Спецпроект-2012. Поступившие работы. Секция "Педагогические науки"

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

1.      Общая педагогика и история педагогики

Дегтярев А.А., Дегтярев Д.А., Старыгин В.С. ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ВЗГЛЯДЫ И.Г. ПЕСТАЛОЦЦИ

Зелянина С.Н. РАЗВИТИЕ ЯЗЫКОВОГО ОБРАЗОВАНИЯ В СТРАНАХ СЕВЕРНОЙ ЕВРОПЫ В XX – НАЧАЛЕ XXI ВЕКА

Поприткіна Д.Ш. УМОВИ ВИКОРИСТАННЯ ТЗН, ЯК ЗАСОБУ ВПРОВАДЖЕННЯ НОП У РОБОТУ МАЙСТРА ВИРОБНИЧОГО НАВЧАННЯ ЗАКЛАДІВ ПРОФТЕХОСВІТИ (друга половина ХХ століття)

2.      Теория и методика профессионального образования

Бігуняк Т.В., Федонюк Л.Я., Муц Л.Б., Тусик О.Т., Ярема О.М. МЕТОДИКА ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ У ВИКЛАДАННІ МЕДИЧНОЇ БІОЛОГІЇ, ПАРАЗИТОЛОГІЇ ТА ГЕНЕТИКИ

Голикова Е.П. ИННОВАЦИОННЫЕ ФОРМЫ ПРОВЕРКИ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ ПО БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ВУЗЕ

Гребець О.Б. ВИКОРИСТАННЯ ТРЕНІНГОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ В ЕКОНОМІЧНІЙ ОСВІТІ

Дружченко Т.П. ОСОБЛИВОСТІ ФОРМУВАННЯ МІЖКУЛЬТУРНОЇ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ В НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ

Коробчук Т.І., Коробчук Л.І. ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ПІДХІД В ОРГАНІЗАЦІЇ ЕФЕКТИВНОЇ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ ТЕХНІЧНОГО ПРОФІЛЮ

Красовская Н.А. ДЕЛОВАЯ ИГРА КАК МЕТОД ФОРМИРОВАНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ НАВЫКОВ У СТУДЕНТОВ

Ларюшкина Н.Е., Плотникова А.И. ПОДГОТОВКА БАКАЛАВРОВ В ОБЛАСТИ ИНФОРМАТИКИ И ВЫЧИСЛИТЕЛЬНОЙ ТЕХНИКИ С ПОЗИЦИЙ КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА

Рудницьких О.В. ОСВІТНЯ МОДЕЛЬ РИТИ ТА КЕННЕТА ДАН В КОНТЕКСТІ КОНЦЕПЦІЇ ІНТЕГРАЛЬНОЇ ОСВІТИ

3.      Социальная педагогика

Дуднєва Ю.Е., Кір’ян О.І. НАВЧИТИ БУТИ БАГАТИМ - ЗАВДАННЯ НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ

4.      Теория и методика воспитания

Гафурова Р.Ф. АНАЛИТИЧЕСКАЯ ФИЛОСОФИЯ - ОСНОВА СТАНОВЛЕНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО АНАЛИЗА В ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ШКОЛЕ

Красножон Г.А., Крыжановская О.П. КОМПЕТЕНТНОСТНЫЙ ПОДХОД КАК ОСНОВА ВЫСШЕГО МЕДИЦИНСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ

5.      Информационно коммуникационные технологии в образовании

Бекиш М.М., Хоменко Е.А. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАТИВНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ОБУЧЕНИИ ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ В ВУЗе

Дзюбан Н.В. МЕДИАОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В ПРОЦЕССЕ ОБУЧЕНИЯ АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ

Захарова Н.И. ВЛИЯНИЕ ИНФОРМАЦИОННО-КОММУНИКАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НА ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ В ТЕХНИЧЕСКОМ ВУЗЕ

Зубова Л.В. МУЛЬТИМЕДИА ПРЕЗЕНТАЦИЯ – ИСТОЧНИК ПОВЫШЕНИЯ ВНУТРЕННЕЙ МОТИВАЦИИ СТУДЕНТОВ

Карабін О.Й. ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ПІДГОТОВЦІ МАЙБУТНІХ УЧИТЕЛІВ ГУМАНІТАРНИХ ДИСЦИПЛІН

Козак Т.М. УБЕЗПЕЧЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНОГО СЕРЕДОВИЩА УЧНІВ ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ ВІД НЕГАТИВНОГО ВПЛИВУ ІНТЕРНЕТУ

Скасків Г.М. ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ ТЕХНОЛОГІЙ ПРИ НАВЧАННІ ІНФОРМАТИКИ У СЕРЕДНІЙ ШКОЛІ