Внимание! Изменился номер телефона редакции.

Уважаемые авторы! Так как телефон (067) 972 90 71 по неизвестным причинам заблокирован оператором, 

действующий номер для связи +38 (093) 044 55 18


С уважением,
отв. ред. Белая Е.А.

 

 

 

Полиграфия от издательско-полиграфического центра "Импакт"

Импакт

Приглашаем вас к сотрудничеству с ИПЦ "Импакт".

Основная специализация полиграфического отдела — книжные издания в мягком или твердом переплете (форматы А6, А5 и А4 с черно-белым внутренним блоком и цветной обложкой). Поэтому мы можем предложить разное соотношение «цена/вид издания» в зависимости от целей заказчика

Официальный сайт: http://impact.dp.ua

Збірники конференції «Економіка і менеджмент 2019: перспективи інтеграції та інноваційного розвитку» (18–19 квітня 2019 року)

Електронна версія матеріалів конференції представлена у форматі *.pdf. Для перегляду файлу необхідна програма Adobe Reader. 

Вихідні дані наведено мовою видання.


МАТЕРІАЛИ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Економіка і менеджмент 2019: перспективи інтеграції та інноваційного розвитку : зб. наук. праць Міжнар. наук.-практ. конф., 18–19 квіт. 2019 р. : у 8 т. – Дніпро : Біла К. О., 2019. 

ISBN 978-617-645-326-0

У збірнику надруковано наукові праці Міжнародної науково-практичної конференції, яка відбулася 18–19 квітня 2019 року в Дніпровському національному університеті імені Олеся Гончара.
Для студентів, аспірантів, викладачів ВНЗів та наукових закладів.


Т. 1 : Економіка підприємства: проблеми та перспективи економічного та соціального розвитку XXI сторіччя. – 2019. – 112 с.
ISBN 978-617-645-327-7

Т. 2. Сучасні тенденції розвитку підприємництва в Україні та європейському просторі. – 2019. – 116 с.
ISBN 978-617-645-328-4

Т. 3. Концептуальні засади управління суб’єктами підприємництва: реалії та перспективи розвитку. – 2019. – 119 с.
ISBN 978-617-645-329-1

Т. 4 : Управління торгівельною діяльністю та формування економічної безпеки суб'єктів господарювання в умовах економічної нестабільності. – 2019. – 104 с.
ISBN 978-617-645-330-7

Т. 5. Стратегії інноваційного розвитку підприємств в умовах глобалізації. – 2019. – 104 с.
ISBN 978-617-645-331-4

Т. 6. Фінансовий та маркетинговий інструментарій забезпечення інноваційного розвитку сучасних підприємств. – 2019. – 111 с.
ISBN 978-617-645-332-1

Т. 7. Моделювання економічної поведінки суб’єктів підприємництва. – 2019. – 104 с.
ISBN 978-617-645-333-8

Т. 8. Економіко-управлінські аспекти розвитку соціально-економічних систем – 2019. – 120 с.
ISBN 978-617-645-334-5

Поточна конференція «Економіка і менеджмент 2019: перспективи інтеграції та інноваційного розвитку» (18–19 квітня 2019 року)

Дати заходів конференції:

18.04.19: розміщення тез на сайті (секції №№1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9).

19.04.19: розміщення тез на сайті (секції №№ 8 та 10).

19.05.19: розміщення електронних версій збірників конференції на сайті.

22.04.19: початок видачі збірників авторам з міста Дніпро за адресою: пр. Д. Яворницького, 35 (5 корпус ДНУ); 2 поверх, кафедра економіки, підприємництва та управління підприємствами.

Організаційний комітет не завжди поділяє позицію авторів
Деякі звіти публікуються в авторській редакції
За зміст, наукову новизну, достовірність і точність викладеного матеріалу відповідальність покладається на автора/авторів.
 
З повагою, відп. ред. Біла К. О.

У 2019 році на конференції працюють наступні секції:

Анонс конференції «Економіка і менеджмент 2019: перспективи інтеграції та інноваційного розвитку»

Шановні колеги! Запрошуємо Вас до участі у
 
Міжнародній науково-прак­тичній Інтернет-конференції
«Економіка і менеджмент 2019: перспективи інтеграції та інноваційного розвитку»,
 
яка відбудеться 18–19 квітня 2019 року. Матеріали конференції будуть розміщені на web-ресурсі науково-практичних конфе­ренцій за адресою http://www.confcontact.com і видані окремою збіркою (з присвоєнням йому ISBN, УДК і ББК), який буде розісланий учасникам конференції, а також в найбільші ВНЗи і науково-технічні бібліотеки. Друкований авторський примірник матеріалів конференції буде надіслано замовленими листами на вказані контактні адреси.
 
