"Проблемы формирования новой экономики XXI века - 2011". Секция 1. Вызовы глобализации и изменение парадигмы экономического развития.

Базиченко В.В. ГЛОБАЛІЗАЦІЯ ТА ІНТЕГРАЦІЯ ЯК ЗАКОНОМІРНІСТЬ РОЗВИТКУ СУЧАСНОЇ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

Білоцерківець В.В., Завгородня О.О. СВІТОВА ФІНАНСОВА КРИЗА ЯК ФОРМА ПРОЯВУ ГЛИБИННИХ СУПЕРЕЧНОСТЕЙ МІЖНАРОДНОЇ ЕКОНОМІКИ ПОЧАТКУ ХХІ-ГО СТОРІЧЧЯ

Брензович К.С. ВПЛИВ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНОЇ КРИЗИ НА ТОРГІВЛЮ ПОСЛУГАМИ В УКРАЇНІ

Возьний К.З., Возьна О.К. ВПЛИВ АВРААМІЧНИХ РІЛІГІЙ НА СУЧАСНУ КОНЦЕПЦІЮ ЕКОНОМІЧНОЇ ПОБУДОВИ СУСПІЛЬСТВА

Врода Ю.Ф. ЭВОЛЮЦИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ НАУКИ И ЕЕ ВЛИЯНИЕ НА РАЗВИТИЕ ОБЩЕСТВА

Гаркуша Ю.О. БАНКІВСЬКА СИСТЕМА УКРАЇНИ В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

Грицюк І.В. ФІНАНСОВІ ВИКЛИКИ ГЛОБАЛІЗАЦІЙНОЇ ЕКОНОМІКИ

Гузь М.М. НАЦІОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ ВИЗНАЧЕННЯ ЕКОНОМІЧНОГО ДОБРОБУТУ НАСЕЛЕННЯ

Жуленков О.В. УНІВЕРСАЛЬНИЙ МЕХАНІЗМ ЦИКЛІЧНОГО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІЧНИХ СИСТЕМ

Іващенко О.А. ІНТЕГРАЦІЙНІ ВИМІРИ СВІТОВОЇ ЕКОНОМІКИ

Качуровський В.Є. ЛОГІСТИЧНИЙ ПІДХІД ЯК НОВА СУЧАСНА ТЕНДЕНЦІЯ РЕГІОНАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ

Коваленко С.І. ТРАНСКОРДОННІ КЛАСТЕРИ ЯК МОДЕЛЬ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ УКРАЇНИ

Колесников Г.Н. ФАКТОРЫ ПОЗИЦИОНИРОВАНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ ГОРОДОВ В СОВРЕМЕННОМ МИРОВОМ ХОЗЯЙСТВЕ

Кондрацька Н.М. АНАЛІЗ ТРАНЗАКЦІЙНИХ ВИТРАТ УЧАСНИКІВ РИНКУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ

Коптілий Д.В. ДОСЛІДЖЕННЯ РИНКУ ВИСОКОТЕХНОЛОГІЧНИХ ВИРОБНИЦТВ НА СВІТОВОМУ РИНКУ

Котельбан С.В., Савчук М.М. ВПЛИВ ТРАНСНАЦІОНАЛЬНИХ КОРПОРАЦІЙ НА НАЦІОНАЛЬНУ ЕКОНОМІКУ

Кравчук Н.Я. НОВА РЕКОНСТРУКЦІЯ ДЕРЖАВИ В КОНТЕКСТІ «ПРОВАЛІВ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ»

Краснікова Н.О. КАТЕГОРИЗАЦІЯ ЗОВНІШНІХ ЕКОНОМІЧНИХ ФАКТОРІВ ФОРМУВАННЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ ДЕРЖАВИ

Кушнір І.В. ГЛОБАЛЬНА ПРОБЛЕМА ПРОДОВОЛЬЧОЇ БЕЗПЕКИ

Лукьянова А.А., Воейкова О.Б. РОССИЙСКАЯ ВЫСШАЯ ШКОЛА В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ: ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ РЕШЕНИЯ

Маліновська Д.В., Говорушко Т.А. РОЗВИТОК ТЕОРЕТИЧНИХ ЗАСАД ОРГАНІЗАЦІЇ ФІНАНСОВОГО СТИМУЛЮВАННЯ ПЕРСОНАЛУ ПІДПРИЄМСТВА

Мамакова Н.Г., Малярова С.В. ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНА БЕЗПЕКА В УКРАЇНІ.

Мартыненко П.Г., Рындина И.В. СТРАХОВАНИЕ КАК СТАБИЛИЗАТОР НОВОЙ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ

Мартыненко П.Г., Рындина И.В. ТРАНСФОРМАЦИЯ ФИНАНСОВОЙ АРХИТЕКТУРЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ

Пенкаль Ю.Ю., Доценко І.О. ЕКОНОМІЧНА СУТНІСТЬ ТА АНАЛІЗ СТРАХОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ

Полещук И.И. РАЗВИТИЕ ТРАНЗИТНЫХ ЛОГИСТИЧЕСКИХ СХЕМ В ГЛОБАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКЕ

Пришляк В.М., Підвальна О.Г., Пришляк Н.В. МЕНЕДЖМЕНТ ВИРОБНИЦТВА РІДКИХ БІОПАЛИВ У СВІТІ

Рукавіцина С.Ю., Говорушко Т.А. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВОЮ СТІЙКІСТЮ ПІДПРИЄМСТВА ЗА ДОПОМОГОЮ КАПІТАЛІЗАЦІЇ

Самсонов М.І. ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ВНУТРІШНЬОГО ТА ЗОВНІШНЬОГО БАНКІВСЬКОГО МОНІТОРИНГУ

Столярчук Я.М. ХАРАКТЕР СТРУКТУРНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ СВІТОВОГО ВИРОБНИЦТВА В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

Табенська Ю.В. РЕАЛІЇ ЗДІЙСНЕННЯ ДЕРЖАВНОГО ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ ОРГАНАМИ ДЕРЖАВНОЇ ФІНАНСОВОЇ ІНСПЕКЦІЇ

Тульська А. МЕТОДИ КОНКУРЕНТНОЇ БОРОТЬБИ В УМОВАХ РИНКУ

Хуснутдинова С.Р., Валиуллина Р.Ф. ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ КАК ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРЕИМУЩЕСТВО РАЗВИТИЯ ГОРОДСКОГО ТУРИЗМА

Шадура-Никипорець Н.Т., Мініна О.В. РОЗВИТОК НАЦІОНАЛЬНИХ ЕКОНОМІК В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ

Юрій Е.О., Петрук О.Ф. ВПЛИВ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ НА ФОНДОВІ РИНКИ СВІТУ

 

К списку секций