереси підприємців різного профілю зумовили появу такої форми взаємовідносин як «комерціалізація».

 

Таблиця 1. Переваги та недоліки комерціалізації ФКіС

Переваги:

Недоліки:

- залучення коштів для покращення матеріально технічної бази спортивної діяльності;

- можливість збільшення та залучення глядацької аудиторії на комерційній та безоплатній основі з метою просування спортивного продукту;

- можливість покращення фінансування провідних спортсменів та учасників змагань шляхом встановлення призових виплат за перемоги у спортивних змаганнях.

- можливість отримання спортсменами права реалізовувати своє ім’я у рекламних та інших цілях;

- можливість рекламування спортсменами здорового способу життя через телевізійні, рекламні та інші компанії;

- побудова на комерційній основі цілої сітки спортивних змагань, в основі яких лежать спортивні видовища, учасниками яких є провідні спортсмени та команди світу.

- можливість залучення передових комунікаційно-інформаційних технологій з метою просування спортивного продукту у кожну найвіддаленішу частинку світу, у кожну квартиру, будинок, чи аудиторію;

- підвищення якості організації та фінансування проведення спортивних заходів;

- можливість застосування передових спортивних технологій у тренувальних процесах що носять суспільний та масовий характер;

- можливість залучення коштів від надходжень з комерційних загань у розвиток дитячого, юнацького, паралімпійского та дефлімпійского спорту;

- можливість залучення матеріально технічної бази для дитячого, юнацького, паралімпійского та дефлімпійского спорту;

- можливість формування супутніх видів комерційної діяльності в рамках функціонування спортивних споруд, проведення спортивних заходів.

- популяризація здорового способу життя серед населення

- відсутність прозорого нормативно-законодавчого механізму функціонування спортивно оздоровчої діяльності в Україні;

- неможливість залучення коштів для покращення матеріально-технічної бази не видовищних видів спорту;

- існування великої кількості спортивних заходів які транслюються через велику кількість спортивних телеканалів приводить до збільшення аудиторії «пасивних спортсменів» поціновувачів спорту;

- зменшення економічної та фінансової зацікавленості професійних спортсменів які не досягли видатних результатів у молодому віці, зневірилися у своїх силах, і змінили свою професійну спортивну діяльність на іншу;

- збільшення психологічного впливу грошових виплат від спортивних змагань на комерційній основі над формуванням у спортсмена принципу олімпізму, гордості за свою державу, свій прапор і народ;

- постійна участь спортсмена у рекламних та інших комерційних заходах формує в суспільстві суб’єктивний погляд на не видовищні види спорту, зменшує мотивацію до участі в тренувальному процесі (почуття меншовартості);

- знецінення та зменшення привабливості до внутрішньо національних чемпіонатів та регіональних спортивних змагань, які носять відбірковий характер та відповідають основному принципу олімпізму;

- різнобічність в організації та фінансуванні проведення спортивних заходів на видовищні та не видовищні види спорту;

- обмеження можливостей найменш соціально захищених верств населення у використанні спортивної інфраструктури в бажанні займатися спортом в оздоровчих цілях

 

Принципи комерціалізації фізкультурно-спортивних послуг в Україні поширюються з переходом національної економіки на ринкові відносини. В даний час проблемою є невідповідність між потребами отримання послуг і платоспроможністю населення.

Аналізуючи комерціалізацію послуг ФКіС доцільно розрізняти зміст, напрями та значення їх для спорту вищих досягнень, масового спорту та фізкультурно-оздоровчій діяльності.

В отриманні послуг ФКіС зацікавлені та мають потребу різні верстви населення, спортсмени, підприємства та держава. Спонукальними мотивами для населення у послугах ФКіС є: здоров’я (підтримка, формування чи відновлення); бажання бути красивим (особливо жінки); формування спортивних властивостей та вмінь; розваги (ігри, сауна, масаж).

В результаті наукового дослідження нами було проведене соціологічне опитування для визначення ставлення споживачів до користування платними фізкультурно-оздоровчими послугами. В опитуванні взяли участь 200 респондентів (студенти, професійні спортсмени, користувачі послуг ФКіС).

Результати опитування показали, що в теперішніх євроінтеграційних умовах переважаюча кількість споживачів користуються платними послугами з місячним абонементом вартістю 200-300 грн. Варто відзначити, що навіть при вказаному рівні оплати попит на платні послуги в даний час знижується. Опитування користувачів фізкультурно-оздоровчими послугами, що використовують абонементи вартістю від 3000 грн/рік і вище було встановлено, що понад 20% респондентів не мають можливостей продовжувати використовувати дані послуги.

В результаті наукового дослідження необхідно виокремити переваги та недоліки пов’язані з комерціалізацією ФКіС (табл. 1).

Висновки. Застосування та впровадження комерційних засад у сферу надання фізкультурно-спортивних послуг є необхідним і розширює можливості як виробників послуг, так і користувачів.

Для задоволення зростаючих потреб у фізкультурно-спортивних послугах необхідно розвивати матеріальну базу та формувати належне фінансове забезпечення.

В Україні процес розвитку виробництва фізкультурно-спортивних послуг обмежується станом платоспроможності населення в умовах економічної кризи та інфляції.