Спецпроект-2012. Поступившие работы. Секция "Государственное управление"

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ
1.      Теория и история государственного управления

Анищенко П.Н. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ СЛУЖБ И УЧРЕЖДЕНИЙ

2.      Механизмы государственного управления

Оліфіренко Л.Д., Самійленко Г.М. МЕХАНІЗМИ РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНОЇ ПОЛІТИКИ ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ВІТЧИЗНЯНИХ КОМПАНІЙ

Підмогильний О.О. ВИДИ, ПІДСТАВИ, ОСОБЛИВОСТІ ПРОВЕДЕННЯ ТА СТАТИСТИЧНІ ДАНІ ЗАСТОСУВАННЯ ПРОЦЕДУР ДЕРЖАВНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ В УКРАЇНІ ПРОТЯГОМ 2007-2012 РОКІВ

3.      Государственная служба

Воронина Л.И. ПРОБЛЕМЫ В РАЗРАБОТКЕ И ВНЕДРЕНИИ КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА К ОЦЕНКЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ГРАЖДАНСКИХ СЛУЖАЩИХ: СОСТОЯНИЕ И ПЕРСПЕКТИВЫ

4.      Местное самоуправление

Погарцев А.В., Макарова Т.В., Плотникова Т.В. О РАЗРАБОТКЕ И РЕАЛИЗАЦИИ СТРАТЕГИЙ РАЗВИТИЯ В РЕГИОНАХ

Тимошенко Н.В. ВПЛИВ ВІДКРИТОСТІ І ПРОЗОРОСТІ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ УКРАЇНИ НА ЕФЕКТИВНІСТЬ УПРАВЛІНСЬКИХ РІШЕНЬ