"Проблемы формирования новой экономики XXI века - 2011". Секция 2. Новые ориентиры национальных стратегий экономического развития.

Банченко В.А. ЗНАЧЕННЯ БОРГОВОЇ БЕЗПЕКИ ДЛЯ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ

Бараннік В.І., Доценко І.О. ВАЖЛИВІСТЬ ВИКОРИСТАННЯ ЛІНІЙ ПІДТРИМКИ ТА ОПОРУ І ФІГУР ТЕХНІЧНОГО АНАЛІЗУ В ПРОГНОЗУВАННІ КОТИРУВАННЯ УКРАЇНСЬКИХ ЕМІТЕНТІВ ДЛЯ МАЙБУТНЬОГО ПРОГНОЗУВАННЯ СТАНУ ФОНДОВОГО РИНКУ КРАЇНИ

Басюркіна Н.Й. СУЧАСНИЙ КУРС АГРОПРОМИСЛОВОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ

Башлай С.В. ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНКІНГ В ПРОЦЕСІ IPO

Безвербна О.М. ПРОГРАМНО-ЦІЛЬОВИЙ ПІДХІД ДО ФОРМУВАННЯ БЮДЖЕТУ

Бєлікова Н.В. ТЕОРЕТИЧНЕ ПІДГРУНТЯ СИСТЕМНИХ РЕФОРМ

Бойко Є.О. ПЕРСПЕКТИВИ СТВОРЕННЯ МОРСЬКОГО ТРАНСКОРДОННОГО КЛАСТЕРА В УКРАЇНІ

Бугас Т.В., Доценко І.О. РИНОК НЕБАНКІВСЬКИХ ФІНАНСОВИХ ПОСЛУГ УКРАЇНИ: ПОТОЧНИЙ СТАН ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

Громадская О.С. ПРОБЛЕМА НИЗКОГО УРОВНЯ ДОВЕРИЯ В БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЕ РОССИИ

Гулько Л.Г., Кунда Н.В. ОСНОВНІ ШЛЯХИ МІНІМІЗАЦІЇ КРЕДИТНИХ РИЗИКІВ В ДІЯЛЬНОСТІ КОМЕРЦІЙНИХ БАНКІВ

Джур О.Є. НОВІ ОРІЄНТИРИ НАЦІОНАЛЬНИХ СТРАТЕГІЙ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ

Іващенко П.О., Дудін М.М. МЕХАНІЗМ ВПЛИВУ ТІНЬОВОЇ ЕКОНОМІКИ НА ЕКОНОМІЧНУ БЕЗПЕКУ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В УКРАЇНІ

Ключник Е.К. МОНИТОРИНГ СОСТОЯНИЯ ОСНОВНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ФОНДОВ РЫБНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИИ ЕЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

Кожевникова С.Ю., Кожевников В.А. ОТ ИНДУСТРИАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКИ К «СЕРВИСНОЙ» И ДАЛЕЕ К «ЭКОНОМИКЕ ПЕРЕЖИВАНИЙ»

Міщенко Н.А. НЕОБХІДНІСТЬ РЕСТРУКТУРИЗАЦІЇ ДОХОДІВ НА ФОНІ НИЗЬКОГО РІВНЯ ЖИТТЯ НАСЕЛЕННЯ УКРАЇНИ

Немцев Д.А. ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДОВ КВАЛИМЕТРИИ ДЛЯ ИЗМЕРЕНИЯ ПОКАЗАТЕЛЕЙ КАЧЕСТВА РАБОТЫ ПОСТАВЩИКОВ

Нікішина О.В. СТРАТЕГІЯ РОЗВИТКУ ДЕРЖАВНОГО РИНКУ ЗЕРНА В УМОВАХ ГЛОБАЛІЗАЦІЙНИХ ВИКЛИКІВ

Объедкова Л.В. НЕОБХОДИМОСТЬ СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПЛАНИРОВАНИЯ ДЛЯ РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КООПЕРАТИВОВ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ

Панасенко Д.А. ЧИННИКИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ВІТЧИЗНЯНИХ ПІДПРИЄМСТВ НА РИНКУ ОЗБРОЄННЯ

Перевозова І.В., Рудейчук С.В., Плець І.І. ЗМІСТ ДЕРЖАВНОГО БОРГУ В КОНТЕКСТІ СУЧАСНОГО ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ КРАЇНИ

Печникова А.С. ОЦЕНКА СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ СЕВЕРО-КАВКАЗСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА

Прицюк Л.А. СТРАТЕГІЧНІ ПРІОРИТЕТИ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ ПОСЕРЕДНИКІВ НА АВТОМОБІЛЬНОМУ РИНКУ УКРАЇНИ

Ріктор Т.Л. ЯКІСТЬ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ ЯК ПОКАЗНИК ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ КРАЇНИ

Рубан С.В. НОВЫЕ ОРИЕНТИРЫ НАЦИОНАЛЬНЫХ СТРАТЕГИЙ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

Селищева Т.А. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СЕКТОРОВ ТРАДИЦИОННОЙ И НОВОЙ ЭКОНОМИКИ РОССИИ

Смирнова О.А. ТРАНСФОРМАЦИЯ СТРУКТУРЫ РЕАЛЬНОГО СЕКТОРА РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ

Старикова С.С. НАЛОГОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Стоян К.С. ДЕРЖАВНЕ РЕГУЛЮВАННЯ МІЖНАРОДНОГО ТУРИЗМУ УКРАЇНИ В УМОВАХ ЄВРОІНТЕГРАЦІЇ

Ткаліч Т.І. СУЧАСНЕ РИНКОВЕ ГОСПОДАРСТВО ЯК СИНТЕЗ ПІДПРИЄМНИЦЬКИХ ТА НЕПРИБУТКОВИХ ОРГАНІЗАЦІЙ

Химич І.Г. ФІНАНСОВИЙ АНАЛІЗ ЯК ВИД ДІАГНОСТИКИ ФІНАНСОВОГО СТАНУ ПІДПРИЄМСТВА

Хміль Н.В. СТРАТЕГІЧНІ АСПЕКТИ УДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ СТАЛИМ РОЗВИТКОМ СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА

Чижевська К.Г. ПРІОРИТЕТНІ ШЛЯХИ РОЗВИТКУ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПОТЕНЦІАЛУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

Шевченко В.І. РЕАЛІЗАЦІЯ ДВОВЕКТОРНОЇ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ПОЛІТИКИ УКРАЇНИ: МОЖЛИВОСТІ ТА ЗАГРОЗИ

Юшин С.А. МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ – СОСТАВЛЯЮЩАЯ ГОСУДАРСТВА ИЛИ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА?

Янов В.В. СТРАТЕГИЯ УПРАВЛЕНИЯ РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКОЙ — ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ

 

К списку секций