К. філол. н. Воронова З. Ю., Шульга А.

Дніпродзержинський державний технічний університет, Україна

ВІДТВОРЕННЯ АМЕРИКАНСЬКОГО ТА БРИТАНСЬКОГО СЛЕНГУ ЯК СВОЄРІДНИЙ ЗАСІБ ВЕРБАЛІЗАЦІЇ БУТТЯ

Мова – це те, завдяки чому ми можемо передавати свої почуття та емоції, чітко формулювати та висловлювати те, що маємо на думці. Мова виступає засобом вираження культури, є живим організмом, який весь час розвивається та вдосконалюється, вона є віддзеркаленням певної історичної епохи, і як правило, вона є зрозумілою тільки тим людям, які живуть в цю епоху.

Англійська – це саме та мова, на якій говорять в Британії. Із відкриттям нової землі, вона поширилась на інші континенти. Америка, Австралія, Нова Зеландія, Індія, Азія та Африка почали говорити англійською. Всі ці частини світу надзвичайно різняться між собою, отже і англійська мова розвивалась у кожному кутку планети по-своєму, збагачуючись і еволюціонуючи.

Слід відзначити, на сьогодні сленг розповсюджується дуже швидко і проникає не лише в літературну розмовну мову, а й у друковані видання. Сленг як явище не є чимось константним. Він дуже швидко з’являється, але й так же швидко і зникає. Як правило це зумовлено бажанням спросити усну мову. Сленг проник у всі сфери суспільного життя. Він є невід’ємною та дуже важливою частиною мови, що допомагає їй бути «живою».

Як вважає М. П. Івашкін «В мовознавстві немає чіткого визначення сленгу. Вся лексика тієї чи іншої мови ділиться на літературну та не літературну. До літературної відносяться: книжкові слова; стандартні розмовні слова; нейтральні слова» [1, с. 29]. Це лексика, що вживається в літературі, в усному мовленні на офіційних перемовах. В. А. Кухаренко стверджує, що «...існує також не літературна лексика, яку поділяють на: професіоналізми, вульгаризми, жаргонізми, сленг, діалектні слова» [2, с. 30–32].

Сам термін «сленг» в перекладі з англійської мови означає:

1. мова соціально або професійно відособленої групи в протилежність літературній мові;

2. варіант розмовної мови (також і експресивно забарвлені елементи цієї мови), який не збігається з нормою літературної мови [4].

«Сленг складається зі слів та фразеологізмів, які виникли і спочатку вживалися в окремих соціальних групах і відбивав цілісну орієнтацію цих груп. Ставши загальновживаними, ці слова в основному зберігають емоційно-оцінний характер, хоча іноді «знак» оцінки змінюється. Наприклад, potboiler (акторське вживання) – позначає «приробіток» [5, с. 603].

Існує помилкове твердження, що сленг це лайливі та некоректні слова. Так, до сленгу можна віднести ненормативну лайливу лексику, але в контексті молодіжного сленгу, чи сленгу наркоманів та ув’язнених.

Говорячи про сленг, не можливо не згадати про збагачення сленга в США афро-американцями. Дослідник Кларенс Мейжор говорить навіть про існуваннясамостійного «афро-американського сленга», за яким, за словами автора, криється «явне відчуття глубокого нещастя ее носіїв» [3, с. 9].

В. А. Хомяков запропонував розрізнити сленг на дві великі групи – «загальний» та «спеціальний» сленг [3].

Загальний сленг – це «мовна мікросистема, відносно стійка до певного періоду, широко поширена та зрозуміла в соціумі. Часто його називають ненормативною лексикою, адже своїм емоційним забарвленням він переходить естетичні, етичні, мовні межі допустимого (full as an egg – п’яний, all wet – дурний,pass in one’s marble – умирати, hold your horses – не так швидко, to drink with the flies – пити на самоті, big smoke – велике місто, bite someone’s name – поїсти за рахунок іншого, The Ma Stаte – Новий Південний Уельс (це був перший штат Австралії)».

Спеціальний сленг – це «нестандартний лексикон певної соціальної групи, який може складатися зі стилістично різнорідної нестандартної лексики» [3, с. 90].