Робочі мови конференції: українська, російська, англійська.
Термін  подання матеріалу у монографію – до 23.02.2019.
Термін  подання матеріалу для участі в конференції до  22 березня 2019 р.
Загальна інформація
 
Вимоги до подання матеріалів монографії
 

Текущая конференция. «Экономика и менеджмент – 2018: перспективы интеграции и инновационного развития» (г. Днепр ∙ 19–20 апреля 2018 года)

Даты мероприятий конференции:

02.05.18 : началась выдача сборников авторам из г. Днепр по адресу: пр. Д. Яворницкого, 35 (5 корпус ДНУ); 2 этаж, кафедра экономики, предпринимательства и управления предприятиями.
08.05.18 : и почтовая рассылка сборников иногородним участникам.
08.05.18 : размещение всех поступивших докладов на странице конференции.

 

Организационный комитет не всегда разделяет позицию авторов
Некоторые доклады публикуются в авторской редакции
За содержание, научную новизну, достоверность и точность изложенного материала ответственность возлагается на автора/авторов 
 
С уважением, отв. ред. Белая Е. А.

На конференции работают следующие секции:

2. Проблемы и перспективы развития предпринимательства в Украине и мире.
3. Концептуальные основы управления торговой деятельностью предприятий в условиях глобализации.
4. Инновационные стратегии развития системы управления деятельностью предприятий в системе экономической безопасности.
5. Социально-экономические аспекты управления предприятиями: теория и практика.
6. Инновационные технологии финансового менеджмента субъектов хозяйствования.
7. Инновации в управление профессионального образования.
8. Моделирование бизнес-процессов в экономике.
9. Управление качеством как механизм экономического роста региона и страны.
10. Маркетинговые технологии в системе обеспечения инновационного развития современных предприятий.
11. Управление развитием экономических систем на основе ресурсообеспечения.

Коллективная монография «Управление развитием субъектов предпринимательства: механизмы, реалии, перспективы» (апрель 2018 г.)

23.04.18 : Размещение электронного варианта монографии по результатам конференции доступен для ознакомления и скачивания.
30.04.18 : Выдача авторских экземпляров из г. Днепр и почтовая рассылка книг иногородним участникам.
30.04.18 : Размещение статей.
___________________________
Монография состоит из разделов:
Раздел 1. Теоретико-методологические основы организационно-экономического механизма менеджмента и логистики субъектов предпринимательства в системе экономической безопасности государства.
Раздел 2. Механизмы формирования стратегии развития предприятий Украины в условиях евроинтеграции.
Раздел 3. Обеспечение конкурентоспособности субъектов предпринимательства в условиях меняющейся среды.
Раздел 4. Методологические, теоретические и методические основы формирования экономической безопасности современных субъектов предпринимательства.
Раздел 5. Развитие системы управления финансово-экономической деятельностью субъектов предпринимательства.
Раздел 6. Методы и инструменты управления инновационным развитием предприятий в современных условиях хозяйствования.
Раздел 7. Моделирование системы управления субъектов предпринимательства в глобальном экономическом пространстве.
Раздел 8. Проблемы и перспективы развития предпринимательства в Украине и странах Европейского Союза.

Анонс конференции: «Альянс наук: ученый – ученому» (26–27 февраля 2018 г.)

Уважаемые коллеги!

Приглашаем Вас принять участие в работе периодической Международной научно-практической Интернет-конференции «Альянс наук: ученый – ученому», которая состоится 26–27 февраля 2018 г. Материалы конференции будут размещены на  WEB-ресурсе научно-практических конференций по адресу http://www.confcontact.com и изданы отдельным сборником с присвоением ему ISBN, УДК и ББК, который будет разослан участникам конференции, а также в крупнейшие ВУЗы и научно-технические библиотеки.

Рабочие языки конференции: украинский, русский, английский.  

Срок подачи работ: до 22.02.2018 включительно.

Срок выхода сборника: 02.03.2018.

Форма участия: дистанционная.

Требования к участию (в формате MS Word)  укр.  рус.

Опубликован план конференций на 2017/2018 учебный год

15.11.2017 : Информацию о будущих конференциях смотрите в Плане конференций. Он будет обновляться по мере утверждения информационных листов. Каждой конференции будет создана своя страница, на которой будет размещена подробная информация о ней.

Анонс конференции: «Проблемы математического моделирования» (24-26 мая 2017 г.)

Українською мовою

Уважаемые коллеги! Приглашаем Вас принять участие в работе
Всеукраинской научно-методической конференции
 «Проблемы математического моделирования»
Днепродзержинск
24–26 мая 2017 года
 
Рабочие языки конференции: украинский, русский, английский.  
Срок подачи работ: до 17.05.2017 включительно.
Форма участия: очная, дистанционная.
Требования к участию (в формате MS Word)  укр.  рус.

Анонс конференции «Актуальные проблемы преподавания иностранных языков для профессионального общения» (19–20 мая 2017г.)

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ УКРАИНЫ
ДНЕПРОПЕТРОВСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ ОЛЕСЯ ГОНЧАРА
Факультет украинской и иностранной филологии и искусствоведения
Кафедра иностранных языков для инженерно-технических и естественных специальностей
Кафедра иностранных языков для гуманитарных специальностей
 

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Кафедра иностранных языков для инженерно-технических и естественных специальностей, кафедра иностранных языков для гуманитарных специальностей Днепропетровского национального университета им. О. Гончара приглашают Вас принять участие в VIІІ Всеукраинской научно-практической конференции «Актуальные проблемы препо­да­ва­ния иностранных языков для профессионального общения», которая состоится 19-20 мая 2017 года.

