Мовчан О. В.

Дніпродзержинський державний технічний університет, Україна

ЖАНРОВО-СТИЛІСТИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ АНГЛОМОВНИХ ЗАГОЛОВКІВ

Безумовно заголовки є особливістю газетних матеріалів. Це короткі повідомлення з невеликою кількістю слів, які передають інформацію таким чином, щоб привернути до себе увагу читача, зацікавити його придбати газету і прочитати саме цю статтю. За цих причин в газетних заголовках з’являються різноманітні стилістичні засоби, які утворюють їх особливий стиль. Стилістичний аналіз газетного заголовку завжди був необхідним підґрунтям, підготовкою до перекладу.Мета статті – систематизувати основні жанрово-стилістичні особливості англомовних заголовків. Об’єктом дослідження виступає англомовний газетний заголовок,предметом – жанрово-стилістичні особливості заголовку.

Серед лексичних стилістичних прийомів в заголовках, перше місце за частотністю займає епітет.

Final curtain for China′s old leaders (BBC, 06.03.13).

Golden Years (BBC, 01.03.13).

Ruined Oligarch Berezovsky Found Dead in Bath (The Sunday Times, 25.03.13).

Серед фонетичних стилістичних прийомів і способів найпоширенішими в газетних заголовках є алітерація, ритм і рифма. Рифма – це ритмічна організація заголовка. Наприклад: Kill Bill ( The Economist, 25.03.13), By Hook or By Crook (The Economist, 18.02.13).

Щоб привернути увагу потенційного читача до обговорюваної проблеми в заголовках часто використовуються гра слів та каламбур. Для демонстрації того, як механізм гри слів реалізується на рівні цілісного тексту і формує його оцінний план, розглянемо заголовок «A Red light from Greenlight» (The Economist, 18.02.13). В статті йдеться мова про боротьбу між страховими кампаніями Greenlight та Apple. Словосполучення «red light» означає заборону.

Прислів'я також вживаються в заголовках. Заголовок, виражений прислів’ям нерідко носить не лише оцінний, але й інтригуючий характер. Наприклад: Côte d′Ivoire′s capital: Better Late Than Never (The Economist, 14.01.12), No Pain, No Vain (The London Daily, 22.02.13), Time Is Money (The Economist, 22.02.13).

Особливістю газетного заголовку є алюзія на добре відомі факти та події дня. Завдяки цьому стилістичному прийому ефект впливу на читача досягається за допомогою відомих назв книжок, музичних творів, кінофільмів тощо.

Dirty Dancing (The Times, 18.02.13) – стаття про замах на директора Большого театру. В цьому заголовку алюзія на відомий американський фільм.

In Seoul, Gangnam Frugal Style – заголовок статті про район столиці Кореї Сеулу є алюзією на назву популярної пісні корейського співака.

Алюзія може повністю відновлювати загальновідому фразу, а інколи виступає у формі парафраза. Стаття в газеті «The Economist» (13.03.13) про енергетичну незалежність країн має назву «To Drill Or Not To Drill» і є парафразом на загальновідому цитату з монологу Гамлета в поемі В.Шекспіра. Розглянемо назву статті в газеті «Sunday Times» від 27.02.13 «Alice in Adultland». У фільмі «Alice in Wonderland» зіграла відома актриса Міа Васіковська. В статті про її доросле життя автор використав парафраз на назву відомого фільму та утворив нове слово «аdultland».

Найбільш характерними для газети є неологізми у зв’язку з їх експресивно-емоційною забарвленістю. Дуже часто журналісти самі винаходять нові слова за допомогою існуючих у мові морфологічних засобів. Такі неологізми є оказіональними. Наприклад: Brangelina makes wine and More News (BBC, 16.02.13). В одному слові Brangelina об’єднані два прізвища відомого подружжя американських кіно-зірок Бреда Пітта та Анджеліни Джолі. Ці імена з’єднані, щоб підкреслити майже ідеальний шлюб подружжя та участь у спільному бізнесі.

Cheesageddon: Salt and Fat Matrix (The Guardian, 30.11.12) – слово утворено за допомогою слова cheese та частини слова Армагедон по принципу телескопії.

Важливим стилістичним засобом для використання експресивної функції є метафора. В заголовках часто зустрічаються метафори-стереотипи, що мають досить високу частотність і сприймані читачем як щось звичне.

Oiling the Wheels of Education in the Gulf (Euronews, 06.03.13) – стаття про перспективи освіти.

Europe can give with one hand and cut with the other (The Financial Times, 27.11.12).

На відміну від метафори, метонімія – троп, заснований на асоціації по суміжності. Замість назви одного предмету вживається назва іншого, пов’язаного з першим постійним внутрішнім чи зовнішнім зв’язком.

Exploring Australia′s High Country on Two Wheels (BBC, 01.03.13) – словосполученням Two Wheels замінено назву виду транспорту – велосипеду.

Дуже поширеним явищем в заголовках є повтор (реприза). Це може бути повтор звуків, слів, морфем, синонімів чи синтаксичних конструкцій.

Rich, Rich and Richer (Euronews, 06.03.13) – в заголовку статті про найбагатших людей світу – повтор морфем.

Best RedDresses on the Red Carpet (Time, 18.02.13) – повтор слів (прикметників) та метонімія – Red Carpet – це значна подія, RedDresses – це не вид одягу, а учасники церемонії.

The Emerging Emerging Markets (The Economist, 29.03.13) – повтор прикметників, щоб привернути увагу читача до труднощів появи та розвитку нових ринків.

У висновках зазначимо, що основними стилістичними рисами англомовного заголовку виступають: епітети, рима, каламбур, алюзія, часто використовуються повтори, метафори, прислів’я та фразеологічні обороти.

Заголовок покликаний виразити основну мету повідомлення, встановити контакт з читачем, привернути його увагу, викликати зацікавленість до теми матеріалу. У той же час заголовок актуалізує найбільш важливу інформацію повідомлення. В пресі сформувався окремий стиль газетного заголовку з притаманними тільки йому лексико-граматичними та стилістичними рисами.