Материалы III МНПК "Проблемы и пути совершенствования экономического механизма предпринимательской деятельности"

Электронные версии материалов конференции представлены в формате *.pdf. Для просмотра файла необходима программа Adobe Reader, скачать которую можно бесплатно с сайта разработчика.

Програма ІІI Міжнародної науково-практичної конференції "Проблеми та шляхи вдосконалення економічного механізму підприємницької діяльності" (7-8 квітня 2011 року).

МАТЕРІАЛИ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Том 1. Використання інформаційних технологій для управління підприємствами та методи наукового дослідження соціально-економічних систем.

Том 2. Економіка регіону: наявний потенціал та напрямки його реалізації.

Том 3. Управління персоналом та економіка праці.

Том 4. Міжнародне економічне співробітництво на регіональному рівні:
• Економічний розвиток регіону: історія та перспективи.
• Міжнародне економічне співробітництво на регіональному рівні.

Том 5. Теоретичні та практичні питання підприємницької діяльності:
• Теорія і практика бухгалтерського обліку і аудиту: сучасний стан і напрями вдосконалення.
• Підприємницьке право.
• Роль інтелектуальної власності в підприємницькій діяльності та охорона авторського права.

Том 6. Інноваційні та виробничі технології. Інноваційні технології навчання.