Рукас В. А., Власенко М. О.

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара (Україна)

ДИНАМІКА ІННОВАЦІЙНО-НАУКОВОГО ПОТЕНЦІАЛУ

ОДЕСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

В умовах ринкової економіки функціонування і розвиток промислових підприємств багато в чому обумовлені ефективною роботою їх інноваційного механізму, а також ефективністю реалізованих їм нововведень. Сьогодні Одеська область – високорозвинений індустріальний регіон, промисловість якого відіграє значну роль у структурі народногосподарського комплексу України та південного економічного району. Інноваційний розвиток Одеського регіону відбувається згідно «Стратегії економічного та соціального розвитку Одеської області на період до 2015 року» [1].

Науково-технічною та науково-дослідною роботою в Одеській області займаються наукові підрозділи 19-ти вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів акредитації та Південний науковий центр Національної академії наук України Міністерства освіти і науки України, що об’єднує 8 наукових установ, 36 науково-дослідних інститутів, 20 науково-дослідних та науково-технічних центрів, 9 спеціальних та конструкторських бюро, 29 науково-виробничих об’єднань. Загальна кількість працівників наукових установ 12,7 тис. осіб [2].

При облдержадміністрації створений та працює Одеський регіональний центр інновацій та інвестицій. В Одеській області зосереджено значний науковий потенціал, сформовано потужні наукові комплекси, що орієнтовані на наукове забезпечення регіональних пріоритетів. Визначальною характеристикою розвитку інноваційного потенціалу є наукові кадри, які виконують дослідження й розробки в організаціях, на підприємствах та установах [3].

Загалом рівень науково-технічного та інноваційного потенціалу Одеської області можна оцінити за такими показниками, як кількість установ та працівників, які виконують наукові та науково-технічні роботи, обсяг виконаних наукових та науково-технічних робіт, інноваційна активність промислових підприємств та впровадження інновацій на промислових підприємствах.

Аналіз господарської практики свідчить про те, що значення інноваційної діяльності для промислових підприємств у сучасних умовах постійно зростає.

Серед інноваційно активних підприємств, які постійно здійснюють розробки проектів нового обладнання, впроваджують принципово нові системи, створюють нові зразки продукції, приділяють увагу створенню технологій нового покоління для забезпечення потреб постійних замовників – в машинобудуванні ВАТ «Одескабель», ВАТ «Поршневих кілець», ВАТ «Пресмаш», ВАТ «Завод будівельно-обробних машин», ТОВ «Телекардприлад», ВАТ «Нептун», ВАТ «Краян», ВАТ «Гемопласт», СП «Татра-Юг», в металургії – ВАТ «Стальканат», ЗП «Інтерметал», ТОВ «АМП-Профіль», в хімічній та нафтохімічній промисловості: ТОВ «Консенсус», ВАТ «Лукойл – одеський НПЗ», ВАТ «Олімпкруг», у виробництві харчових продуктів, напоїв та тютюнових виробів – ЗАТ «Перший лікеро-горілчаний завод», ВАТ «Балтський молочноконсервний комбінат дитячих продуктів», СП «Діполос», ТОВ «Дарл», ВАТ «Одеський коровай», ДП «Южненьська паляниця», ЗАТ «Одесакондитер», ТОВ СП «Аттіс-Т», ВАТ «Одеський м’ясопереробний завод», ТОВ «Старокозацький винзавод», ЗАТ «Одеський завод шампанських вин», ЗАТ «Одеський коньячний завод», у мінеральній неметалевій галузі – ЗАТ «Ізмаїльський ЗЗВ», у іншому виробництві, не відносному до інших угрупувань ЗАТ «Аурум», у виробництві деревини та виробів з деревини ВАТ «Деревообробний завод» та ТОВ «Марконі – ЛТД».

 

Таблиця 1. Динаміка кількості установ та працівників,

які виконують наукові та науково-технічні роботи

Показник

2009

2010

2011

2012

2013

09/10

10/11

11/12

12/13

Зміна показників

Кількість організацій

62

59

58

54

52

0,95

0,98

0,93

0,96

Чисельність науковців, осіб

2897

2828

2663

2461

2342

0,98

0,94

0,92

0,95

Обсяг виконаних наукових та науково-технічних робіт, млн грн

180,18

192,54

205,76

211,22

235,52

1,07

1,07

1,03

1,12

Питома вага підприємств, що впроваджували інновації, %

10,0

12,9

12,8

14,0

11,3

1,29

0,99

1,09

0,81

Джерело: [4].

 

Поширеним напрямом інноваційної діяльності залишається оновлення продукції, основним джерелом фінансування технологічних інновацій – власні кошти підприємств [5].

Водночас, статистичні дані останніх років підтверджують той факт, що промислові підприємства відчувають серйозну кризу в інноваційній сфері, і якщо не вживати активних заходів з її подолання як з боку держави, так і з боку керівництва промислових підприємств, то несприятливі наслідки в найближчому майбутньому будуть ще більш значними. Тому на сучасному етапі інноваційна діяльність підприємств потребує збільшення державної участі як фінансового, так і організаційного характеру.

Список використаних джерел: