Кривцун О., Рудченко С. М.,

ОКВНЗ «Інститут підприємництва «Стратегія», м. Жовті Води, Україна

ОЦІНКА КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ МАГАЗИНУ «АКВА-ТЕРМО» НА ЛОКАЛЬНОМУ РИНКУ

Всім добре відомо, що опалювальна система та система водопостачання є однією з найголовніших складових українського будинку, а її монтаж вимагає багато часу і великих матеріальних витрат на придбання деталей цих системи. На сьогодні ринок водопостачальних та опалювальних пристроїв дуже динаміч­но розвивається. В даний час українським споживачам тепла та води надано найширший вибір опалювальних приладів: ринок України представлений про­дук­цією майже 20 відомих світових брендів, та й місцеві виробники нама­гаються не відставати. Така ж гостра конкуренція спостерігається і серед роз­дріб­них торговців цими приладами. Кожен із них намагається запропонувати своєму споживачеві широкий спектр товарів та супутніх послуг і покращити свою конкурентоспроможність [3].

Зростанню попиту на опалювальні та водопостачальні пристрої сприяли кілька причин: 

1) зростаюча купівельна спроможність населення та активізація процесів споживчого кредитування; 

2) заміна застарілого обладнання на нове (наприклад у численних хрущьовках);

3) низька якість систем централізованого опалення, що спонукає населен­ня заміняти їх на автономне опалення.

4) перехід від пічного опалення до використання природного газу в неве­ли­ких містах, селищах та селах [4].

У цей час структура українського ринку по типах водопостачальних та опалювальних приладів така:

- приблизно третина цих приладів застосовується для первинної установки за власною ініціативою споживачів;

- інший обсяг продажів розподіляється між заміною приладів, що вийшли з ладу, і первинною установкою в новобудовах [3].

Для того, щоб оцінити конкурентоспроможність магазину «Аква-Термо» та сприйняття його споживачами було проведене маркетингове дослідження. Магазин займається роздрібною торгівлею газових котлів, колонок, електро­кот­лів, тепловентиляторів, труб, запорної арматури, запчастинами до сантех­ніки, фільтрами для води, водонагрівачами, лічильниками на воду та газ в м. П’я­ти­хатки. Проведене дослідження дозволило оцінити ситуацію на ринку опалю­вальних та водопостачальних пристроїв м. П’ятихатки. В ході дослідження були вивчені основні критерії, які впливають на споживачів при купівлі опа­лювальних пристроїв, були визначені основні конкуренти досліджуваного під­приємства.

Майже половина опитаних респондентів купувала опалювальні або водо­пос­тачальні прилади в минулому році. Це вказує на те, що в місті П’ятихатки існує стабільний попит на цей вид товарів і тому цей ринок є досить успішним.

Найсильнішими конкурентами магазину «Аква-Термо» є: магазин «Каш­тан», «Дім Сад Огород» та «Домострой». Серед респондентів 18% зазначили, що відвідували та здійснювали покупки в магазині «Аква-Термо», що говорить про досить сильну конкурентну позицію магазину на ринку опалювальних при­строїв міста П’ятихатки.

При виборі опалювальних та водопостачальних пристроїв та відповідного магазину покупці перш за все звертають увагу на рівень цін технічні харак­теристики пристроїв. Більшість респондентів зазначило, що магазин «Аква-Термо» має широкий асортимент, відмінний рівень обслуговування та якості. Проте магазин має порівняно високий рівень цін на свої товари. Це змушує покупців звертатися до інших магазинів. Цю проблему можна вирішити шля­хом надання покупцям споживчих кредитів.

Для того, щоб зміцнити конкурентну позицію підприємства можна запро­понувати йому здійснити диверсифікацію своєї діяльності. Це дозволить мага­зи­ну вийти на новий ринок, зміцнити свою конкурентну позицію та підвищити прибуток. Сутність диверсифікації в даному випадку буде полягати в наданні послуг клієнтам.

Оскільки магазин займається торгівлею водопостачальних та опалюваль­них приладів, то підприємству пропонується наступний перелік суміжних та до­поміжних видів послуг: буріння скважин, копання колодязів, монтаж опалю­вальних систем, водопостачання, каналізації, чистка водонагрівачів, ремонт ди­м­оходів та вентиляційних каналів, інші сантехнічні послуги.

Таким чином, підприємство матиме можливість збільшити обсяг продажів, оскільки за бажанням клієнта, в вартість послуги буде включена вартість необ­хідних комплектуючих та приладів, а також отримати додатковий прибуток у вигляді оплати вартості наданої послуги.

Проведене дослідження вказує на те, що на ринку опалювальних та во­допостачальних пристроїв м. П’ятихатки спостерігається стабільний попит і даний ринок є досить успішним. Магазин «Аква-Термо» є конкуренто­спро­можним, оскільки має широкий асортимент, відмінний рівень обслуговування та якості товарів. Для того, щоб зміцнити конкурентну позицію підприємства можна запропонувати йому здійснити диверсифікацію своєї діяльності. Це дозволить магазину вийти на новий ринок, зміцнити свою конкурентну позицію та підвищити прибуток.

Список використаних джерел:

1. Котлер Ф. Основы маркетинга. Краткий курс: пер. с англ. / Ф. Котлер. – М.: Вильямс, 2005.

2. Офіційний сайт маркетингового агентства «Синергія» [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www .infokluch.com.ua

3. Український сайт з маркетингу та реклами [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www .marketingmix.com.ua