Арго, кент, римований сленг, соціальні жаргони та професійні говори, бек сленг і т. д. – це складові спеціального сленгу.

Взагалі, головною соціальною групою носіїв сленгу є молодь. Існує декілька причин вживання сленгу серед молоді: по-перше, молодь бажає спілкуватися один з одним в присутності чужих, залишаючись незрозумілими, по-друге, існує бажання приховати таємниці, по-третє, вони відчувають потребу в ізоляції від вороже налаштованих сил.

В кожній професії ми зустрічаємося із низкою самобутнього сленгу. Так існує не лише сленг молоді, а й сленг воєнно-морського флоту, сленг іммігрантів, які синтезують частину своєї мовної культури в іншу, сленг музикантів, гравців (командні ігри), спортсменів, інженерів і т. д.

Мова, якою користуються гравці комп’ютерних ігор в мережі Інтернет, є дуже специфічною. Для такої специфічної мови характерними є акроніми, абревіатури та сленгові фрази, які широко використовуються для вираження емоцій, думки або фізичного стану. В цій сфері виникло багато неологізмів, які походять із слів загального ужитку або є зовсім новими словами. Багато англійських термінів з комп’ютерних ігор увійшли в ужиток іншомовних гравців, адже комп’ютерні ігри поширюються не лише в англомовних країнах. Такі терміни запозичуються шляхом калькування та транслітерації. Людям, які далекі від світу комп’ютерних ігор, не можливо зрозуміти значення таких фраз тому, що вони створюються найчастіше самими гравцями. Гравці однієї гри можуть знаходитися в різних куточках землі, вони не знайомі, не чують і не бачать один одного, тому вони виражають письмово емоційний стан один одного. Кожна емоція, кожен рух, будь-яка думка передається символами на екрані комп’ютера.

На прикладі деяких сленгових конструкцій можна зрозуміти всю суть та важливість питання, яке розглядається.

GM – «Game Master» – людина, яка допомагає гравцям вирішувати технічні проблеми та слідкує за порядком.

Tank – гравець, що стоїть попереду і бере на себе всі атаки супротивників. Термін почав використовуватись через те, що одним із значень дієслова to tank є «йти на пролом».

Caster – будь-який персонаж, який використовує закляття під час бою, або для лікування інших персонажів. Ці персонажі мають власний ряд фраз, які вони використовують в процесі гри, наприклад:

Freeze – назва закляття, яке «заморожує» інших гравців, робить їх непорушними та беззахисними. У деяких іграх використовується інше слово «root» у цьому ж значенні.

Mezz – скорочення від «mesmerize» – «гіпнотизувати», «зачарувати». Назва закляття, при якому персонаж не може поворухнутись і його легко можна вбити.

Puller – від слова «to pull» – «тягнути» – це персонаж, який виманює монстрів із натовпу для того, що поодинці легко їх вбити. Його дія називається «Pulling» – «виманювання».

Stealther – будь-який персонаж, який має властивість бути невидимим, він може легко підкрастись до ворога та нанести удар.

Healers – (від «heal» – «виліковувати», «зцілювати») клас персонажів, які здатні виліковувати.

Rezzers – (від «rez» – «resurrect» – «воскрешати») клас персонажів, які здатні воскрешати померлих.

Загально вживані терміни й акроніми з найбільш популярних комп’ютерних ігор:

MMORPG – «Massively Multiplayer Online Role-Playing Game» – багато рольова гра, де можуть брати участь безліч користувачів, найчастіше виконана в стиліфентезі. До цього жанру відносяться такі ігри як World of Warcraft, Linage, Ultima Online.

Newb (noob або newbie) – недосвідчений гравець, який ще погано грає. Термін часто використовується як образливе слово.

Dood – від слова «dude» – «піжон», «крутій хлопець» – так називають досвідчених гравців, тих, хто досяг успіху в грі, піднявся на високий рівень.

Nerf – послаблення здібностей, навичок персонажів. Це робиться для того, щоб збалансувати різні класи персонажів.

