"Проблемы формирования новой экономики XXI века - 2011". Секция 10. Экологические последствия экономических процессов. Качество экономического роста та устойчивое экологосберегающее развитие.

Воронецька B.С. ЕКОЛОГІЧНИЙ МАРКЕТИНГ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ АГРАРНИМ СЕКТОРОМ ЕКОНОМІКИ

Гейдт О.П. РОЗВИТОК ЕКОЛОГОБЕЗПЕЧНИХ ТЕХНОЛОГІЙ В СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОМУ ВИРОБНИЦТВІ

Гончар Л.А. ПРОДОВОЛЬЧА БЕЗПЕКА ЯК ОСНОВА НАЦІОНАЛЬНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ

Денисенко С.М. РОЗВИТОК ВИРОБНИЦТВА ЕКОБЕЗПЕЧНОЇ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОДУКЦІЇ

Джур О.Е., Ерохина И.В. ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ

Жуматкан М.Б. АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ИСТОЧНИКИ ЭНЕРГИИ В ИННОВАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКЕ

Замула Х.П. ЕКОЛОГО-ЕКОНОМІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ РОЗВИТКУ ЛІСОГОСПОДАСРЬКОГО КОМПЛЕКСУ НА РАДІОАКТИВНО ЗАБРУДНЕНИХ ТЕРИТОРІЯХ

Кочерга М.М. РОЗВИТОК ЕКОЛОГІЧНОГО АУДИТУ В СИСТЕМІ УПРАВЛІННЯ СІЛЬСЬКИМ ГОСПОДАРСТВОМ

Кугушева Т.В., Щербакова М.В. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ МЕТОДОВ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО АУДИТА НА ПРЕДПРИЯТИЯХ СИСТЕМЫ ВОДОПОЛЬЗОВАНИЯ

Окрушко С.Є. ЗНЕЗАРАЖЕННЯ НЕПРИДАТНИХ ПЕСТИЦИДІВ У ВІННИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ

Орлова В.М., Хілько А.В. КАРТА ПОЗИЦІОНУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНО БЕЗПЕЧНИХ ПРОДУКТІВ НА СПОЖИВЧОМУ РИНКУ

Поліщук О.А., Закревська А.В., Рудик А.М. ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ ЕКОЛОГІЗАЦІЇ ВИРОБНИЦТВА У КОНТЕКСТІ ФОРМУВАННЯ ГОСПОДАРСЬКОГО МЕХАНІЗМУ ОПТИМАЛЬНОГО ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ

Проха Л.М., Сподіна О.П. АНАЛІЗ ЕКОЛОГІЧНИХ ПРОБЛЕМ УКРАЇНИ В РОЗРІЗІ ЕКОНОМІЧНИХ ТА ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ВЛАСТИВОСТЕЙ РЕГІОНІВ

Райымбекова А.К. ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА КАК ВАЖНАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ В СИСТЕМЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МЕНЕДЖМЕНТА НЕДРОДОБЫВАЮЩИХ КОМПАНИЙ

Рубек Н.А., Нагай О.І. ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ БІОГАЗОВОЇ ЕНЕРГЕТИКИ В УКРАЇНІ

Сабат В.М. ЕКОНОМІЧНІ АСПЕКТИ ВЗАЄМОДІЇ СУСПІЛЬСТВА І ПРИРОДИ

Тижай Н.В., Костюк О.С. «ЗЕЛЕНИЙ МАРКЕТИНГ» В КОНТЕКСТІ СОЦІАЛЬНО-ЕТИЧНОГО МАРКЕТИНГУ

Шморгун О.В. ПРІОРИТЕТИ ЕКОЛОГІЧНОЇ ПОЛІТИКИ СКАНДИНАСЬКИХ КРАЇН: ВІДПОВІДЬ НА ГЛОБАЛЬНІ ВИКЛИКИ

Ядуха С.И. ЛИЗИНГ КАК ОДНА ИЗ ПЕРСПЕКТИВНЫХ ФОРМ ИНВЕСТИРОВАНИЯ В ПРИРОДООХРАННУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

 

К списку секций