"Проблемы формирования новой экономики XXI века - 2011". Секция 4. Региональные аспекты развития и проблемы формирования сбалансированного экономического пространства.

Атамас О.П. УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ІНФРАСТРУКТУРИ НА РЕГІОНАЛЬНОМУ РІВНІ

Бессонова Л.Н. КАЧЕСТВО ЖИЗНИ НАСЕЛЕНИЯ ХМАО – ЮГРЫ: ПРОБЛЕМЫ И РЕГИОНАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ

Бубнова И.Ю. РАЗВИТИЕ РЕГИОНАЛЬНОГО РЫНКА БАНКОВСКИХ ПРОДУКТОВ И УСЛУГ

Василиха Н.В. ТУРИСТИЧНА АКТИВНІСТЬ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ РИНКУ ТУРИСТИЧНИХ ПОСЛУГ

Дичка М.В. КОНКРЕТИЗАЦІЯ МЕХАНІЗМУ ДЕРЖАВНО-ПРИВАТНОГО ПАРТНЕРСТВА У ТУРИСТИЧНІЙ ІНДУСТРІЇ ЗАКАРПАТТЯ

Исламова С.В. ОСОБЕННОСТИ СТРАТЕГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ В РОССИИ

Киш Л.М., Порохня Ю.Л. ВПЛИВ ЕКСПОРТНО-ІМПОРТНИХ ОПЕРАЦІЙ НА ЕКОНОМІЧНУ СТАБІЛЬНІСТЬ КРАЇНИ

Ковалева И.Н., Саркисян Т.И. ОСОБАЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЗОНА И ФОРСАЙТ – ОСНОВА РАЗВИТИЯ РЕГИОНАЛЬНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ КЛАСТЕРОВ

Коцан Л.З. СУЧАСНІ ТЕНДЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ФІНАНСОВОГО СЕКТОРА ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

Кошкин В.К. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГЕОИНФОРМАЦИОНЫХ СИСТЕМ ДЛЯ ЭФФЕКТИВНОЙ РАБОТЫ ЖКХ

Крищенко К.Є., Чернівецької ОДА, Куцяк В.О., ПРОБЛЕМИ ДИФЕРЕНЦІАЦІЇ ДОХОДІВ НАСЕЛЕННЯ В ПІСЛЯКРИЗОВИЙ ПЕРІОД

Левшук А.А. СПРОЩЕНА СИТЕМА ОПОДАТКУВАННЯ: ЗМІНИ ТА СТИМУЛИ ДЛЯ ПОДАЛЬШОГО РОЗВИТКУ МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА

Неустроєв Ю.Г. ФОРМУВАННЯ РИНКУ ВТОРИННИХ ТЕХНІЧНИХ ЗАСОБІВ ДЛЯ АГРАРНОЇ СФЕРИ В УКРАЇНІ

Пахомова А.В., Одинцова Т.Н., Будунов К.А. РЕГИОНАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ УСЛУГ В СФЕРЕ ТУРИЗМА

Петров А.В., Зубарев А.К. ГОРОДСКАЯ ЛОГИСТИКА (НА ПРИМЕРЕ ТРАНСПОРТНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОРОДСКИХ СТАНЦИЙ СКОРОЙ МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ)

Пихтарева А.В. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ САМАРСКОГО РЕГИОНА

Поленкова М.В. СТАЛИЙ РОЗВИТОК СІЛЬСЬКИХ ТЕРИТОРІЙ У КОНТЕКСТІ ПРОБЛЕМ СІЛЬСЬКОГО РОЗВИТКУ

Седікова І.О., Бренер О.Д. НАПРЯМИ ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНОЇ СИСТЕМИ УПРАВЛІННЯ ЛОГІСТИЧНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ ПІДПРИЄМСТВ ЗЕ-РНОВОГО ПІДКОМПЛЕКСУ

Седікова І.О., Килинчук О.Є. АНАЛІЗ РОЗВИТКУ РИНКУ ПИВОБЕЗАЛКОГОЛЬНОЇ ГАЛУЗІ

Сокровольська Н.Я., Білик М.В. АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ РЕГУЛЮВАННЯ МІЖБЮДЖЕТНИХ ВІДНОСИН В УКРАЇНІ

Стрілець В.М. ПОДАТКОВЕ РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІЧНИХ ІНТЕРЕСІВ СУБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРЮВАННЯ

Тонышева Л.Л., Заруба О.В. РАЗВИТИЕ ПРИНЦИПОВ УПРАВЛЕНИЯ ЭКОНОМИКОЙ РЕГИОНА В УСЛОВИЯХ СЕРВИСНОЙ ОРИЕНТАЦИИ

Хасаншин И.А. ПРИМЕНЕНИЕ МЕТОДОЛОГИИ СИСТЕМЫ СБАЛАНСИРОВАННЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В ОПРЕДЕЛЕНИИ СТРАТЕГИЧЕСКИХ ПЕРСПЕКТИВ ЭЛЕКТРОННОГО РЕГИОНА

Хвалёва Н.В. ФОРМИРОВАНИЕ СБАЛАНСИРОВАННОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПРОСТРАНСТВА РЕГИОНА ЧЕРЕЗ ЦЕЛЕВЫЕ ПРОГРАММЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ

Шляпкин А.В., Шлегель О.А. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЗАЩИТЫ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ ПРЕДПРИЯТИЯ СФЕРЫ УСЛУГ

К списку секций