Спецпроект-2012. Поступившие работы. Секция "Юридические науки"

ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ

1.      Теория и история государства и права

Богма А.В. СТАНОВЛЕННЯ ТА РОЗВИТОК БЕЗОПЛАТНОЇ ПРАВОВОЇ ДОПОМОГИ В СТАРОДАВНЬОМУ РИМІ

2.      Конституционное право; муниципальное право

Беспалова Е.А. ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПОСТРОЕНИЯ СОЦИАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВА В РФ

3.      Гражданское право

Фоменко М.О. ПРАВОВІ ТА ІСТОРИЧНІ АСПЕКТИ РОЗВИТКУ ЦИВІЛЬНОГО СУДОЧИНСТВА В УКРАЇНИ

4.      Хозяйственное право

5.      Трудовое право; право социального обеспечения

Підпала І.В. ОПЛАТА ПРАЦІ МОРЯКІВ: ТЕНДЕНЦІЇ СЬОГОДЕННЯ

6.      Земельное, аграрное, экологическое право
7.      Административное, финансовое, информационное право

8.      Криминалистика; криминально исполнительное право; судебная экспертиза

Гнатенко Є.С. ПРОБЛЕМИ ДИФЕРЕНЦІАЦІЇ ОКРЕМИХ КАТЕГОРІЙ ОСІБ, ЯКІ ЗАСУДЖЕНІ ДО ПОКАРАННЯ У ВИДІ ПОЗБАВЛЕННЯ ВОЛІ НА ПЕВНИЙ СТРОК ЗА ДЛЯ ПРОЦЕСУ ЇХ РОЗПОДІЛУ МІЖ КРИМІНАЛЬНО-ВИКОНАВЧИМИ УСТАНОВАМИ РІЗНОГО РІВНЯ БЕЗПЕКИ

9.      Международное право