Наука в информационном пространстве - 2012. Поступившие работы. Секция "Философские науки"

ФИЛОСОФСКИЕ НАУКИ

1.      Онтология, гносеология, феноменология
2.      Диалектика и методология познания,
3.      Социальная философия и философия истории
Відьменко М.О. ПОЗИТИВНІ ДЕВІАЦІЇ В СУСПІЛЬСТВІ
Зубов В.А. СУЧАСНА ЛЮДИНА: СВІТОГЛЯДНІ ПОШУКИ
Іванов Є.В. «СИНЯ ЕКОНОМІКА» ГЮНТЕРА ПАУЛІ У ФОКУСІ ФІЛОСОФІЇ СОЦІАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ
Котов Ж.В. К ИСТОКАМ СОВРЕМЕННОЙ ФИЛОСОФИИ
Кривега Л.Д. АРАБСЬКИЙ СВІТ: НАПРЯМКИ ЗМІН

4.      Философская антропология, философия культуры
5.      История философии
6.      Логика, этика, эстетика
7.      Философия науки и образования
Сакун Г.О. МЕТОДОЛОГІЧНІ ОРІЄНТИРИ СУЧАСНОЇ СИСТЕМИ ОСВІТИ