Степаненко Н. А., Власенко М. О.

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара (Україна)

СТРАТЕГІЯ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

 

Найбільш перспективним напрямом розвитку для Дніпропетровщини в сучасних умовах є економіка знань, до якої відносять три основні сфери: науково-дослідні та дослідно-конструкторські розробки, інновації, освіту і навчання. Саме такий напрямок розвитку є доцільним в силу накопиченого наукового потенціалу та кадрових можливостей, який сприятиме формуванню людського капіталу та розвитку інформаційно-комунікаційних технологій. Збереження інноваційного потенціалу пропонується у даному сценарії реалізувати через створення сучасного освітнього середовища та його інтеграцію у Європейський освітній простір, підтримку науково-дослідного напрямку, створення умов для збереження та залучення висококваліфікованих працівників, розвиток інновацій у ключових галузях економіки [1].

Відповідно до «Стратегії розвитку Дніпропетровської області на період до 2020 року» (далі – Стратегія) важливим елементом інноваційного розвитку має стати впровадження об’єктів альтернативної енергетики. Просування за операційною ціллю здійснюватиметься у наукових, освітніх центрах Дніпропетровської області, прилеглих до м. Дніпропетровська районах протягом усього терміну реалізації Стратегії, а також місцях можливого розташування об’єктів альтернативної енергетики. Очікуваними результатами реалізації цієї Стратегії у контексті інноваційного розвитку є розвиток структури підтримки інноваційних процесів; широка відомість традиційних наукових шкіл Дніпропетровщини; просування розробок науковців через «Біржу наукових пропозицій»; створення мережі IT містечок, умов для залучення на територію області фахівців IT сфери; забезпечення умов для розвитку наукоємного виробництва [1].

Конкретизує Стратегію «Регіональна програма інноваційного розвитку Дніпропетровської області до 2020 року», затверджена Рішенням Дніпропетровської обласної Ради № 386-15/У від 23.05.2008 р., яка містить 9 комплексних завдань [2]:

1) формування бази даних по інноваційним пропозиціям;

2) формування бази даних потенційних виконавців інноваційних проектів;

3) формування механізму фінансування інноваційних проектів різних категорій;

4) створення методики робіт з формування, державної реєстрації та супроводу інноваційних проектів;

5) створення системи інформаційної підтримки інфраструктури інноваційного розвитку;

6) виконання аналізу чинного законодавства й розробка пропозицій по внесенню законодавчих ініціатив;

7) створення системи підготовки кадрів для реалізації інноваційного процесу;

8) формування механізмів сприяння просуванню інноваційних продуктів на внутрішньому і зовнішньому ринках;

9) виконання практичної роботи з формування, державної реєстрації та супроводу інноваційних проектів.

Реалізація вищенаведених дев’яти завдань програми дозволить регіональній економіці Дніпропетровської області вийти на передові позиції у розвитку інноваційної діяльності.

 

Список використаних джерел:

  1. 1.             Стратегія розвитку Дніпропетровської області на період до 2020 року [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.oblrada.dp.ua/user/files/pr_strategija.doc
  2. 2.             Регіональна програма інноваційного розвитку Дніпропетровської області до 2020 року [Електронний ресурс] . – Режим доступу : www.pir.dp.ua/uploads/PresentProgram2011.ppt‎.