К. е. н. Морщенок Т. С., Садовська Ю. І.

Запорізька державна інженерна академія (Україна)

СУЧАСНИЙ СТАН НАЦІОНАЛЬНОЇ ВАЛЮТИ УКРАЇНИ

 

Сучасний валютний ринок України функціонує в умовах вкрай несприятливого зовнішнього середовища та загострення соціально-політичного напруження в суспільстві, що негативно впливає на національну економіку та не сприяє інноваційному розвитку. 2014 рік відзначився вагомою девальвацією гривні по відношенню до більшості іноземних валют. Причин для такої тенденції декілька, зокрема, негативні ділові очікування, скорочення обсягу експорту, зменшення притоку прямих іноземних інвестицій та значні витрати на обслуговування державного боргу, підтримка НБУ платежів НАК «Нафтогаз Україна» за імпортований природний газ.

Основними наслідками девальвації національної валюти є подорожчання імпортної продукції, розрахунки за яку здійснюються в іноземній валюті, а згодом – продукції галузей української економіки, в першу чергу, – внаслідок подорожчання пального і збільшення транспортних витрат. Додатково, згортання довгострокового кредитування та скорочення обсягів інвестиційної діяльності. Зниження економічної активності спричиняє загальну нестабільність економічної кон’юнктури [1].

Січень 2015 року для України почався офіційним курсом НБУ, який склав для долару США – 15,7686 грн, для євро – 19,2329 грн. На кінець лютого відповідні курси на чорному ринку сягнули 36,79 грн та 42,02 грн. Введення єдиного курсу валют в Україні не подолало тіньові фінансові операції з валютою (НБУ з 6 лютого відмовився від використання індикативного курсу і забезечив єдиний ринковий курс гривні на міжбанківському валютному ринку).

Коливання валютного ринку привели до низки негативних наслідків, серед яких: подорожчання проїзду транспорту, підвищення комунальних тарифів, зростання цін на товари, послуги та пальне тощо. Таке становище з курсом національної валюти діє у цілому на всю економіку країни, створюючи негативні інфляційні очікування.

З метою збереження стабільності валютного ринку та обмеження необґрунтовано завищеного попиту на іноземну валюту з боку клієнтів банків, що призводить до розбалансування міжбанківського валютного ринку, Національний банк України прийняв постанову від 24 лютого 2015 року №130 «Про внесення змін до деяких нормативно-правових актів Національного банку України». Даною постановою установлено, що кошти в гривнях, попередньо перераховані банком на окремий аналітичний рахунок для здійснення купівлі іноземної валюти за дорученням клієнтів, можуть бути перераховані на купівлю іноземної валюти не раніше четвертого дня з дня їх зарахування на цей рахунок. Також не раніше четвертого операційного дня з дня подання банком інформації до реєстру здійснюються авансові платежі в іноземній валюті за імпортними контрактами клієнтів, загальна вартість яких перевищує 50 тис. доларів США. Окрім того, нормами постанови тимчасово обмежено право уповноважених банків здійснювати купівлю іноземної валюти за дорученням клієнтів. Самим банкам дозволяється здійснювати власні операції з купівлі безготівкової іноземної валюти за гривні в межах установлених лімітів відкритої валютної позиції в сумі, що не перевищує 0,5 відсотка від розміру регулятивного капіталу банку, протягом одного робочого дня [2].

 В результаті гривні вдалося стабілізуватися, і на 12 березня 2015 р., курс долара США становив 21,55 грн, а євро – 22,79 грн [3]. Ще більшого зміцнення гривні прогнозували експерти після отримання чергового кредиту від МВФ (програма МВФ передбачає курс 22 гривні за долар до кінця 2015 року). Після отриманого кредиту ситуація суттєво поліпшилася: гривня зміцнилася, а ціни на товари почали падати. Проте вже 16 березня 2015 року гривня знову знецінилася, а валюта відповідно подорожчала.

Американські експерти впевнені в рості української економіки вже з кінця 2015 року. МВФ сподіваються, що зростання економіки України почнеться в 2016 році, проте для поліпшення якості життя звичайних громадян необхідно кілька років. Окрім того, необхідно пам’ятати про зовнішній борг країни.

Таким чином, сучасні процеси, що відбуваються на валютному ринку, і в першу чергу проблеми курсових коливань, відіграють значну роль в економічному житті держави. Зміни валютного курсу суттєво впливають на розвиток макроекономічних процесів у національній економіці та на зовнішньоекономічні позиції країни. Від валютного курсу залежить стан платіжного балансу, зовнішньої торгівлі, рух довгострокових та короткострокових капіталів тощо. Ситуація, що склалася на валютному ринку сьогодні, говорить про те, що першочерговим завданням влади повинна стати стабілізація курсу національної валюти, проведення дієвої валютної політики. А це потребує спільних дій НБУ, президента та уряду. За забезпечення монетарної стабільності, ефективне формулювання грошово-кредитної політики, постійний моніторинг валютного ринку, ліквідацію чорного валютного ринку, оптимізацію діяльності банків тощо мають відповідати належні спеціалісти та уряд в цілому.

 

Список використаних джерел:

1.       Аналітичний огляд валютного ринку України за підсумками 2014 року [Електронний ресурс] / НРА «Рюрік». – Режим доступу : http://rurik.com.ua/documents/research/ Currency_market_review_4_2014.pdf

2.       Національний банк посилив вимоги до операцій банків з купівлі іноземної валюти [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.bank.gov.ua/control/uk/publish/ article?art_id=14935187&cat_id=55838

3.       У вільному продажу долар і євро знову подешевшали [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://tsn.ua/groshi/u-vilnomu-prodazhu-dolar-i-yevro-znovu-podeshevshali-414798.html