Спецпроект-2011. Поступившие работы. Секция "Политические науки"

1. Теория и история политической науки

2. Политические институты и процессы
Ефимова И.Н., Маковейчук А.В
ГОСУДАРСТВЕННАЯ МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ КАК МЕХАНИЗМ ОБНОВЛЕНИЯ КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА ГОСУДАРСТВА

Єремєєва І.А.
ДО ПИТАННЯ ПРО СТРУКТУРНО-ФУНКЦІОНАЛЬНИЙ АНАЛІЗ ПОЛІТИЧНОГО ІМІДЖУ У СУЧАСНИХ ВИБОРЧИХ ТЕХНОЛОГІЯХ

Заболотня Г.О.
ПОЛІТИЧНИЙ ДИСКУРС СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ: ГЕНДЕРНИЙ АСПЕКТ

Нагорняк Т.Л.
СЛОГАНИ ТА ОБРАЗИ МІСТ СВІТУ У КОНТЕКСТІ ТЕРИТОРІАЛЬНОГО БРЕНДИНГУ

3. Политическая культура и идеология
Слободян В.О.
РОЛЬ ІДЕОЛОГІЇ У ФОРМУВАННІ ІМІДЖУ НАЦІОНАЛІСТИЧНОЇ ПАРТІЇ

4. Политические проблемы международных систем и глобального развития
Гольцман К.О.
«ПРОСУВАННЯ ДЕМОКРАТІЇ» ЯК ПОЛІТИЧНИЙ ВИМІР ГЕГЕМОНІАЛЬНОГО СВІТОВОГО ЛАДУ

Мирошкин М.А.
ПОСТСОВЕТСКОЕ ПРОСТРАНСТВО КАК СФЕРА ПРОТИВОБОРСТВА ВЕЛИКИХ ДЕРЖАВ

Чарських І.Ю.
ПОЛІТИЧНА КОМУНІКАЦІЯ ТА МІЖНАРОДНА АКТОРНІСТЬ

Ярошко О.З.
ЗОВНІШНЯ ПОЛІТИКА БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ ДО ПРОГОЛОШЕННЯ НЕЗАЛЕЖНОСТІ

Ярошко О.З.
СОЦІОГУМАНІТАРНІ АСПЕКТИ МІЖНАРОДНОЇ ПОЗИЦІЇ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ (1991–1993)

Ярошко О.З.
ПИТАННЯ ПРАВОНАСТУПНИЦТВА У ЗОВНІШНІЙ ПОЛІТИЦІ УКРАЇНИ (1990–1991)

Ярошко О.З.
ПОСТРАДЯНСЬКИЙ ПРОСТІР У КОНЦЕПЦІЇ ЗОВНІШНЬОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ (1990–1993)

Ярошко О.З.
ЗАСАДИ ЗОВНІШНЬОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ У СФЕРІ МІЖНАРОДНОГО МИРУ ТА БЕЗПЕКИ (1991–1993)

Ярошко О.З.
МЕХАНІЗМ ЗОВНІШНЬОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ НА ЕТАПІ ЇЇ МІЖНАРОДНОГО АКТОРОСТАНОВЛЕННЯ

Ярошко О.З.
ПОЛІТИКА УКРАЇНИ ЩОДО МІЖДЕРЖАВНОГО КОРДОНУ (1990–1993)

Ярошко О.З.
ЗБРОЙНІ СИЛИ У МІЖНАРОДНІЙ ПОЛІТИЦІ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ (1991–1993)

Ярошко О.З.
ЕКОНОМІЧНІ ЗАСАДИ МІЖНАРОДНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ

Ярошко О.З.
БЕЗПЕКОВИЙ ВИМІР ЗОВНІШНЬОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ ДО МІЖНАРОДНОГО ВИЗНАННЯ ДЕРЖАВИ

Ярошко О.З.
ФОРМУВАННЯ СИСТЕМНОГО БАЧЕННЯ ПРІОРИТЕТІВ ДВОСТОРОННІХ ВІДНОСИН УКРАЇНИ