"Наука в информационном пространстве - 2011". Сектор государственного управления

СЕКТОР ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ

Александрова М.М. ПОДАТКИ ЯК ІНСТРУМЕНТ ФІСКАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ

Антонов А.В. ЕФЕКТИВНІ МОДЕЛІ РЕГІОНАЛЬНИХ СОЦІАЛЬНИХ ПРОЦЕСІВ

Беглиця В.П. СТРУКТУРА ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ ФІНАНСУВАННЯ РОЗВИТКУ СУДНОБУДУВАННЯ

Биркович Т.І. СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПРОГНОЗ ДИНАМІКИ РОЗВИТКУ ЕНЕРГЕТИЧНОЇ ГАЛУЗІ УКРАЇНИ

Васильєва Л.М. РОЛЬ КЛАСТЕРА У ПІДВИЩЕННІ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ АГРАРНОГО СЕКТОРА

Герасименко І.С. ФАКТОРИ ФОРМУВАННЯ ІНВЕСТИЦІЙНОГО КЛІМАТУ ТА ПЕРСПЕКТИВИ ЙОГО ЗМІН ЯК НА ЗАГАЛЬНОДЕРЖАВНОМУ ТАК І НА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНЯХ

Гіндес А.В. ІНВЕСТИЦІЙНА СКЛАДОВА В ОСНОВІ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ

Гіндес О.Г. ЗМІСТ ДЕРЖАВНИХ ЗАМОВЛЕНЬ У РАЦІОНАЛІЗАЦІЇ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ

Гура Я.В. ОСНОВНІ ПІДХОДИ ДО ПОБУДОВИ ДЕРЖАВНОЇ РЕГІОНАЛЬНОЇ ПОЛІТИКИ

Добрунов С.С. РЕГІОНАЛЬНИЙ АСПЕКТ ПРОМИСЛОВО-ІННОВАЦІЙНОЇ ПОЛІТИКИ

Драган І.В. ВДОСКОНАЛЕННЯ ОРГАНІЗАЦІЙНО-ЕКОНОМІЧНОГО МЕХАНІЗМУ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ У СФЕРІ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ

Драган І.О. УДОСКОНАЛЕННЯ ІНСТРУМЕНТАРІЮ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ У СФЕРІ ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА

Ємельянов В.М. ВПЛИВ ОРГАНІВ ДЕРЖАВНОЇ ВЛАДИ НА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК КРАЇНИ ТА ЇЇ РЕГІОНІВ

Кобець А.С. ОСНОВНІ НАПРЯМИ МОДЕРНІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ У ГАЛУЗІ ОСВІТИ

Ковалевська О.П. РОЗВИТОК ЖИТЛОВОГО БУДІВНИЦТВА ЯК ОСНОВНИЙ НАПРЯМ ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ТА ЯКОСТІ ЖИТТЯ НАСЕЛЕННЯ

Корецкий А.Н. НАЛОГОВАЯ ПОЛИТИКА НА МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОМ УРОВНЕ

Кощинець В.В. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ РЕСУРСНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ РЕГІОНАЛЬНОГО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ

Лисов І.В. НАПРЯМИ ПОЛІПШЕННЯ СТАНОВИЩА У СФЕРІ ЖИТЛОВОЇ ПОЛІТИКИ ДЕРЖАВИ

Литвин Ю.О. ПРІОРИТЕТНІ КРИТЕРІЇ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ

Мороз Н.В., Байцар Р.І. НОРМАТИВНО-ПРАВОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ЗЕРНА

Оліфіренко Л.Д. ВИЗНАЧАЛЬНІ ПРІОРИТЕТИ У ФОРМУВАННІ МЕХАНІЗМУДЕРЖАВНОГО РЕГУЛЮВАННЯ РОЗВИТКУ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ

Панін А.Т. ДЕРЖАВА ЯК БЕЗПОСЕРЕДНІЙ УЧАСНИК РОЗВИТКУ РЕГІОНАЛЬНОГО ІНВЕСТИЦІЙНО-БУДІВЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСУ

Равлюк В.В СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ ІННОВАЦІЙНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ РЕГІОНУ

Славін В.С. ФОРМУВАННЯ СПРИЯТЛИВОГО ІНВЕСТИЦІЙНОГО КЛІМАТУ ДЛЯ РОЗВИТКУ АГРАРНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Сорока М.П. КОНЦЕПТУАЛЬНІ НАПРЯМИ ФОРМУВАННЯ СТРАТЕГІЇ ПІДВИЩЕННЯ МІЖНАРОДНОЇ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ РЕГІОНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСЬКОГО КОМПЛЕКСУ

Сцібан О.Я. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕФЕКТИВНОГО ФУНКЦІОНУВАННЯ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ СФЕРОЮ РОЗВИТКУ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОГО КАПІТАЛУ

Холоднюк З.В. ФОРМУВАННЯ КОНЦЕПЦІЇ ДЕРЖАВНОГО УПРАВЛІННЯ РЕГІОНАЛЬНИМ РОЗВИТКОМ УКРАЇНИ ТА ЇЇ СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИМИ ТЕРИТОРІАЛЬНИМИ ПІДСИСТЕМАМИ

Чернов С.І. ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ МІЖСЕКТОРНОЮ ТА ПРОСТОРОВОЮ МОБІЛЬНІСТЮ ЛЮДЕЙ І КАПІТАЛУ НА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