Материалы III МНПК "Стратегия экономического развития стран в условиях глобализации - 2012"

Электронные версии материалов конференции представлены в формате *.pdf. Для просмотра файла необходима программа Adobe Reader.

Выходные данные приведены на языке издания.


Програма ІIІ Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених та студентів "Стратегія економічного розвитку країн в умовах глобалізації".


МАТЕРІАЛИ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Стратегія економічного розвитку країн в умовах глобалізації : матеріали ІІІ Міжнар. наук.-практ. конф. молодих учених та студентів, 17-18 лют. 2012 р. : У 5 т. – Дніпропетровськ : Біла К. О., 2012.

ISBN 978-617-645-027-6


Т. 1 : Тенденції економічного розвитку країн світу та регіонів. – 2012. – 190 с.

ISBN 978-617-645-028-3


Т. 2. Державне регулювання економічного розвитку країн світу. – 2012. – 100 с.

ISBN 978-617-645-029-0


Т. 3 : Світова економіка і міжнародні економічні відносини. – 2012. – 108 с.

ISBN 978-617-645-030-6


Т. 4 : Міжнародна інвестиційно-інноваційна діяльність. – 2012. – 126 с.

ISBN 978-617-645-031-3


Т. 5 : Управління конкурентоспроможністю та стратегіями країн (галузей, компаній). – 2012. – 124 с.

ISBN 978-617-645-032-0