Шевчик К. В., Власенко М. О.

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара (Україна)

ХАРАКТЕРИСТИКА ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

Розвиток інноваційної діяльності є одним із найважливіших системних факторів підвищення рівня конкурентоспроможності економіки та національної безпеки держави. У сучасній економіці інновації є основою стабільного та швидкого соціально-економічного розвитку, що забезпечує високий технологічний та конкурентоспроможний рівень країн, її реґіонів, галузей та фірм, за рахунок продукування, впровадження та дифузії нових ідей, які володіють і науковою, і ринковою новизною.

У Львівській області інноваційні процеси практично не включені в систему цивілізованих ринкових відносин, тому формування сприятливого для малого бізнесу інноваційного середовища стає одним із найважливіших завдань соціального, технічного та економічного розвитку регіону [1].

В області функціонує майже 2,5 тис. середніх підприємств, понад 158,1 тис. суб’єктів малого бізнесу, в тому числі – 36 тис. юридичних осіб та 122,1 тис. підприємців – фізичних осіб. Розглянемо зміст показників з 2008 до 2013 року, пов’язаних з інноваційним розвитком. За інформацією Головного управління статистики у Львівській області [2], питома вага підприємств, що займалися інноваціями з 2008 року до 2013 року варіювала від 12,1% у 2008 році до 16,6% у 2013 році, що більше на 3,2%, ніж попереднього року.

Загалом на інноваційні заходи у 2013 році промислові підприємства області витратили 257,1 млн грн, що в 1,8 разів більше, ніж у 2010 р., але менше у 1,2 разів від рівня 2008 року.

Обсяг інноваційних витрат у промисловості Львівської області варіюється по роках (рис.1) та корелює з питомою вагою реалізованої інноваційної продукції в обсязі промислової (табл. 1).

 

image

Рис. 1. Обсяг інноваційних витрат у промисловості Львівської області,

у фактичних цінах, млн грн [2]

 

Таблиця 1. Впровадження інновацій на промислових підприємствах

Львівської області у 2008–2013 рр. [2]

Роки

Впроваджено нових технологічних процесів

у т.ч. маловідходні, ресурсозбері- гаючі

Освоєно інноваційні види про- дукції, найменувань

з них нові види техніки

Питома вага реалізованої інноваційної продукції в обсязі промислової, %

2008

54

22

138

22

3,1

2009

56

19

152

37

3,5

2010

63

17

117

31

1,6

2011

39

9

119

15

1,5

2012

46

9

115

21

2,1

2013

47

7

111

16

3,0

 

Нажаль показники інноваційної діяльності у Львівській області демонструють негативну динаміку, але наявність інноваційного потенціалу області свідчить про можливості зростання за умов державної підтримки.

 

Список використаних джерел: