Материалы II МНПК "День науки - 2011"

Электронные версии материалов конференции представлены в формате *.pdf.  Для просмотра файла необходима программа Adobe Reader.

Выходные данные сборника приведены на языке оригинала.


День науки : зб. наук. праць II Міжнар. наук.-практ. конф., 17–18 листоп. 2011 р. / за заг. ред. Ю. О. Шепеля. – Дніпропетровськ : Біла К.О., 2011. – 120 с.

ISBN 978-617-645-010-8


У збірнику надруковано матеріали II Міжнародної науково-практичної конференції, яка відбулася 17–18 листопада 2011 року у м. Дніпродзержинськ (Україна). Для студентів, аспірантів, викладачів вишів та наукових закладів.