Електронний варіант матеріалів конференції «Сучасні науково-технічні дослідження у контексті мовного простору (англійською мовою)» (11 травня 2023 року)

Шановні автори!

Електронну версію програми та збірника конференції викладено у форматі *.pdf. Для перегляду файла необхідна программа Adobe Reader або її аналог.

Програма конференції доступна для завантаження.

Вихідні дані видання:


Modern Scientific and Technical Research in the Context of Linguistic Space (in English) : Conference materials of the II All-Ukrainian scientific and practical conference of young scholars and students. Dnipro. May 11, 2023. Dnipro : Publisher Bila K. O., 2023. 320 p.

ISBN 978-617-645-506-6

Поточна конференція «Сучасні науково-технічні дослідження у контексті мовного простору (англійською мовою)» (11 травня 2023 року)

Дати заходів конференції:

01-10.05.23: видання та розміщення електронних версій програми та збірника конференції на сайті.

28-29.05.23: розміщення тез на сайті (секції  №№ 1 та 2).

29-31.05.23: розміщення тез на сайті (секції  №№ 3 та 4).

28-31.05.23: видання та розсилка електронних іменних сертифікатів учасників конференції (сертифікат надсилається на поштову скриньку автора/співавтора, з якої було подано тези для участі у науковому заході).

25-31.05.23: поштова відправка друкованих збірників авторам із інших міст (спосіб та оплата доставки узгоджується індивідуально з кожним отримувачем).

 


У 2023 році на конференції працюють наступні секції:

1. Сучасні дослідження в сфері природничих наук.

2. Актуальні проблеми соціально-гуманітарних наук.

3. Сучасні дослідження в сфері соціально-економічних наук та інформаційних технологій.

4. Актуальні проблеми інженерно-технічних наук та новітніх інформаційних технологій.

 

Організаційний комітет не завжди поділяє позицію авторів
Деякі наукові праці публікуються в авторській редакції
За зміст, наукову новизну, достовірність і точність викладеного матеріалу відповідальність покладається на автора/авторів.

З повагою,
відповідальний редактор Катерина Біла

Анонс конференції «Сучасні науково-технічні дослідження у контексті мовного простору (англійською мовою)» (11 травня 2023 року)

ІНФОРМАЦІЙНЕ ПОВІДОМЛЕННЯ 

Кафедра англійської мови для нефілологічних спеціальностей Дніпровського національного університету ім. Олеся Гончара запрошує Вас взяти участь у ІІ Всеукраїнській науково-практичній конференції молодих науковців та студентів

«Сучасні науково-технічні дослідження у контексті мовного простору (англійською мовою)»,

яка відбудеться 11 травня 2023 року. Матеріали конференції будуть розміщені на web-ресурсі науково-практичних конференцій за адресою http://www.confcontact.com і видані окремою збіркою (з присвоєнням йому ISBN, УДК і авторського знаку), який буде розісланий учасникам конференції, а також в найбільші ВНЗи і науково-технічні бібліотеки. Друкований авторський примірник матеріалів конференції буде надіслано замовленими листами на вказані контактні адреси.

Термін подання матеріалу для участі в конференції  -  до  01 квітня 2023 року.

Загальна інформація
 
 

Електронний варіант колективної монографії «Підприємництво: сучасні виклики, тренди та трансформації» (квітень 2023 р.)

Шановні автори!

Електронну версію колективної монографії викладено у форматі *.pdf. Для перегляду файла необхідна программа Adobe Reader або її аналог.

Вихідні дані видання:


Підприємництво: сучасні виклики, тренди та трансформації : моногр. / за заг. ред. д-ра екон. наук, проф. Т. Гринько. – Дніпро : Видавець Біла К. О., 2023. – 568 с.

ISBN 978-617-645-510-3 

RSS-материал