Материалы II МНПК "Проблемы формирования новой экономики XXI века - 2011"

Электронные версии материалов конференции представлены в формате *.pdf. Для просмотра файла необходима программа Adobe Reader.

Выходные данные сборника приведены на языке оригинала.


Проблеми формування нової економіки ХХІ століття : матеріали ІV Міжнар. наук.-практ. конф., 22–23 груд. 2011 р. : у 8 т. – Дніпропетровськ : Біла К. О., 2011.  

ISBN 978-617-645-015-3

У збірнику надруковано матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми формування нової економіки ХХІ століття».
Для студентів, аспірантів, викладачів ВНЗів та наукових закладів.


Т. 1 : Виклики глобалізації та зміни парадигми економічного розвитку. – 2011. – 112 с.

ISBN 978-617-645-016-0


Т. 2 : Нові орієнтири національних стратегій економічного розвитку. – 2011. – 124 с.

ISBN 978-617-645-017-7


Т. 3 : Економіка підприємства та зміни пріоритетів підприємництва у ХХІ столітті. – 2011. – 118 с.

ISBN 978-617-645-018-4


Т. 4 : Регіональні аспекти розвитку та проблеми формування збалансованого економічного простору. – 2011. – 108 с.

ISBN 978-617-645-019-1


Т. 5 : Інвестиційно-інноваційні пріоритети нової постіндустріальної економіки. – 2011. – 109 с.

ISBN 978-617-645-020-7


Т. 6 : Економіка праці та пріоритет соціальної політики у новій економіці ХХІ століття. – 2011. – 95 с.

ISBN 978-617-645-021-4


Т. 7 : Методологія статистичної обробки економічної інформації та шляхи зниження фінансових ризиків. – 2011. – 116 с.

ISBN 978-617-645-022-1


Т. 8 : Актуальні питання економічного простору сучасності. – 2011. – 127 с.

ISBN 978-617-645-023-8


01-03.02.2012: Авторские экземпляры рассылаются на указанные контактные адреса. Уведомления с номерами заказных писем направляются на электронные ящики авторов по мере получения этой информации от работников Укрпочты.