Электронный вариант сборника материалов конференции «Язык и мир: современные тенденции преподавания иностранных языков в высшей школе» (20–21 февраля 2013 года)

Уважаемые авторы!

Электронные версии материалов конференции представлены в формате *.pdf. Для просмотра файла необходима программа Adobe Reader.

Выходные данные приведены на языке издания.


МАТЕРІАЛИ КОНФЕРЕНЦІЇ:

Мова і світ: сучасні тенденції викладання іноземних мов у вищій школі : матеріали регіон. наук.-метод. конф., 20–21 лют. 2013 р. – Дніпропетровськ: Біла К. О., 2013. – 76 с.

ISBN 978-617-645-098-6

У збірнику надруковано матеріали регіональної науково-методичної конфе-ренції студентів, аспірантів та молодих вчених «Мова і світ: сучасні тенденції викладання іноземних мов у вищій школі».
Для студентів, аспірантів, викладачів ВНЗів.