Материалы II Международной студенческой НПК "Современные исследования в сфере социально-гуманитарных наук и новейших технологий"

Электронные версии материалов конференции представлены в формате *.pdf. Для просмотра файла необходима программа Adobe Reader, скачать которую можно бесплатно с сайта разработчика.
Програма ІІ Міжнародної студентської науково-практичної конференції “Сучасні дослідження в сфері соціально-гуманітарних наук та новітніх технологій” (21-22 квітня 2011 року).
 
МАТЕРІАЛИ КОНФЕРЕНЦІЇ:
Том 1. Сучасні дослідження в сфері соціально-гуманітарних наук.
Том 2. Актуальні питання економіки.
Том 3. Теоретичні та практичні дослідження в галузі економіки.
Том 4. Наукові праці з економіки.
Том 5. Новітні інформаційні технології та їх розвиток.