Toon – від слова «cartoon» – персонаж коміксу або мультсеріалу. Наприклад: «I'll get my other toon. The toons on this server are lame» – «Я поміняю персонаж. Мене не задовольняють персонажі на цьому сервері».

Twink – від слова « twinkle» – «блиск» – персонаж, який занадто гарно одягнений для свого рівня, тобто персонаж низького рівня, якого одягли і екіпірували більш досвідчені персонажі. В основному це альтернативний персонаж гравця окрім основного [6].

AA – «alternate abilities» – в деяких іграх гравці можуть отримувати додаткові навички для своїх персонажів, окрім тих навичок, які зазвичай притаманні цім персонажам.

Buffbot – складається з двох слів «buff», що вданому випадку означає «закляття», і «bot» – від «bottom», тобто «той, хто йде позаду» – це персонаж, що створюється виключно для підтримки основного персонажу. Він йде позаду основного персонажу і в потрібний час надає йому підтримку.

Buffs – закляття, що надають персонажам силу, навички або навпаки негативно впливають на них [7].

Слова, що виражають схвалення, успіх, вітання:

Woot!/WOOT! – щось схоже на «ми це зробили» або «ми перемогли», вживається коли гравець поборов якесь жахливе чудовисько або монстра в грі, одержав перемогу.

FTW! – «For the win!» – «за перемогу!» – виражає радість за когось, підтримку когось.

Ding! – гравець зазвичай використовує це слово, щоб сповістити своїх товаришів по грі про те, що він пройшов рівень. Наприклад: «No one gives a hoot if youmake level 2. No one gives a hoot if you make level 12. But when achieving a particularly important landmark such as Level 60, 70, or 80, it is appropriate to announce a «ding!» toyour mates. Go for it! You earned it!» – «Ніхто нічого не скаже, якщо ти пройдеш другий рівень. Ніхто нічого не скаже, якщо ти пройдеш дванадцятий рівень. Але діставшись особливо важливої сходинки такої, як шістдесятий, сімдесятий або вісімдесятий рівні, ти можеш сказати своїм товаришам дінг! Вперед! Ви на це заслуговуєте!» [8].

Інколи трапляється, що навіть самі носії мови не розуміють нестандартні мовні одиниці. Для зрозумілості нестандартної лексики необхідні певні знання в різноманітних сферах та наявність комунікативного зв’язку.

Отже, на сучасному етапі розвитку мови, можна стверджувати, що сленг являється невід’ємною та самобутньою мовною одиницею, що потребує глибокоговивчення. Це явище пронизує усі сфери людського життя: соціальну, побутову, професійну. Знання сленгу в певній сфері є важливою частино знання мови та культури народу, мову якого ви вивчаєте. Адже незнання певних особливостей перекладу сленгу можуть завести в глухий кут не лише пересічного мандрівника, а й досвідченого фахівця-перекладача.

Список використаних джерел:

1. Ивашкин М. П. Практикум по стилистике английского языка / М. П. Ивашкин. – Нижний Новгород: Изд-во НГЛУ им. Н. А. Добролюбова, 1999. – 117 с.

2. Кухаренко В. А. Практикум зі стилістики англійської мови: підручник / В. А. Кухаренко. – Вінниця: НОВА КНИГА, 2003. – 160 с.

3. Хомяков В. А. Введение в изучение сленга – основного компонента английского просторечия / В. А. Хомяков. – Вологда: ВГПИ, 1971. – 176 с.

4. Nicholson B. The Newest Thing in Slang [Електроний ресурс] / B. Nicholson // Academia.edu. – 10.09.2010. – Режим доступу: http://www.manchester.academia.edu/BNicholson/ Talks/24

5. 807/The_Newest_Thing.

6. Wowstory – Истории мира World of Warcraft [Електроний ресурс]. – Режим доступу: http://www.wowstory.ru/note-termini-world-of-warcraft

7. 23World of Warcraft – Работа в группе – основа этикета [Електроний ресурс]. – Режим доступу: http://www.gameland.ru/post/36074/

8. DF – Новеньким – Словарик [Електроний ресурс]. – Режим доступу: http://www.df2.ru/ newbie/glossar.shtml