Спецпроект-2012. Поступившие работы. Секция "Психологические науки"

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ 1.      Общая психология, история психологии 2.      Психофизиология 3.      Психология труда; инженерная психология

Андрєєва І.А. ОРГАНІЗАЦІЙНА ПОВЕДІНКА ПЕРСОНАЛУ: ПОГЛЯД НА ПРОБЛЕМУ

4.      Медицинская психология 5.      Социальная психология

Завада Т.Ю. Перфекціонізм як чинник соціальної дезадаптивності особистості

6.      Педагогическая и возрастная психология

Колтунович Т.А. ОСОБЛИВОСТІ СТРУКТУРНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ МЕХАНІЗМІВ ПСИХОЛОГІЧНОГО ЗАХИСТУ У ВИХОВАТЕЛІВ З РІЗНИМИ РІВНЯМИ СФОРМОВАНОСТІ ПРОФЕСІЙНОГО ВИГОРАННЯ

Скляренко О.Н. ФОРМИРОВАНИЕ ПРОСТРАНСТВЕННЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ У ДОШКОЛЬНИКОВ