Кузь А. О., к. психол. н. Крупський О. П.

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара (Україна)

ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЕЛЕКТРОННОГО БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ

 

Інтернет відіграє сьогодні ключову роль у розвитку ринкової економіки. Останнім часом досягнення підприємницьких, рекламних і маркетингових цілей та задач стало неможливим без активного використання Всесвітньої мережі.

Бурхливий розвиток Інтернету у всьому світі зробив його ефективним бізнес-середовищем. Він дає змогу рекламувати, продавати та купувати продукцію, здійснювати платежі, обмінюватися і знаходити інформацію і т.д. Саме це і призвело до появи такого явища як електронний бізнес.

В свою чергу, електронний бізнес України знаходиться лише на зародковій стадії, хоча у більшості розвинених країн світу електронна торгівля існує вже давно і займає значну долю в загальній торгівлі. Незважаючи на це, електронний бізнес в Україні має тенденцію до швидкого розвитку і росту (рис. 1).

Головна причина цього відставання полягає у відносно нещодавньому проникненні Інтернету. Біля 50% населення України користуються мережею Інтернет, коли у Європі цей показник вищий на 15% [1].

image

Рис. 1. Тенденція зміни об’єму інтернет-торгівлі в Україні [2]

 

Не дивлячись на цю стрімку динаміку, в структурі торгівлі України інтернет-торгівля займає лише 1,5%. Для порівняння, у Великобританії цей показник − 13%, середній показник у світі − 10% [3].

Згідно дослідженню сайту [4] найбільша кількість представників електронного бізнесу знаходиться у Києві (32,3%), Харківській (10,8%) і Дніпропетровській областях (10,8%). Трохи менше – в Одеській області (7,1%).

Сьогодні в Україні діє біля 8 тисяч інтернет-магазинів, серед яких лише у трьохсот товарообіг більш-менш значний. Це пов’язано з тим, що невеликі учасники цього ринку не завжди можуть правильно інвестувати кошти в ефективний маркетинг, логістику та інфраструктуру. Великі інтернет-магазини, як правило, продають електроніку та побутову техніку.

image

Рис. 2. Дохід найбільших інтернет-магазинів України [1]

 

Показником, що відображає готовність країн використовувати можливості, які надаються інформаційними і комунікаційними технологіями, а також переваги та недоліки в інформаційно-технологічному відношенні, є Індекс мережевої готовності (Networked Readiness Index) [5]. Він вимірює рівень розвитку інформаційно-комунікаційних технологій держав за 71 параметром. Найкращі показники у Фінляндії – 6.04; Сінгапуру – 5.97 і Швеції – 5.93. Російська Федерація знаходиться на 50-му місці з балом 4.30; Молдова – на 77-му з балом  3.89. Україна знаходиться на 81 місці (із 148) з оцінкою 3.87 [6].

Існують такі фактори, що негативно впливають на розвиток українського електронного бізнесу: відсутність законодавчої бази; система електронних платежів майже не розвинена на всеукраїнському рівні; відсутність Інтернету в деяких регіонах.

Одним із основних стримуючих факторів розвитку електронного бізнесу в Україні є недовіра громадян до здійснення купівлі через Інтернет. Дослідження показують, що 53% населення України вважають покупки через Інтернет ризикованими. Для вирішення деяких проблем в електронному бізнесі України можна запропонувати наступні кроки: необхідно підвищити рівень комп'ютерної освіченості серед молодого покоління і людей, по своїй професії далеких від використання комп'ютера; необхідно впровадження економних і дешевих технологій, засобів та послуг; необхідна система реально працюючих і прозорих пільг для виробників технологій, провайдерів та споживачів; необхідно скоротити та ліквідувати відставання України від розвинених країн у формуванні та користуванні телекомунікаційною інфраструктурою; створити регулюючу законодавчу базу.

Таким чином, в Україні щодо електронного бізнесу існує позитивна тенденція, з'являються нові учасники ринку з достойними показниками доходу. Але наявні проблеми значно гальмують його розвиток. Якщо не брати до уваги досить складну економічну ситуацію, в Україні є всі передумови, щоб онлайн-торгівля наблизилась до прийнятних на Заході стандартів. Але за умови, що учасники ринку будуть намагатися покращити враження своїх клієнтів від інтернет-шопінгу.

 

Список використаних джерел: