Электронные варианты V МНПК "Проблемы формирования новой экономики ХХI века. 2012"

Уважаемые авторы!

 

Электронные версии материалов конференции представлены в формате *.pdf. Для просмотра файла необходима программа Adobe Reader.

Выходные данные приведены на языке издания.


МАТЕРІАЛИ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Проблеми формування нової економіки ХХІ століття : матеріали V Міжнар. наук.-практ. конф., 21–22 груд. 2012 р. : у 3 т. – Дніпропетровськ : Біла К. О., 2012.

ISBN 978-617-645-090-0

У збірнику надруковано матеріали V Міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми формування нової економіки ХХІ століття»
Для студентів, аспирантів, викладачів ВНЗів та наукових закладів.


Т. 1 : Теоретичні та практичні аспекти економіки. – 2012. – 109 с.

ISBN 978-617-645-091-7

Даний том містить роботи з секцій «Виклики глобалізації та зміни парадигми економічного розвитку», «Інвестиційно-інноваційні пріоритети нової постіндустріальної економіки», «Фінансові ризики нової економіки та шляхи їх мінімізації. Пер­спективи кредитної та податкової політики», «Проблеми обліку, аналізу та статистичної обробки економічної інформації».


Т. 2 : Актуальні питання сталого економічного розвитку. – 2012. – 110 с.

ISBN 978-617-645-092-4

У цей том увійшли наукові праці з секцій «Нові орієнтири національних стратегій економічного розвитку», «Регіональні аспекти розвитку та проблеми формування збалансованого економічного простору», «Економіка праці та пріоритет соціальної політики у новій економіці ХХІ століття», «Екологічні наслідки економічних процесів. Якість економічного зростання та сталий екологозберегаючий розвиток».


Т. 3 : Теоретико-методологічні засади дослідження соціально-економічних проблем. – 2012. – 116 с.

ISBN 978-617-645-093-1

У цей том включено наукові праці з секцій «Економіка під¬приємства та зміни пріоритетів підприємництва у ХХІ столітті», «Моделювання соціально-економічних процесів. Проблеми застосування інформаційних технологій в теорії та економічній практиці», «Перспективи освітніх новацій та наукових досліджень у формуванні нової економіки знань».