К. е. н. Пальчук О. І.

Київський національний університет технологій та дизайну, Україна

ПРОБЛЕМИ ЗАХИСТУ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ В ІНФОРМАЦІЙНІЙ ЕКОНОМІЦІ

За останні десятиріччя ми стали свідками величезного технологічного прориву. Відбулися кардинальні зміни в технологіях створення, зберігання тарозповсюдження інформації. Перш за все, мова йде про появу масового Інтернет простору, що супроводжується глобальними взаємозв’язками, нескін­ченним потоком товарів, послуг, розповсюдженню нових способів спілкування та організації бізнесу. Власне кажучи, з’явилося анархічне суспільство, що охоп­лює більшу частину населення Землі і при цьому залишається важко конт­рольованим. Останніми роками вільний контент та відповідні сервіси розпо­всюджуються більш широко. Як правило, контент утворюється та розповсю­джується безпосередньо користувачами через добровільно утворені мережі, сайти та блоги. Прикладом є «Вікіпедія», яка наповнюється споживачами на доб­ровільній основі та доступна кожному абсолютно безкоштовно. Більшість людей на етапі створення пророкували провал таких проектів як «Вікіпедія», адже принципи на яких вона працює повністю змінюють уявлення про мо­ти­вацію та свідомість. Іншим прикладом є відкрите програмне забезпечення, як опе­ра­ційна система Linux, Інтернет браузери Mozilla та Firefox, офісний пакет Open Office, яке повністю розроблюється та підтримується безкоштовно і на­дається будь-кому, хто бажає ним користуватися. Всі подібні безкоштовні продукти, які за якістю не поступаються комерційним створюють їм в той же час дуже серйозну конкуренцію.

Величезна кількість книг, музики, фільмів та іншої інформації високої якості надається в мережі абсолютно безкоштовно, часто з порушенням ав­торських прав. Відстежити та проконтролювати такі порушення досить склад­но. Протягом останніх років суспільство витрачає величезні кошти на захист інтелектуальної власності та боротьбу з піратством. Витрати на моніторинг трафіку користувачів та виявлення осіб, що підозрюються в нелегальному копіюванні часто перевищують втрати правовласників. В той же час, значного зниження піратського копіювання не спостерігається, адже існує можливість переписування файлів з використанням системи зашифрованих сайтів, окрім того обмін інформацією можна здійснювати напряму між комп’ютерами або смартфонами без використання Інтернету. На думку автора, з часом суспільство усвідомить марність подібних дій внаслідок відсутності їх ефективності.

Наразі ж, світове співтовариство поділяється на дві групи: захисників інтелектуальної власності та їх противників. При цьому перші вважають захист інтелектуальної власності необхідною основою для розвитку технологій, тоді як друга група наполягає на тому, що жорстке регулювання та обмеження доступу до прав інтелектуальної власності навпаки стримує розвиток інновацій та приз­водить до монополізації окремих галузей.

Сьогодні вже зрозумілим є те, що видавництва, розробники програмного забезпечення та звукозаписні компанії змушені будуть шукати нові стратегії розвитку бізнесу. Вже зараз, незважаючи на зростання платних скачувань, му­зичні компанії втратили майже половину власного доходу, а намагання знизити рівень незаконних скачувань шляхом жорстких обмежень та суворих покарань призвели до невдач.

Видавництва теж щорічно відчувають зниження попиту на друковану про­дукцію, намагаючись боротися з безкоштовним доступом до інформації шляхом обмеження її кількості в Інтернеті певними статтями або викладенням неповної версії друкованих видань.

Безкоштовні продукти та послуги кидають виклик традиційному бізнесу. Яким чином підприємства сфери послуг можуть заробляти кошти якщо біль­шість інформації безкоштовна, а все більше авторів створює продукти на доб­ровільних засадах?

Прогрес змушує бізнес шукати нові стратегії та створювати інші продукти, як, наприклад, допомога в пошуках необхідної інформації або добровільна оп­лата авторам за корисну інформацію. Так, велика кількість письменників абсо­лютно вільно викладають в Інтернеті свої твори розділ за розділом, а якщо книга вам подобається ви на свій розсуд сплачуєте автору певну суму. При цьому, наступний розділ не буде викладено доти, доки автор не назбирає заплановану суму грошей за попередній. Стратегії безкоштовного доступу до скачування своїх пісень дотримуються і деякі співаки. Рекламуючи себе таким чином та надаючи можливість безкоштовно отримувати музику своїм шану­вальникам, вони в той же час збирають більший гонорар на концертах, адже кількість охочих послухати улюблених виконавців наживо зростає.

Роздавати продукт безкоштовно – досить непростий спосіб заробітку, проте і в цій бізнес – моделі можна знайти велику кількість альтернативних джерел доходу. Так, клієнт може платити за додаткові послуги, підтримку програмного забезпечення, скачування програм чи музики з більшою швидкістю та без рек­лами. Окрім того, часто можливо щось віддавати, а натомість отримувати про­дукт безкоштовно, як, наприклад, заповнити опитувальник або розказати своїм друзям і отримати безкоштовний доступ протягом місяцю.

Фізичні товари складніше продавати, проте нелегальне використання інтелектуальної власності теж дуже розповсюджено. Все, що можна скопіювати, копіюється при чому в міжнародному масштабі. Так, більшість товарів виробляються в Китаї, Гонконгу, Тайвані та продаються в мережі. Для таких речей як сумки, взуття, одяг проблема полягає в зростаючому піратському копіюванні дизайну та продажі піратських копій, які, часто виробляються на тих самих фабриках, що й оригінали. Споживач згоден платити більше лише за товари справді відмінної якості, що мають особливу історію і традиції.

Не має сенсу просто обмежувати доступ до сервісів та продуктів. За мож­ливості зламати код та отримати продукт безкоштовно, люди будуть будь що намагатися зробити це. Величезна кількість підприємств вже припинили лякати споживачів судовими розслідуваннями. Набагато дієвішим способом є зміна від­ношення споживача, отримання його прихильності. Врешті решт продукти стають безкоштовними завдяки законам ринку. В той же час, постає питання виживання та розвитку компаній з низьким рівнем доходів. Значно знизивши ціни підприємства не покриють витрати на розробку та тестування нових товарів. Так, експерти в галузі інтелектуальної власності вважають, що якщо медичні компанії не завищуватимуть ціни, вони не зможуть проводити розробки нових ліків.

Бізнес потребує організації для розробки нових продуктів та послуг, але в той же час, потрібно визнати те, що правила гри змінилися. Більшість своїх потреб користувачі можуть задовольнити в іншому місці, при цьому часто безкоштовно, якщо їх не влаштовує якість або ціна. Тому, комерційні компанії мають розробляти нові бізнес моделі та шукати інші джерела доходів, що відповідатимуть сучасним вимогам.