"Наука в информационном пространстве - 2011". Медицинский сектор

МЕДИЦИНСКИЙ СЕКТОР

Гафарова М.Т., Алиева Э.Э., Абдулгазис С.С., Оппанова Л.Э., Гафарова Э.А., Якубова З.А., Сырождинова Э.М. КЛЕЩИ КАК РЕЗЕРВУАР ПРИРОДНО-ОЧАГОВЫХ ИНФЕКЦИЙ

Ельникова В.О, Ишкова О.В. ВЛИЯНИЕ ФОНОВОЙ И ПРЕДРАКОВОЙ ПАТОЛОГИИ ШЕЙКИ МАТКИ НА ВОЗНИКНОВЕНИЕ РАКА ШЕЙКИ МАТКИ В СЕЛЬСКИХ РАЙОНАХ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ РАЗЛИЧНОГО ОНКОЛОГИЧЕСКОГО РИСКА

Ельникова В.О., Ишкова О.В. ЗАБОЛЕВАЕМОСТЬ РАКОМ ШЕЙКИ МАТКИ НА ТЕРРИТОРИИ КУРСКОЙ ОБЛАСТИ И ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО ЕЕ СНИЖЕНИЮ

Єрошкіна Т.В., Ткаченко В.В., Борисенко С.С. ВІДНОШЕННЯ НАСЕЛЕННЯ ДНІПРОВСЬКОГО РЕГІОНУ ДО СТАНУ ТА ЯКОСТІ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ (ЗА ДАНИМИ СОЦІОЛОГІЧНОГО ОПИТУВАННЯ)

Крупін В.Є., Кусмина Ю.Є. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ МЕДИЧНИМИ ПОСЛУГАМИ: ПРОБЛЕМИ УКРАЇНИ ТА ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД

Николенко А.С., Колесниченко Е.В. ВЛИЯНИЕ ПРОФИЛАКТИКИ ДЕФИЦИТА ЙОДА НА УСПЕВАЕМОСТЬ И АДАПТАЦИЮ СТУДЕНТОВ

Руснак І.Т., Тащук В.К., Кутайні А.Р. ГУМОРАЛЬНІ ЧИННИКИ ПРИ ГІПЕРТРОФІЇ ЛІВОГО ШЛУНОЧКА У ХВОРИХ НА ІШЕМІЧНУ ХВОРОБУ СЕРЦЯ ТА АРТЕРІАЛЬНУ ГІПЕРТЕНЗІЮ