Скрипченко М. О., Тімар І. В.

Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара (Україна)

ОПТИМІЗАЦІЯ ОПОДАТКУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ

МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ

 

  Одним з чинників формування сприятливих умов для ведення підприємницької діяльності в країні вважають запровадження податкової системи, яка покликана бути стимулом розвиток бізнесу, а не його тягарем. Сучасна українська податкова система є недосконалою, має суттєві вади та потребує подальшого дієвого реформування. В сучасних умовах в Україні мінімізацію податкових платежів в межах чинного законодавства більшість суб’єктів малого та середнього бізнесу вважають актуальним та важливим завданням. Головною проблемою при цьому стає розмежування законних методів податкової оптимізації та схем ухилення від сплати податків. Наразі відсутні нормативні і законодавчі документи, які чітко розмежовують ці два поняття, а науково-теоретичні дослідження потребують подальших розробок.

Під оптимізацією оподаткування прийнято розуміти організаційні заходи в рамках чинного законодавства, пов’язані з вибором часу, місця та видів діяльності, створенням і супроводом найбільш ефективних схем та договірних взаємин, з метою збільшення грошових потоків компанії за рахунок мінімізації податкових платежів. Вона передбачає мінімізацію податкових платежів та недопущення штрафних санкцій з боку фіскальних органів [3]. А головною метою мінімізації податків є збільшення прибутків після оподаткування, а не зниження податкових відрахувань.

  Суб’єкти малого та середнього бізнесу можуть використовувати наступні методи оптимізації [2]:

- використання «пробілів» законодавства;

- застосування податкових пільг;

- вибір виду діяльності та організаційно-правової форми бізнесу;

- вибір системи оподаткування (загальна або спрощена);

- правильне укладання договорів;

- формування статутного капіталу;

- формування взаємовідносин з фіскальними та контролюючими органами.

Застосування окремих методів оптимізації малоефективне, особливо в довгостроковій перспективі, тому різні методи укладаються в певні оптимізаційні схеми. Вони повинні враховувати усі особливості підприємства, специфіку його діяльності, організаційно-правову форму.

В Україні досить популярним механізмом оптимізації податків є дроблення бізнесу, яке можливо організувати декількома шляхами. Наприклад, виділяючи в окремі підрозділи сервісні служби або різні напрями діяльності. Так з’являються клінінгові та транспортні компанії, копіювальні центри, контакт-центри для роботи з клієнтами, тощо. Формально ці компанії вважаються самостійними економічними суб’єктами, а фактично є складовими однієї бізнес-структури. Дроблення бізнесу також застосовують великі фірми та підприємства, здійснюючи свою діяльність через низку приватних підприємців, які діють в інтересах компанії на певних умовах та підзвітні їй. Після дроблення бізнесу зазвичай застосовується перехід на спрощену систему оподаткування. За таких умов підприємство сплачує лише два податки: єдиний податок та єдиний соціальний внесок, суми яких фіксовані у відсотках до соціальних стандартів. Такий підхід дозволяє не тільки заощадити на податкових платежах, а й використовувати спрощену систему обліку та звітності.

Такий підхід особливого поширений у сфері послуг: оптовій та роздрібній торгівлі, ресторанно-готельному господарстві, індустрії розваг, на підприємствах транспорту та зв’язку, салонах краси, тощо.

Наприклад, відома українська мережа з продажу мобільних телефонів та аксесуарів до них функціонує як юридична особа, проте кожен магазин – це приватне підприємство, яке застосовує спрощену систему оподаткування, як суб’єкт малого бізнесу. В салонах краси, перукарнях практикують не оформлювати майстрів на роботу як найманих працівників, а реєструють їх як приватних підприємців. При цьому, власник салону, також є приватним підприємцем, що надає в оренду виробничі площі та обладнання майстрам, таким чином заощаджуючи чималі суми на податках, з заробітної плати.

Побудова та застосування оптимізаційних податкових схем скоріше є вимушеною необхідністю, більшість підприємців воліли б стати сумлінними платниками податків та не балансувати на межі законності. Це може стати реальністю, але тільки завдяки трансформації податкової системи України в дієвий механізм стимулювання розвитку бізнесу.

 

Список використаних джерел:

1. Демко Б. «Оптимізація оподаткування та незаконне ухилення від сплати податків: позиція підприємців, фіскалів та юристів» [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.audyt.lviv.ua/ru/novyny/8-optymizacija-opodatku vannja-ta-nezakonne-uhylennja-vid-splaty-podatkiv-pozycija-pidpryjemciv-fiskaliv-ta-jurystiv.html

2. Оптимізація та мінімізація податків [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://www.buhuslugi.com.ua/ua/informatsiya/informatsiya-dlya-yuridichnikh-osib/ optimizatsiya-podatkovogo-navantazhennya-minimizatsiya-podatkiv.html

3. Податковий кодекс України [Електронний ресурс]. – Режим доступу : http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2755-17