К участию в конференции приглашаются преподаватели, научные работники, аспиранты и другие заинтересованные лица, которые в своих исследованиях рассматривают вопросы, связанные с направлениями работы конференции.

Рабочие языки конференции: украинский, русский, английский, немецкий, французский, испанский.

Форма участия: очная, дистанционная.

Срок подачи работ: до 01.05.2017 ПРОДЛЁН ДО 10 мая  включительно.

Требования к участию (в формате MS Word)  укр.  рус.

Конференция состоится по адресу: г. Днепропетровск, пр. Гагарина, 72, 1 корпус ДНУ. Ехать: трамвай № 1, от железнодорожного вокзала до конечной остановки ДНУЗТ или маршруткой 101 до остановки 1-й корпус ДНУ. Регистрация участников конференции начнется 19 мая 2017 г. в 9:00 в фойе 1 корпуса на 13 этаже. Начало конференции в 10:00.

К началу работы конференции планируется издание докладов. Сборник с материалами участники получат на конференции. Дистанционным участникам авторский экземпляр направляется по почте до 01.06.2017.

Текущая конференция. «Экономика и менеджмент – 2017: перспективы интеграции и инновационного развития» (г. Днепр ∙ 23–24 марта 2017 года)

Уважаемые участники конференции!  

Размещены электронные варианты сборников конференции.

Добавлен общий список участников конференции (для быстрого поиска нужного тома по ФИО автора, названию работы или номера секции).
 
Организационный комитет не всегда разделяет позицию авторов
Некоторые доклады публикуются в авторской редакции
За точность изложенных фактор, цитат и ссылок ответственность возлагается на автора/авторов докладов
 
С уважением, отв. ред. Белая Е. А.

На конференции работают следующие секции:

2. Управление инвестиционно-инновационным потенциалом предприятий в условиях глобализации.
3. Менеджмент качества в контексте обеспечения конкурентоспособности предприятия.
4. Проблемы и перспективы развития системы управления деятельностью предприятий в условиях экономической нестабильности.
5. Концептуальные основы формирования системы маркетинга в рамках обеспечения инновационного развития современных предприятий.
6. Теоретические и практические аспекты антикризисного управления и экономической диагностики на предприятии.
7. Финансовый механизм на предприятии в условиях интеграции.
8. Социальные аспекты управления предприятием: теория и практика.
9. Обеспечение финансово-экономической безопасности субъектов хозяйствования в глобальном экономическом пространстве.
10. Стратегические приоритеты инновационного развития: государство, регион, отрасль, предприятие.
11. Инновационные методы и технологии финансовой деятельности государства.
12. Механизм функционирования финансового рынка и его трансформации в современных условиях.

Информация о конференции «Экономика и менеджмент 2017: перспективы интеграции и инновационного развития»

Уважаемые коллеги! Приглашаем Вас принять участие в работе

Международной научно-практической Интернет-конференции
«ЭКОНОМИКА И МЕНЕДЖМЕНТ 2017:
ПЕРСПЕКТИВЫ ИНТЕГРАЦИИ И ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ»
(г. Днепр  ∙ 23-24 марта 2017 года)

Материалы конференции будут размещены на  WEB-ресурсе научно-практических кон­ференций по адресу http://www.confcontact.com и изданы отдельным сборником (с при­свое­нием ему ISBN, УДК и ББК), который будет разослан участникам конференции, а также в крупнейшие ВУЗы и научно-технические библиотеки. Срок выхода коллективной монографии - 31.03.2017; срок выхода сборника тезисов - 15.04.2017.

Рабочие языки конференции: украинский, русский, английский.  
 
Срок подачи статей в монографию: до 23.02.2017 включительно.
Срок подачи тезисов: до 23.03.2017 включительно.
 
Форма участия: дистанционная.
 
 
Общая информация
 
 
General info
 
 

Анонс конференции: «Спецпроект: анализ научных исследований» (25-26 мая 2017 г.)

ХІ Международная научно-практическая Интернет-конференция
«СПЕЦПРОЕКТ: АНАЛИЗ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ»
(2526 мая 2017 г.)
 
Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в работе периодической Интернет-конференции «Спецпроект: анализ научных исследований», которая состоится 25–26.05.2017 г. Материалы конференции будут размещены на WEB-ресурсе научно-практических конференций по адресу http://www.confcontact.com и изданы отдельным сборником с присвоением ему ISBN, УДК и ББК, который будет разослан участникам конференции, а также в крупнейшие ВУЗы и научно-технические библиотеки. Материалы конференции будут разосланы 31.05.2017.

 

Рабочие языки конференции: украинский, русский, английский.  

Срок подачи работ: до 25.05.2017.

Форма участия: дистанционная.

Требования к участию (в формате MS Word)  укр.  рус.
 

RSS-материал