К. е. н. Матвієнко Р. О.

Національний педагогічний університет ім. М. П. Драгоманова,

м. Київ (Україна)

ОСНОВИ РОЗВИТКУ РЕГУЛЯТОРНОЇ РЕГІОНАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ ТА МАКРОЕКОНОМІЧНИЙ МЕХАНІЗМ ЇЇ РЕАЛІЗАЦІЇ

 

Відповідний ступінь добробуту країни забезпечується використанням потенціалу держави, що призводить до економічного зростання. Щоб досягти активації економічного регіонального розвитку національного господарства, треба оптимізувати відомий і наявний фінансовий потенціал країни. На сьогодні, коли маємо екзогенні ризики й внутрішню розбалансованість в економіці України, головна роль відводиться пошуку шляхів реалізації оптимальної макроекономічної системи регулювання процесів соціально-економічного розвитку, щоб досягти стабільних темпів зростання економіки. Тому треба [1, c. 118]:

Щоб досягти результативності в питані регулювання регіонального розвитку, пропонуємо спрямовувати на них важелі фінансової політики, орієнтованої на економічне зростання. Потрібен пошук необмеженої кількості шляхів, щоб дійти до максимізації рівня економічного розвитку в масштабі держави.

Фундаментальний аналіз системи фінансового забезпечення економічного розвитку держави показав, що треба посилити соціально-культурні, технологічні, фінансові й інші відношення, щоб зміцнити конкурентоспроможність країни на світовому й регіональному рівні.

Складові регулювання економічного розвитку країни поділяються на директивні й регулюючі, вони є неповторними для кожної держави. Проте реалізуються вони посередництвом фінансової системи, й їх класифікують за декількома щаблями: верхнім (фінансові інструменти та методи, інформаційне та нормативно-правове забезпечення) й нижнім (економіко-математичне моделювання й прогнозування, імітаційне моделювання, фінансове прогнозування й планування, визначення фінансових потенціалів й впливів) [2, c. 153].

В першу чергу центральні органи виконавчої влади нашої держави повинні впроваджувати наступні заходи [3, c. 212]:

Останній захід може бути втілений в реальність, якщо застосовувати такі види стратегічного розвитку інновацій:

Фінансові методи, які впливають на рівень регулювання економічного розвитку, поділяються на аналітичні, апаратні, регуляторні й функціональні. Головну роль в регулюванні макроекономічного регулювання всіх держав виступає планування податкової системи, представленої схемами оптимізації податків й їх мінімізації за допомогою способу оптимізації податків. Якщо не використовувати такий спосіб, то держава буде перенавантажена нормативними актами й положеннями, які можуть суперечити один одному та чинному законодавству. Це призводить до виникнення ризиків планування податкової системи, які поділяються на ризики зовнішнього й внутрішнього середовища. Проте істотними виступають загрози внутрішнього середовища, які теж розділяють на групи з певним ступенем розвитку регіону. При плануванні податкової системи треба звертати увагу на можливий фінансовий прибуток від діяльності підприємства та ризики, пов’язані з ним.

 

Список використаних джерел: