Писаревська М. І., Марценовський В. О.,

ОКВНЗ «Інститут підприємництва «Стратегія», м. Жовті Води, Україна

ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ЕЛЕКТРОННОЇ РОЗДРІБНОЇ ТОРГІВЛІ В УКРАЇНСЬКОМУ СЕКТОРІ МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ

Сучасний бізнес знаходиться на важливому етапі розвитку електронної торгівлі, характерною рисою якого є перенесення бізнес-процесів у середовище електронного обміну інформацією. Першочергово такою сферою у нашій країні є модель бізнес-споживач (business-to-consumer, B2C), що визначає взаємодію компаній з кінцевими споживачами в мережі, тобто роздрібна електронна тор­гівля. Така модель передбачає не лише забезпечення операцій купівлі-продажу, а й можливість супроводу процесів генерації попиту на товари та послуги, авто­матизацію адміністративних функцій, пов’язаних з продажем, обробкою замов­лень, а також удосконаленням обміну інформацією між партнерами.

Метою роботи є вивчення стану та аналіз тенденцій розвитку електронної роздрібної торгівлі у вітчизняному сегменті глобальної мережі Інтернет.

Так, за даними digital-агенства Prodigi на кінець 2012 року, щоденними користувачами мережі Інтернет є 13 млн. чоловік, а це складає 33% від всього населення України віком від 16 років. В той же час, місячна аудиторія інтернет-ко­ристувачів збільшилася до 15,5 млн. чоловік, що становить 40,3% населення країни у віці старше 15 років. Для порівняння, в кінці 2009 року цей показник складав лише 7,6 млн. українців, тобто за останні три роки Інтернет аудиторія зросла вдвічі [1]. Серед даної аудиторії частка тих, хто здійснив покупки он-лайн у 2012 році, склала 14%.

Слід зазначити, що у 2005 р. налічувалося близько 0,5 тис. електронних магазинів. До кінця 2008 року їх було понад 3 тис., в 2009 р. ця цифра досягла 5,5 тис. А у 2010 році цей показник перевищив 6000 сайтів. Проте варто врахувати, що у цьому розділі спостерігається значна кількість «мертвих» проектів, а також сайтів, що містять тільки каталог продукції без форми замов­лення і оплати. За оцінками експертів, повнофункціональних електронних мага­зинів в Україні налічується трохи більше 2 тисяч.

На сьогоднішній день Інтернет-магазинами володіють або планують їх створити в перспективі значна частина власників великих роздрібних мереж. Так, за даними власних досліджень, на основі зведених рейтингів Top 100 Topshops, Shoptop та Uashops більше половини Інтернет-магазинів (53%) діють на базі офлайн-магазинів зокрема як виділені проекти існуючих магазинів або як ще одна вітрина реального магазину [1].

Важливою характеристикою вітчизняної електронної роздрібної торгівлі є структура попиту на товари. Українські Інтернет-користувачі найчастіше ку­пують в онлайн-магазинах електроніку та побутову техніку: 64% тих, хто робив покупки через Інтернет, купували за останні 12 місяців саме ці товари. При цьому найбільш активно купують в Інтернеті цифрові пристрої, аксесуари та малу побутову техніку, менш інтенсивно – велику побутову техніку, аудіо- та відео техніку.

Цікаво, що одяг – на другому місті по популярності серед онлайн-покупок (42% покупців купували цей товар). Третє місце поділяють такі категорії то­варів, як книги та диски, косметика та парфумерія, товари для дітей [2].

Важливе значення для ефективного функціонування електронної торгівлі у секторі В2С має забезпечення розрахунків за придбані товари, оскільки саме наявність інтегрованої системи оплати перетворює Інтернет-ресурс з прайс-лис­та у повнофункціональне електронне роздрібне підприємство. Незважаючи на те, що довіра українців до он-лайн магазинів поступово зростає, система пла­тежів функціонує достатньо проблематично. Дані щодо аналізу форм розра­хунків за придбані в Інтернет-магазинах представлені у табл. 1 [1].

Таким чином, покупці надають перевагу готівковій формі оплати за фак­том поставки. По-перше, клієнти воліють платити за товар, у якості якого мож­на пересвідчитися та є гарантія його доставки. По-друге, певна частина Інтер­нет-магазинів фактично є Інтернет-вітринами, які не мають автоматизованої системи обробки замовлень та оплати в режимі он-лайн, що не дає змогу застосовувати специфічні платіжні засоби.

Таблиця 1. Форми розрахунку за придбані в Інтернет-магазинах товари

Вид платежу

Частка Інтернет-магазинів, що пропонує вид платежу, %

Частка покупців, що користується видом платежу, %

Оплата готівкою кур’єрові при одер­жанні товару

98,0

54,6

Передоплата банківськими переказом

73,5

11,0

Післяплата при одержанні товару на пошті

31,0

28,6

Електронні платіжні системи

44,5

5,8

Інтернет-магазини працюють за іншими правилами ніж офлайнові і, від­повідно, шкала оцінки ефективності їх діяльності дещо інша. Найчастіше вони намагаються зайняти певну нішу і збільшити свою частку на ринку та досяг­нути впізнавання власної торгової марки. Для Інтернет-магазинів найбільш ефективними способами залучення покупців є пошукова оптимізація, контекстна реклама та розміщення прайс-листів у сервісах порівняння цін (85% онлайн-покупців відповідно користувались цими ресурсами за останні 12 місяців) [2].

Українська електронна роздрібна торгівля знаходиться тільки на початку свого шляху. Оскільки бар’єр входу на ринок в мережі є порівняно невисоким, кількість нових суб’єктів господарювання в даній сфері діяльності буде зростати. Проте новим гравцям слід врахувати, що в електронній для ефективного і стабільного функціонування магазинів необхідно налагодити значну кількість бізнес-процесів.

Список використаних джерел:

1. Дайджест уанета 2012 [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http:// www.prodigiagency.com/ digest/Prodigi_digest.pdf

2. Українці активно купують в Інтернеті електроніку та одяг і бояться робити передоплату [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.gfk.ua/public_relations/press/press_articles/010598/index.ua.html