"Социально-экономические реформы в контексте интеграционного выбора Украины - 2011": Секция 4. Стратегия предприятия на современном этапе становления экономики Украины (предпринимательская деятельность, маркетинг, учет, аудит, консалтинг).

Астратова Г.В., Норкина Е.И. К ВОПРОСУ О ХАРАКТЕРЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ИНТЕРЕСОВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ УСЛУГ (НА ПРИМЕРЕ АНТИКРИЗИСНОГО КОНСАЛТИНГА)

Большенко С.Ф., Мамедова С.Р., Криворучко О.В. ОСОБЕННОСТИ ИННОВАЦИОННОЙ СТРАТЕГИИ ПРЕДПРИЯТИЙ НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ УКРАИНЫ

Бортник Л.В. ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК ПІДПРИЄМСТВ ГОТЕЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА

Галкін О.В. ОСОБЛИВОСТІ КОНТРОЛЮВАННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ПІДПРИЄМСТВ ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСТІ З УРАХУВАННЯМ ФОРМИ ЇХ ВЛАСНОСТІ

Головань С.И., Химичева В.С. ПОДХОДЫ К ОПРЕДЕЛЕНИЮ ГУДВИЛЛА В ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Гуменюк В.В. ЕФЕКТИВНІСТЬ МАРКЕТИНГОВОЇ ПОЛІТИКИ ПІДПРИЄМСТВА

Дуфенюк О.М., Самолюк О.В. РОЛЬ САМОФІНАНСУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ В УМОВАХ КРИЗИ

Золотухина А.С., Сайко В.В. ИЗУЧЕНИЕ ПОВЕДЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ПРИ ВЫБОРЕ И ПОКУПКЕ ДЕКОРАТИВНЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ИЗДЕЛИЙ В Г. ЖЕЛТЫЕ ВОДЫ

Клєцова Н.В. ЕФЕКТИВНІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ТРУДОВИХ РЕСУРСІВ НА ПІДПРИЄМСТВАХ З ІНОЗЕМНИМИ ІНВЕСТИЦІЯМИ БІЛОПІЛЬСЬКОГО РАЙОНУ СУМСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Комоєдова Г.О. ОЦІНКА МОТИВАЦІЙНОГО КЛІМАТУ НА ПІДПРИЄМСТВІ

Лесько Ю.О. СТАН ТА ПРОБЛЕМИ ЗДІЙСНЕННЯ АУДИТОРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ

Лук'янова О.Ю. СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНА ТРАНСФОРМАЦІЯ ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВ БУДІВНИЦТВА В КОНТЕКСТІ СУЧАСНИХ ІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ

Мартиняк І.О., Перегінець О.М. ВИКОРИСТАННЯ СТРАТЕГІЙ ДИВЕРСИФІКАЦІЇ В ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ

Мелентьев Д.Ю. КОНЦЕССИЯ – ЧАСТНО-ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПАРТНЕРСТВО ДЛЯ РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ ЭЛЕКТРОТРАНСПОРТА УКРАИНЫ

Норкина Е.И. НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ КАЧЕСТВА ОКАЗЫВАЕМЫХ УСЛУГ С ПОЗИЦИЙ КОНСУЛЬТАНТА И КЛИЕНТА НА ПРИМЕРЕ АНТИКРИЗИСНОГО КОНСАЛТИНГА)

Передало Х.С. МІСІЇ ПІДПРИЄМСТВА: ПРОЦЕС ФОРМУВАННЯ ТА РЕАЛІЗАЦІЇ

Романчук А.Л. СТРАТЕГІЧНИЙ ОБЛІК: РЕАЛЬНІСТЬ ЧИ ХИМЕРА

Сайко В.В., Євтушенко В.В. ДОСЛІДЖЕННЯ МОТИВІВ СПОЖИВАННЯ МАЙБУТНІХ КЛІЄНТІВ ВЕСІЛЬНОГО АГЕНТСТВА

Сардак О.В. ДІАГНОСТИКА ЧИННИКІВ ВИБОРУ ПІДПРИЄМСТВА-РОБОТОДАВЦЯ КАНДИДАТАМИ НА ВАКАНСІЇ

Судакова О.І., Судакова Д.А. ОСНОВНІ ЗАГРОЗИ ЕКОНОМІЧНІЙ БЕЗПЕЦІ ПІДПРИЄМСТВА РІТЕЙЛУ

Тарасюк М.В. БЮДЖЕТУВАННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА ЗА ЦЕНТРАМИ ФІНАНСОВОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ (НА ПРИКЛАДІ ПІДПРИЄМСТВ З РЕАЛІЗАЦІЇ МОБІЛЬНИХ ТЕЛЕФОНІВ)

Ткаченко О.В. ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Усюк Т.В. ІНСТИТУЦІЙНЕ ЗАБЕЗЕПЕЧЕННЯ РОЗВИТКУ СІЛЬСЬКОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА: ТЕОРЕТИЧНИЙ АСПЕКТ

Харченко С.В. СТАНОВЛЕННЯ СТРАТЕГІЧНОГО ПІДХОДУ В УПРАВЛІННІ ДІЯЛЬНІСТЮ МОЛОКОПЕРЕРОБНИХ ПІДПРИЄМСТВ УКРАЇНИ

Чумак Л.Ф., Ляшенко Б.Ю ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕКЛАМЫ НА АСФАЛЬТЕ В МАРКЕТИНГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ

К списку секций