Моісєєва Ю. Д., Власенко М. О.

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара (Україна)

НАСЛІДКИ КОНФЛІКТУ НА СХОДІ УКРАЇНИ  ДЛЯ ЕКОНОМІК ДОНЕЦЬКОЇ ТА ЛУГАНСЬКОЇ ОБЛАСТЕЙ

 

У березні 2014 р. виникли масові заворушення в Донецькій і Луганській областях України, спричинені багатьма зовнішніми і внутрішніми факторами, результатом яких стала економічна криза [1]. Розвиток конфлікту на сході України зумовив невпинне погіршення економічних показників розвитку вищевказаних областей, яке супроводжується втратою частини активів.

За даними Мінрегіону [2], станом на 01.11.2014 р. у Донецькій та Луганській областях пошкоджено або зруйновано 227 об’єктів освіти, 48 – охорони здоров’я, 56 – культурного і спортивного призначення, 91 – адміністративні будівлі, 14 об’єктів торгівлі та 132 промислових об’єкта на загальну суму 5 млрд 788 млн грн. Без житла залишилось понад 710 тис. осіб. У Донецькій області зруйновано та пошкоджено близько 4740 житлових будинків, у Луганській області – понад 690.

Бойові дії на Сході України негативно позначаються на показниках роботи промисловості Донецької і Луганської областей. У січні-липні 2014 р. порівняно з січнем-липнем 2013 р. індекс промислової продукції у Донецькій області становив 85,3 %, Луганській – 87 %. У Донецькій області найбільше скоротився обсяг продукції у хімічній галузі (на 41,3 %), машинобудуванні (на 34,4 %), виробництві іншої неметалевої мінеральної продукції (на 22,3 %), добуванні неенергетичних корисних копалин та розробленні кар’єрів (на 8,2 %), виробництві коксу та продуктів нафтоперероблення (на 11,2 %), вугільній промисловості (на 13,1 %), металургійному виробництві та виробництві готових металевих виробів (на 13,1 %) [3]. Падіння промислового виробництва у цих двох областях було найбільшим серед інших областей України і негативно вплинуло на показники промислової продукції загалом по Україні.

Бойові дії вплинули на діяльність енергетичної сфери. Зокрема, однією з найбільш зруйнованих і пошкоджених галузей Донбасу є вугільна промисловість, яка відіграє ключову роль у стабільному функціонуванні електроенергетики, металургійної промисловості, коксохімії, комунального господарства, а також у забезпеченні енергетичної незалежності країни та її соціального-економічного розвитку. Станом на кінець серпня 2014 р. на Донбасі не працювало від 30 до 35 шахт. Частину шахт було затоплено внаслідок відключення електроенергії, інші працюють з перебоями залежно від наявності енергопостачання та близькості до зони бойових дій.

На Донбасі зосереджені ключові вітчизняні підприємства з виробництва інвестиційної машинобудівної продукції: гірничошахтного обладнання, машин та обладнання для металургійної та хімічної промисловості, підйомно-транспортного обладнання та механізмів, локомотивів та залізничних вагонів. Зокрема, машинобудівна промисловість Донбасу представлена такими підприємствами, як «Луганськтепловоз», АТ »Стаханівський вагонобудівний завод», ПО «Луганський верстатобудівний завод», АТ «Сєвєродонецький приладобудівний завод», ЗАТ «Стахановмаш», ПрАТ «Новокраматорський машинобудівний завод», концерн «Азовмаш», СКМЗ, Ясиноватський машзавод. Частка Донецької та Луганської областей у загальному обсязі реалізації машинобудівної продукції в Україні у 2013 р. становила 15,8 % та 6,9 % відповідно. Станом на початок вересня були зруйновані або зазнали значних пошкоджень ПАТ «Точмаш», ПАТ «Краматорський завод важкого станкобудівництва», ПАТ «Енергомашспецсталь», Попаснянський вагоноремонтний, Первомайський електромеханічний заводи, «Лугцентрокуз», Кіровський «Центрокуз», ПО «Трансмаш» [4].

Донецька та Луганська області відіграють важливу роль у виробництві хімічної продукції.Найбільшими хімічними підприємствами регіону є ПАТ «Концерн Стирол», ПрАТ «Сєвєродонецьке об’єднання Азот», якими виробляється стратегічна продукція українського експорту – аміак та мінеральні добрива. Крім того, у регіоні розташовано один із найбільших у Європі коксохімічних заводів – Авдіївський коксохімічний завод, а також «Ліссода», «Лисичанський завод РТВ» тощо. Пошкодження підприємств хімічного комплексу матиме значні техногенні наслідки для всієї України. Тому у травні 2014 р. ПАТ «Концерн Стирол» з метою забезпечення безпеки своїх працівників та жителів регіону призупинило виробництво таких небезпечних речовин, як аміак, карбамід, селітра тощо, які можуть використовуватись для здійснення терористичних актів [4].

Основною загрозою для сільського господарства є неможливість проведення польових робіт зі збору сільськогосподарських культур. Складна обстановка на сході України негативно позначилась на показниках роботи транспортної галузі (залізничному, у тому числі вантажних перевозках, авіаційному, портовій галузі, потребують відновлення автомобільні дороги та шляхопроводи тощо). Заходи щодо відбудови та розвитку промислового комплексу Донбасу мають бути спрямовані на відновлення роботи існуючих виробництв, диверсифікацію експортних поставок продукції і розширення її внутрішнього споживання, а також структурну модернізацію виробничих потужностей із впровадженням енерго- та ресурсозберігаючих технологій і високих екологічних стандартів, у т. ч. на основі залучення інвестицій у ключові для економіки регіону виробництва.

 

Список використаних джерел: