"Проблемы формирования новой экономики XXI века - 2011". Секция 7. Финансовые риски новой экономики и пути их минимизации. Перспективы кредитной и налоговой политики.

Балашова Р.І., Галінцева Я.Г. МЕТОДОЛОГІЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОГНОЗУВАННЯ ВПЛИВУ ФІНАНСОВИХ РИЗИКІВ НА ЕКОНОМІЧНИЙ РОЗВИТОК ТУРИСТИЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ

Білинська У.В. ОСНОВНІ ПРИНЦИПИ УПРАВЛІННЯ РИЗИКАМИ ПІДПРИЄМСТВА

Бричеев В.А. ПРИЧИНЫ И ПОСЛЕДСТВИЯ ОТТОКА КАПИТАЛА ИЗ РОССИИ

Глотова И.И., Павлова Н.Г. КРЕДИТНОЙ И НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

Головащенко И.О., Грачева И.И. ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ И ЗАДАЧИ КРЕДИТНО-БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ УКРАИНЫ

Гордіца Т.М. ОСНОВНІ ФАКТОРИ ВПЛИВУ НА ПОЯВУ ДЕПОЗИТНОГО РИЗИКУ З ТОЧКИ ЗОРУ БАНКУ

Дзюблюк О.В. ПЕРСПЕКТИВИ ОПТИМІЗАЦІЇ ОСНОВНИХ ІНСТРУМЕНТІВ ГРОШОВО-КРЕДИТНОГО РЕГУЛЮВАННЯ ЕКОНОМІКИ В КРИЗОВИЙ ПЕРІОД

Єгорова О.О. ВДОСКОНАЛЕННЯ СПЕЦІАЛЬНИХ ПОДАТКОВИХ РЕЖИМІВ В УКРАЇНІ

Запаранюк Т.В. ПРАВИЛА ГРОШОВО-КРЕДИТНОЇ ПОЛІТИКИ ЦЕНТРАЛЬНОГО БАНКУ І ОСОБЛИВОСТІ ЇХ ЗАСТОСУВАННЯ В УКРАЇНІ

Захарова О.Л. НЕОБХІДНІСТЬ УПРАВЛІННЯ ФІНАНСОВИМИ РИЗИКАМИ ПІДРИЄМСТВА

Кальченко О.М. ОЦІНКА РИЗИКІВ ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ ТУРИСТИЧНОЇ ГАЛУЗІ

Клишина Ю.Е., Волобуева О.В. МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К СОСТАВУ ЗВЕНЬЕВ ФИНАНСОВОЙ СИСТЕМЫ

Кравець В.І. МОДЕЛЬ УДОСКОНАЛЕННЯ ІНСТИТУЦІЙНОЇ СТРУКТУРИ ФІНАНСОВОГО РИНКУ УКРАЇНИ

Кулиняк І.Я., Бережанська О.В. УПРАВЛІННЯ ВАЛЮТНИМ РИЗИКОМ КОМЕРЦІЙНОГО БАНКУ

Кучер Р.В. ПРОБЛЕМА ВИЗНАЧЕННЯ ЛІКВІДНИХ ЗАСОБІВ ЯК ЗАСІБ ДЛЯ ЗМЕНШЕННЯ РИЗИКІВ

Кучин С.П., Коротка М.Л. ПЕРСПЕКТИВИ СТВОРЕННЯ БАНКУ РОЗВИТКУ В УКРАЇНІ

Матлага Л.О. ПРОБЛЕМИ ВПРОВАДЖЕННЯ БАЗЕЛЬСЬКИХ РЕКОМЕНДАЦІЙ В ПРОЦЕСІ РОЗВИТКУ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ

Мацера С.М. ДИВІДЕНДНА ПОЛІТИКА ЯК ЗАПОРУКА ПОЗИТИВНОГО КОРПОРАТИВНОГО ІМІДЖУ ПІДПРИЄМСТВА

Нікітін А.В., Брітченко І.Г. СУЧАСНІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ БАНКІВСЬКОГО РИНКУ УКРАЇНИ

Островська Н.С. ЕФЕКТИВНІСТЬ УПРАВЛІННЯ КОМЕРЦІЙНИМИ БАНКАМИ УКРАЇНИ В СУЧАСНИХ УМОВАХ

Петришина О.В. ПОДАТКОВИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ: РЕАЛІЇ ТА ПЕРСПЕКТИВИ

Прийдун Л.М. ТЕОРЕТИЧНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ КРЕДИТНИМ РИЗИКОМ БАНКУ

Роговцева М.В. НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ НАЛОГОВОЙ ПОЛИТИКИ РОССИИ

Сліпчик О.О. ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ КРЕДИТУВАННЯ ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВ

Томилина Е.П., Васильева О.А. ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ АКТИВАМИ ЗАКРЫТЫХ ПАЕВЫХ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ФОНДОВ КАК ОСОБО РИСКОВЫХ ВЕНЧУРНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ

Харевич А.С. ЧИННИКИ ФОРМУВАННЯ КРЕДИТНОГО ПОТЕНЦІАЛУ БАНКІВСЬКОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ

Шафоростова Э.Ю. ОРГАНИЗАЦИЯ КРЕДИТНОЙ ПОЛИТИКИ В БАНКА УКРАИНЫ

Шляпкин А.В., Горячкина О.С. МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ОЦЕНКИ УРОВНЯ ИНФЛЯЦИИ

 

К списку секций