К. е. н. Гуцул Т. А.

Національний університет біоресурсів і природокористування України (Україна)

ДЕРЖАВНА ПІДТРИМКА ПІДПРИЄМСТВ ГАЛУЗІ МОЛОЧНОГО СКОТАРСТВА В УКРАЇНИ

Галузь тваринництва залишиться пріоритетним напрямком державної підтримки сільського господарства. Державна підтримка, яка надавалася протягом останніх років у формі доплат і дотації на молоко, позитивно вплинула на рентабельність виробництва і обсяги реалізації молока. Починаючи з 2012 року виробництво молока в Україні зростає попри постійне скорочення поголів’я. При цьому рентабельність виробництва молока в 2014 році у сільськогосподарських підприємствах становить 2%. З урахуванням постійного скорочення поголів’я корів, а також розширення можливостей експорту у країни Європейського Союзу загострюється проблема необхідності концентрації виробництва молока.

За підсумками 2014 року основними товаровиробниками молока в Україні залишаються господарства населення: їхня частка становить понад 76 % загального обсягу виробленого молока всіма категоріями господарств. При цьому продуктивність корів у приватних господарствах населення у 2014 році була нижча порівняно з сільськогосподарськими підприємствами і становила 4676 кг проти 5018 кг. Слід зазначити, що тенденція низької товарності молока в господарствах населення, яка спостерігалась в останні роки, продовжилась і 2014 році – понад 60% виробленого молока у господарствах населення залишається у виробників і використовується для власного споживання та згодовується тваринам.

Для збільшення частки реалізації молока та молочної продукції, виробленої в господарствах населення, Верховна Рада України ухвалила Закон «Про внесення змін до Закону України «Про безпечність та якість харчових продуктів» (щодо реалізації на агропродовольчих ринках продукції домашнього виробництва та подвірного забою). Законом запроваджується можливість продажу на ринку відповідних категорій продукції домашнього виробництва та подвірного забою (в тому числі молоко необроблене, сир домашнього виробництва) за умови підтвердження їхньої придатності за результатами випробувань (досліджень) державної лабораторії ветеринарно-санітарної експертизи, яка знаходиться на агропродовольчому ринку, державним інспектором, який знаходиться на цьому ж ринку. Цей закон набрав чинності з 01 січня 2015 року [1].

Формування ринку молока вимагає чіткої взаємодії її виробників з переробними підприємствами. При цьому важливе значення мають економічні умови його, рівень спеціалізації та концентрації виробництва на сільськогосподарських підприємствах, стан сировинної зони переробного підприємства, ступінь інтеграції сільського господарства та переробних підприємств, рівень матеріальної зацікавленості та відповідальності за кінцевий результат виробничої діяльності. Основним напрямом підвищення ефективності функціонування молокопродуктового підкомплексу є раціональна пропорційність у розвитку всіх його сфер і галузей. Сьогодення вимагає здійснення структурної перебудови підкомплексу у напрямі пріоритетного розвитку галузей молочного скотарства, кормовиробництва і на цій основі створення надійної сировинної бази для підприємств молочної промисловості. Тільки за таких умов ми зможемо сформувати конкурентоздатний ринок молокопродуктів вітчизняного виробництва. Особлива роль у цьому процесі відводиться державі.

У світі відпрацьовані різні механізми державної підтримки виробництва молока. У США встановлені мінімальні ціни закупівлі державою молочної продукції. В країнах ЄС діє система встановлення мінімальної ціни закупівлі молока для різноманітних груп та видів молочної продукції. У країнах Прибалтики, в період формування фермерського виробництва, держава фінансувала до 55 % вартості будівництва ферми, а також виділяла пільговий кредит під 3–5 % річних.

В Україні слід скористатися позитивним досвідом країн світу щодо здійснення державної підтримки сільськогосподарського виробництва в цілому і, зокрема, молочного скотарства. З цією метою необхідно:

- переглянути та спростити умови одержання сільськогосподарськими товаровиробниками пільгових кредитних ресурсів;

- затвердити техніко-економічне обґрунтування Національного проекту «Відроджене скотарство», визначити форми участі держави під час реалізації цього проекту;

- ввести обмеження щодо надання коштів за державними програмами підтримки розвитку села та сільськогосподарського виробництва підприємствам організаційно-правових форм, в яких середня кількість працівників за календарний рік перевищує 10 осіб та річний дохід від будь-якої діяльності перевищує суму, еквівалентну 2 мільйонам євро, визначену за середньорічним курсом Національного банку України;

- затвердити Національну програму охорони родючості ґрунтів, розроблену Міністерством аграрної політики та продовольства України спільно з Національною академією аграрних наук України, в якій передбачити виділення коштів на компенсацію заходів, що спрямовуються агроформуваннями на збереження та підвищення родючості ґрунтів, боротьбу з ерозійними процесами, консервацію деградованих та малопродуктивних земель та інші [2].

Список використаних джерел:

1. Укрмолпром [Електронний ресурс] : Парламент дозволив реалізацію молочної продукції на ринках. – Режим доступу : http://www.ukrmolprom.kiev.ua/ua/novini/novini/396-novyizakon

2. Національний інститут стратегічних досліджень [Електронний ресурс] : Щодо розбудови механізмів державної підтримки сільськогосподарського виробництва в Україні. – Режим доступу : http://www.niss.gov.ua/contactus.html