К. філол. н. Воронова З. Ю., Лисиця А. С.

Дніпродзержинський Державний Технічний Університет, Україна

РОЗВИТОК НЕОЛОГІЗМІВ У СУСПІЛЬНОМУ ЖИТТІ

Неологізми пов’язані практично зі всіма сферами життя сучасного суспільства. Визначення терміну «неологізм» є досить умовним. Будь-яке слово має властивість неологізму доти, доки колективна мовна свідомість сприймає його як нове. Зміни діяльного досвіду людини ведуть до появи нових та розширення старих фрагментів картини світу, які, в свою чергу потребують фіксації на «мовній» карті світу. Змінюється картина світу, з’являються нові сектори: космонавтики, комп’ютерної техніки, генної інженерії, нові види харчування, нові види протесту. Розширюються традиційні сектори: сектор захворювань, ліків, діагностики. А це значить, що в мові продовжуватимуть з’являтися нові слова, які з часом пройдуть усі стадії соціалізації і лексикалізації, тобто прийняття їх у суспільстві.

Попри усі існуючі дослідження неологізмів дана тема залишається актуальною, оскільки мови світу постійно поповнюються новими словами у різних сферах у зв’язку з розвитком науки і техніки, комп’ютерних технологій тощо.

Сучасна мова – це продукт довгого історичного розвитку, в процесі якого мова змінюється. Зміни стосуються всіх сторін (рівнів, ярусів, аспектів) мовноїструктури, але діють в них по-різному. Історичний розвиток кожного рівня залежить від конкретних причин та умов, які стимулюють зміни лексичного складу мови, її фонологічної (фонетичної) організації, а також її граматичної структури.

Неологізми – це новостворені слова, що з’явилися в мові й ще не перейшли до розряду загальновживаних. Поява неологізмів полягає в необхідності давати назви тим новим явищам і поняттям, які з’являються у процесі розвитку людського суспільства, економіки, науки, культури, розширення й поглиблення зв’язків з іншими народами та державами.

У вокабулярі неологізмів англійської мови можна виділити:

1. Власне неологізми (новизна форми поєднується з новизною змісту): audiotyping – аудіодрукування, bio-computer – комп’ютер, котрий імітує нервову систему живих організмів, thought – processor – комп’ютер, котрий логічно будує та розвиває ідеї.

2. Трансномінацію, яка поєднує новизну форми слова зі значенням, яке вже передавалося раніше іншою формою: sudser – мильна опера, big C (мед.) – рак.

3. Семантичні інновації або переосмислення (нове значення позначається формою, котра вже була в мові): bread – гроші, drag – скукота, acid – наркотик ЛСД.

Останні десятиліття переважають одиниці першої групи, це пов’язано з ростом потреб суспільства дати назви новим реаліям, які виникли в зв’язку з науково-технічним прогресом. Під семантичними інноваціями розуміють нові значення уже існуючих слів. При цьому можливі наступні варіанти:

1) старі слова повністю змінюють своє значення, втрачаючи попереднє (раніше існуюче).

2) в семантичній структурі слова з’являється ще один лексико-семантичний варіант (ЛСВ) при збереженні всіх традиційних. Так слово mafiaрозширило своє значення та стало означати – будь-яка таємна організація, замкнуте коло, клан. Серед найбільш вживаних нових значень в сучасній англійській мові можна виділити: charisma–сильна особиста притягуюча сила; bummed out –розчарований; go-go – динамічний, сучасний.

Як уже зазначалося, неологізми пов’язані практично зі всіма сферами сучасного суспільства, в тому числі і побуті. Велика кількість неологізмів, які пов’язані з використанням комп’ютерів в побуті, утворюються за допомогою скорочення форми tele-, наприклад: telepost – місце в будинку, де знаходиться комп’ютер; totelework, to telekommute – працювати вдома, маючи комп’ютерний зв’язок з виробництвом; telebanking – фінансова служба, яка дозволяє клієнту проводити банківські операції через домашній комп’ютер; teleshopping – замовлення покупок по телефону.

Комп’ютеризація використовується в різних галузях науки і техніки, що призвело до появи великої кількості термінологічних неологізмів. Наприклад, в охоронній сфері: biometric locks – біометричні замки; computerized cards – карточки з біометричним обладнанням, яке дозволяє відкривати двері, сейф; finger print-scanner – біометричне обладнання, яке розпізнає відбитки пальців; biometric eye-scanner – біометричний пристрій, який розпізнає особливості райдужної оболонки ока (в розмовній мові цей пристрій отримав назву Eye-Dentity – своєрідний каламбур зі словом identity).

З розвитком авіації з’явилися наступні лексичні одиниці: airbus – аеробус; seadrome – гідроаеродром; to bail out – катапультуватись тощо.

В театральному житті також відбулися зміни – з’явилися нові типи театрів, а разом з ними і нові назви, наприклад: theatre of absurd – театр абсурду; theatre ofcruelty – театр жорстокості. Серед багатьох інших неологізмів, які відносяться до театрального життя, можна назвати такі, наприклад, іменники як: revolve – сцена, яка обертається; theatredom – театральний світ.

В сфері кіно, телебачення та відеотехніки з’явилось багато нових технічних засобів, а слідом за цим і багато неологізмів, наприклад: inflight movies – кінофільми, які демонструють в польоті на борту літака; eyevideopler – телевізор для відтворення відеозапису; featurette – короткометражний документальний фільм;chat show–інтерв’ю зі знаменитістю; eyevideopler – телевізор для відтворення відеозапису; kidvid – телепередачі для дітей.

Великої популярності досягли слова і вирази, притаманні підліткам, наприклад:

Drugs!– Згодний!, Добре!, Вірно!; sweat– біг на довгу дистанцію; task–домашній твір; brunch (скорочено відbreakfast + lunch)– пізній сніданок та ін.

Отже, сьогодні мова постійно збагачується новими словами, крокуючи разом з розвитком суспільства, техніки, науково-технічного прогресу загалом. Але найбільше неологізмів саме у сфері інформатики та комп’ютерних технологій, адже сьогоднішнє суспільство визнане інформаційним.